Kategori: AI

Bilder av Copilot & Image designer

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag frågade i dag AI funktionen Microsoft Copilot om att skapa en bild av ”åsiktsfrihet”. Nedan är svaret och bilden. Så kan det gå till när man gör det lätt för sig. i detta fall är resultatet trovärdigt.

Detta tyckte Copilot om åsiktsfrihet.

”Jag ska försöka skapa det. Åsiktsfrihet är en mänsklig rättighet som innebär att varje person har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, och idéer utan att hindras eller bestraffas av staten eller andra aktörer. Åsiktsfrihet är grundläggande för demokrati, yttrandefrihet, och medborgerligt deltagande. Åsiktsfrihet är ett tema som har varit viktigt i många historiska och nutida rörelser och konflikter. Här är min bild på åsiktsfrihet.”

 

Yttrandefrihet av Copilot.

Därefter frågade jag Copilot om ett annat begrepp ”yttandefrihet”. Då fick jag denna bild.

 

Bild av Image creator Designe.

Microsoft har en annan särslild bildgenerator. Image designer, som jag frågade om en bild av en ”ledsen männmiska”.

Förnärmade med svaga argument

Av , , Bli först att kommentera 2

Som tidigare förhandlare under många år och numera verksam medlare vid olika slag av konflikter fäster jag stort intresse vid argumentation och hur ställningstaganden för och emot motiveras och framställs. En reaktion jag även noterar är hur mer eller mindre affekterat människor reagerar i situationer där de skall besvara en fråga eller nödgas motivera sitt svar. Reaktionerna återfinns på skalan från lätt förnärmade till allvarligt kränkta med illa dold upprördhet.

Jag vill från början poängtera att vid medling gäller särskilda förutsättningar och principer för att inte uppträda partisk och att vara fullständigt neutral och oberoende.

För att en argumentation skall ha tyngd gäller att den både skall vara sann och relevant (höra till saken). Först då får argumentet tyngd. Vad gäller sannheten i ett argument bör det naturligtvis vara sann men för retoriker, däribland politiker kan det gälla att argumentet är troligt eller högst sannolikt. Notera gärna vad som sägs inför ett riksdagsval. Skalan kan vara troligt, sannolikt till sant. En annan fälla som försvagar ett argument är om argumentet trots allt är sant men faktiskt inte hör till saken. Då handlar det om så kallade ”what about” argument. En svenska benämningen kan benämnas ”men du då-teknik” och är då endast en relativisering.

Bland dem som presenterar de svaga argument för eller emot någonting återfinns bland annat vaccinationsvägrare. Förutom att de sällan kan framföra tyngre argument blir det ytterst lätt förnärmade eller rent av kränkta om man ber dem motivera eller om man kommer med invändningar. Dessa människor men naturligtiv inte alla uppvisar ibland även favörer och tilltro till olika konspirationsteorier. Hur kommer det sig att vaccinationsvägrare inte sällan också är anhängare av för dem lämpliga konspirationsteorier? Jag läste från MSB att det sannolikt inte alltid är en framgångsrik idé att försöka argumentera mot dem som har konspirationsteorier. Den erfarenheten har även jag gjort.

Nedanstående svar fick jag vid fråga om konspirationsteorier från Microsoft Copilot, 2024-01-26

  • Konspirationsteorier är inte ett nytt fenomen, men de har fått större spridning och genomslag under pandemin, bland annat genom sociala medier och alternativa informationskanaler.
  • Konspirationsteorier kan utmana målen för samhällets säkerhet, till exempel genom att undergräva förtroendet för myndigheter, vetenskap och demokrati, eller genom att motverka folkhälsorekommendationer och vaccinationsprogram.
  • Konspirationsteorier kan identifieras genom att undersöka deras kännetecken, såsom att de bygger på selektiv och felaktig användning av fakta, att de pekar ut en fiende eller en hemlig agenda, och att de erbjuder en förenklad förklaring till komplexa händelser.
  • Konspirationsteorier kan bemötas genom att främja kritiskt tänkande, mediekunnighet och dialog, samt genom att förmedla tydlig, transparent och trovärdig information från olika källor.

Min slutsats om att bemöta vaccinationsvägrare och i sammanhanget konspirationsteoretiker eller något likt konspirationsteoretiska ställningstaganden är att argumenten som framställs från dem är relativt svaga och att personerna inte sällan blir märkbart upprörda, irriterade och visar sig kränkta.

