Etikett: Politik

Människan bakom valet

Av , , Bli först att kommentera 3

Valet är ibland ”pest eller kolera”.

Valet är frivilligt med konsekvanser.

 

Inte sällan reflekterar jag om människan bakom valet och de beslut som en och annan människa fattar. Hur grunder de sina beslut och vad driver dem? Att med skygglappar undvika se ödesdigra konsekvenser av ett ställningstagande grundar sig sannolikt ibland på okunskap, faktafel, bedömningsfel och inte minst motivfaktorer. Vad gör inte en politiker för att få en position denna siktat på? Vad gör inte en människa som tycker illa om allt från invandrare till vissa religioner? Missnöjespartier vilka vissa partier uppträder som lockar inte sällan till sig sympatisörer som anser sig råkat illa ut i samhället eller är rädda för att komma att råka illa ut?

Allt för många i samhället går med näven knuten i fickan och väntar på att ge igen? På ytterkanterna i det politiska landskapet samlas de, både sympatisörer och politiska partier. Om en viss politik ligger mycket långt till vänster dyker den nästan upp på den högra sidan på så sätt att dem på den högra sidan blir sympatisörer. Putin verkar ha många sympatisörer från ytterhögern. Även Kim Jong-un Nordkoreas diktator har sympatisörer från höger.

En gång fick Ny Demokrati sympatisörer på grund av höga matpriser. SD fick stöd på grund av möjligheten att en ville bli statsminister och den starka aversionen mot ”sossar”. Ett liberalt parti som skulle spela ”liberalismens vakthund” svek för att få regeringsplatser. Det finns ibland fog för att ha köpt ”grisen i säcken” när det inte från början framstår vad som kommer att gälla. Lögnen som politiskt vapen kan ge en gris i säcken för den som trodde annat.

Kanske man borde låta varningsklockor ringa när man ser att de ringer men inte vill lyssna på dem? Ordspråket ”säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är” äger sin riktighet. Våga gärna dra dessa slutsatser.

Nationalismens fasor

Av , , 2 kommentarer 3

Nationalism.

Ej heller kommunism får underskattas som en faslig fara.

Nationalismen kan uttrycka sig i olika former men i den avskyvärda formen gav den katastrofala uttryck under andra världskriget. De historielösa eller glömska bortser från nationalismens i vissa fall katastrofala följder. ”En stat, ett folk…” kan mycket väl betyda att andra blir mindre värda. ”Ut med dem…” låter omänskligt och grymt men döljer under ytan en förkastlig syn.

P. S. Jag fick en insiktsfull kommentar om även kommunismens fara genom tiderna. Sannolikt finns den ingen ofarlig version av radikal kommunism.

Förlorarnas alternativ

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har förlorarna, de missnöjda och ideologilösa i samhället fått ytterligare alternativ att sympatisera med. Folklistan är likt ”grisen i säcken”. Ingen vet riktigt vart det bär och vad som levereras. En sak kan man dock vara relativt säker på och det är att Skyttedal och Emanuel verkar ha som mål att ordna till sig bra jobb inom EU organisationen. Politikereliten Skyttedal och Emanuel är mot eliten. Det lockar också sympatier.

Har SD lyckats klara sig fram till att M, KD och L tog dem under sina armar kan möjligen Folklistan komma en bit på vägen eller hela vägen fram till ett Riksdagsparti 2026. Det finns många exempel på otippade utfall inom politiken.

När nu Folklistan dyker upp kanske det kan gå för SD som för Danskt Folkeparti när det fick konkurrens från andra partier som adresserade liknande frågor. Dessutom kan naturligtvis förändringar i väljarnas attityder och preferenser,  ha bidragit till nedgången för Danskt Folkeparti.

Folklistans populistiska retorik är lättare att förstå för dem som inte har så lätt att förstå. Folklistan ser ut som en Copy Cat på dem som känner sig Trumpna.

Rättsosäkert

Av , , 6 kommentarer 4

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Bäste invandrare!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bäste invandrare!

Jag beklagar att kunna skriva detta inlägg men det är en sanning tolkad av mig och många andra. Naturligtvis kommer jag av detta att få ohyggligt med smutsig kritik från olika håll där min person kommer att diskvalificeras.

Först vill jag konstatera att tidigare invandring inte har skötts väl av Sverige vad gäller bland annat integration, hantering från den eller de myndigheter som haft ansvar för invandringen. Det har varit till förfång för i synnerhet er invandrare och andra.

En något panikslagen regering styrd av ett högernationalistiskt parti har under övervägande inflytande skapat en överenskommelse kallad Tidöavtalet och gjort invandrare över lag till syndabockar för problem i samhället. I enlighet med detta Tidöavtal har flera utredningar startats som i vissa stycken både kan göra invandrare rättslösa och orättvist behandlade i förhållande till övriga svenskar. För detta finns anledning att skämmas. Det är inte genuint svenskt att behandla människor på detta sätt.

Jag beklagar att du som exempelvis har permanent uppehållstillstånd verkar kunna bli av med det om du skulle säga något som uppfattas som olämpligt av myndigheterna där andra svenskar kan tala fritt. Vi är många som beklagar att försök med angiverisystem där bland andra vårdpersonal, lärare och andra myndighetspersoner kan innabära uppgiften att anmäla er. Många har dock friskt nog väckt opinion och protesterat mott detta.