AI räddar inte Microsofts Bing

Av , , Bli först att kommentera 1

AI är ett steg till efter Google sök

AI kan inte rädda Bing – tappar marknadsandelar, skriver Anders Lundberg i Sweclockers, 2023-11-14.  Populariteten för Chat GPT och den enkla tillgången utan betalning via Bing ledde till en undran om Microsoft för första gången kan rubba Google. Google har också skyndat sig att haka på trenden med lanseringen av Bard och andra satsningar. Men hittills ser det alltså inte ut som att AI har kommit någon vart med att ersätta traditionella sökmotorer, där Google fortfarande tronar på toppen. Sweclockers, 2023-11-14.

Jag använder själv naturligtvis Google sök men även AI-verktyg såsom Chat GPT, Bard från Google och visst Bing från Microsoft. Bing fungerar utmärkt, kanske den är enklare än Google Search när de gäller komplexa frågeställningar? Det är en viss grad av vana när det gäller vilka sökmotorer och även AI verktyg man använder.

Jag ställde exempelvis frågan ”Hur skapar man ebok i Scrivener”. Bing presenterade ett fullständigt svar med text som visade både var i manualen fakta togs ut och översatte till svenska. Googles egen Bard gav ett likande svar men inte lika korrekt i var och hur källan ser ut. Google Search svarade på ett helt annat sätt genom att rada upp förslag på olika sätt att göre en ebook men dock inte med den precision som vare sig Bing, Bard eller Chat GPT har. Här var det frågan om att jämföra äpplen och päron. Det hela kan handla om i fall man vill ta ett steg till genom att använda ett AI-verktyg.

Komplicerad är världen

Av , , 2 kommentarer 3

Konflikten väntar här och där. Konflikter och värden, tolkningar, intressen och beteenden gäckar oss.

Världen är komplicerad att förstå när det gäller geopolitiska, religiösa och kulturella ting. Antingen får man fragment till förståelse vid nyhetsrapporteringar eller så gör man egna efterforskningar med fördjupad läsning. När det sedan gäller tidsperspektivet och hänvisning till historien blir det ännu mera komplicerad. Vilka var där först? Skall de få återvända och återta sitt land om det nu var så att det var ”deras land”.

Komplikationer blir det när den som kommentar eller tolkar en konflikt har religion, kultur eller till och med bär på någon konspirationsteori.

Några konflikter i världen som är svåra att förstå och känna till fakta är;

Afghanistan: Efter att talibanerna tog över makten i Afghanistan har det varit en ökning av våldsamheter och oroligheter i landet.

Syrien: Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011 och har lett till en humanitär kris i regionen.

Jemen: Jemen har varit i krig sedan 2015, vilket har lett till en av världens största humanitära kriser.

Israel-Palestina: Konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att eskalera, med ökande våldsamheter och oroligheter.

Ukraina-Ryssland: Konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter att pågå, med ökande spänningar mellan länderna.

Konflikt är i Nordirland är en konflikt vi tidigare följt som jag nu plötsligt ville veta mera om genom att fråga AI Bing (Microsoft). Jag fick nedanstående svar på frågan ”Vad utgjorde konflikten på Nordirland?” med hänvisningar till de källor Bing använt. Vid AI frågor till Bing hänvisas även till de källor Bing använt.

En annan konflikt är i Nordirland, även känd som ”The Troubles”. var en långvarig konflikt som pågick mellan 1969 och 2007. Konflikten uppstod på grund av Storbritanniens fortsatta kontroll över Nordirland vilket ledde till spänningar mellan unionistiska grupper (främst bestående av protestanter) som ville fortsätta vara en del av Storbritannien och republikanska grupper (främst bestående av katoliker) som ville integrera Nordirland med Republiken Irland. Konflikten ledde till en våldsam period i Nordirland med terrordåd och oroligheter som krävde över 3 700 liv. Efter en period med politiska förhandlingar undertecknades långfredagsavtalet 1998, vilket ledde till att Nordirland fick självstyre med en regering där både lojalister (protestanter) och republikaner (katoliker) är med.

När det sedan kommer till diskussioner om hur var och en vill förhålla sig till konflikten handlar det inta sällan om den egna synen på politik, religion och moral.

Ännu värre kan det bli genom att det inte sällan finns konspirationsteorier som förhärskar. Den kanske mest kända konspirationsteorin handlar om judarna en annan om att förintelsen aldrig ägt rum. I USA lär det finnas en grupp människor som tror att jorden är platt.

Världen är svår. Ytterst svår att förstå.

P. S. Jag brukar använda flera olika AI-verktyg som Chat GPT, Bing, Bard, Chat AI Jarvis med flera. Observera att dessa AI-verktyg även ger varningar till hur kritiskt man bör tolka svaren.

 

AI chatbotar stormar in över oss

Av , , Bli först att kommentera 0

Chat GPT, Google Bard eller Nya Bing vi kan lösa några kluriga frågor. I gratis versionerna finns Bard och Bing som appar för smartttelefoner.

AI chatbotar stormar in över oss. De chatbotar som nu finns är något primitiva och under mycket stark utveckling. Det läggs ner miljarder i utvecklingsresurser från de stora utvecklarna Open AI, Microsoft och Google för att kunna konkurrera. Det blir naturligtvis ytterst spännande att följa utvecklingen. Både Microsoft och Google har sina scatbotar och kommer att tävla mot varandra. Dessa två chatbotar, Bard från Google och Nya Bing från Microsoft finns även som appar för smartphones och är generella botar men det kommer även specialbotar av typer som kan besvara frågeställningar inom specifika områden såsom medicin etcetera.

Chatbotar kommer naturligtvis att integreras i andra applikationer och på hemsidor för att exempelvis sköta kundservice.

Hur AI och chatbotar skall användas får man prova sig fram till. När jag startar min webbläsare drar flera flikar med chatbotar automatisk i gång. Detta som ett självklart steg lite längre än endast Google sök. Var säker på att vi kommer att se chatbotar som både nödvändiga och värdefulla. Frågeställningarna om AI i allmänhet och schatbotar i synnerhet är kontroversiella och många.

Så himla mycket man kan lära sig av allt från att Googla till att chatta med chatbotar men man skall inte tro på allt de säger, skriver chatbotarna själva, det kan finnas fel i resultaten.

Google har nyligen kommit med sin första version av en gratis AI chatrobot kallad Bard. Bard skrev inledningsvis till mig, Jag är Bard, din kreativa och hjälpsamma samarbetspartner. Det finns begränsningar med vad jag kan hjälpa till med och det är inte alltid det blir rätt, men din feedback hjälper mig att bli bättre. Bard från Google ger som exempel hela tiden nya förslag på typ av exempelfrågor som kan ställas såsom, Jag vill skriva en roman. Hur skall jag komma i gång. Ta fram en designbreaf för min lokala bokhandlares nya logotype.

Microsoft har sedan tidigare sin Nya Bing. Även Bing från Microsoft ger idé- och förslag till hur Bing kan användas.

Först med chatbot var Chat GPT från Open AI. Chat GPT ger många exempel på frågor som kan ställas för att förstå vad en chatbot kan åstadkomma. Open AI med Chat GPT beskriver även begränsningar.

Jag frågade Bard från Google, vad är Chat GPT och Bard svarade;

ChatGPT är en chatbot som utvecklats av OpenAI. Det är en transformerbaserad språkmodell som är tränad på en massiv datamängd av text och kod. ChatGPT kan användas för att generera människoliknande text, översätta språk, skriva olika typer av kreativt innehåll och svara på dina frågor på ett informativt sätt.

ChatGPT är fortfarande under utveckling, men den har lärt sig att utföra många typer av uppgifter, bland annat:

Att följa dina instruktioner och slutföra dina förfrågningar eftertänksamt.

Att använda sin kunskap för att svara på dina frågor på ett omfattande och informativt sätt, även om de är öppna, utmanande eller konstiga.

Att generera olika kreativa textformat av textinnehåll, som dikter, kod, manus, musikstycken, e-post, brev osv. Den kommer att göra sitt bästa för att uppfylla alla dina krav.

ChatGPT är ett kraftfullt verktyg som kan användas för en mängd olika ändamål. Det är viktigt att använda ChatGPT på ett ansvarsfullt sätt och att vara medveten om dess begränsningar.

Vi kommer att behöva dra nytta av dessa chatbotar som kan besvara komplexa frågeställningar. Tack vare logiken och verktygen inom AI skall detta inte undvikas. Vi lärde oss att Googla nu lär vi oss att hantera nästs steg men det kommer på flera olika sätt att ställa höga krav på oss. Jag som började med IT så kallat adb 1979 har inte avhållit mig från att vara nyfiken under alla dessa år. Jag minns när så kallade nätverk lanserades då kallade jag det för ”notwork” för det fungerade riktigt dåligt. För att inte tala om att installera en skrivare under åttiotalet vilket krävde avsevärd kunskap och tålamod.

P. S. Framtiden har varit här länge för att inte tala om nästan hela tiden.