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att dem som är muslimer skall kunna leva här. Det är beklagligt att en tongivande politiker som även är ordförande i justitieutskottet anmodar att bränna inte bare en utan många koraner. På djupet var just detta inte syftet med yttrandefriheten. Den så kallade islamismen är naturligtvis av ondo och samhället måste skyddas från dessa onda ting. Det finns många i landet som inser att det finns goda muslimer.

Tyvärr på grund av att några riksdagspartier så gärna ville ha regeringsmakt tillät de att samverka och bli beroende av ett parti som historiskt har sitt ursprung i bland annat i nazistiska ideologier. Detta parti SD påstår att de har rensat ut de rasistiska tankarna och de människor som har denna syn. Trots detta samlas det mycket tragiska människor inom detta parti SD vilka huvuddelen av landets folk inte delar åsikterna med.

Folk från denna högra sida påstår att gängkriminaliteten helt beror på er invandrare men vi andra vet att de allra flesta invandrare inte alls är kriminella.

Vi är många som behöver er inom vård, service och många andra yrken och uppgifter. Tack för det.

 

Missnöjesordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skyldig!

Missnöje är de högernationalistiska partierna som Sverigedemokraternas (SD)  och tidigare Ny Demokratis (NyD) bästa verktyg. Om sådana partier lyckas peka ut och få gehör för vilka som är skyldiga till hur samhällsproblem uppstått vinner högernationalismen terräng.

Högernationalistiska partier får sällan avgörande regeringsinflytande av helt egen kraft. De når i huvudsak framgång och får inflytande tack vara att ett eller flera andra partier oftast från den högra sidan okritiskt stödjer dem. I Sverige är M, KD och även L exempel på stöd och orsak till inflytande för SD. Liknande exempel finns i flera andra länder. Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Ny Demokrati (NyD) var ett nyliberalt, högerpopulistiskt och konservativt och politiskt parti. Partiet bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och upphörde förmodligen 2000. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991–1994.

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet anser sig vara socialkonservativt med en nationalistisk ideologi. Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Både M och KD är med största sannolikhet väl befolkade med i grunden sympatisörer av samma ideologier som gäller för SD. Bakom de sympatier och det stöd till SD som L står för är sannolikt längtan och målsättningen till ministerposter. Det är svårt att påstå att L uppträder som ”liberalismens vakthund” i regeringen vilket Johan Pehrson påstått.

I Sverige har invandrare och muslimer över lag, judar och andra blivit utmålade som syndabockar och skyldiga. En märklig sak i sammanhanget är att invandrare utpekas ofta som orsak till gängkriminalitet men det är en stor andel svenskar som finansierar gängens brottslighet genom att köpa droger av gängen.

Skyldiga äro

Av , , Bli först att kommentera 3

Skyldiga är dem…, och straff skall utkrävas. Jag läser i dagens Västerbottens Kuriren om hotet och våldet i skolan mot lärare. Gängkriminaliteten har av naturliga skäl fått mycket stort utrymme i nyhetsrapporteringen och övriga debatten. Vården för de äldre får på goda grunder anses inte uppfylla skäliga krav eller rättvisa. Köerna inom sjukvården är alldeles för långa. Listan är lång på de stora olösta samhällsproblemen. En slutsats är enkel att dra med ledning av debatten och det är att listan på de skyldiga är kort, mycket kort. De skyldiga äro sossarna. Alla andra hade inget med saken att göra men ”vi var många som såg” sades det.

Den politiska debatten är tröttsam, förutsägbar men också nödvändig. Har man sett en cowboy- och vilda västernfilm har man sett alla.

Är det fascismens metoder?

Av , , 4 kommentarer 2

Var finns de fula fiskarna?

Med tillåtelser från Olle Thorell citerar jag ordagrant hans inlägg från Facebook. Min kommentar är att jag känner igen detta från fascismens verktygslåda. Dessutom återfinns detta i boken Fascismens Metoder, Att skilja ”dom” från ”oss”, av Jason Stanley. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Stanley

Vad är det för formel SD använder för att locka folk?

Den är lätt att känna igen. Populister, fascister, demagoger och antidemokrater har använt samma formel i alla tider.

Det är tre givna steg:

Utse dig själv till den enda sanna talespersonen för ”folket”
Gör samtidigt ”folket” till en enhetlig grupp, med samma identitet, intressen, egenskaper och behov. Det gemensamma ”folket” har är deras nationalitet och kultur. Kön, klass, ideologi, region, inkomst, utbildning, individualitet- inget sånt spelar roll. Folket talar med en röst, och den är min.

Utse en ”elit” som har lurat folket
Eliten står inte alls på folkets sida. De har tappat kontakten med folket och vill bara sko sig själva på folkets bekostnad. Eliten kan ha olika namn: politikerna, pamparna, sossarna, 7-klövern, globalisterna, PK-maffian, fackpamparna, stockholmarna, regeringen, överheten. Eliten måste bort om folket ska få det de förtjänar.

Peka ut en grupp som syndabock.
Syndabocken är inte en del av folket och har inga gemensamma intressen med folket. Syndabocken är i maskopi med eliten om att lura folket. Alla resurser som folket skulle behöva går istället till syndabocken. Skulle folket bara bli av med syndabocken och eliten så kommer allt bli bra.

Som det var förr. När allt var bra. Innan eliten och syndabocken förstörde allt. Syndabocken kan ha olika namn genom historien. I Tyskland på 30-talet var det judarna, hos högerextrema idag är det muslimerna, men det finns fler beteckningar. Invandrarna, utlänningarna, asylanterna, skäggbarnen, de bidragsberoende, somalierna, tiggarna, araberna, invällarna, pensionsräddarna och så vidare. Avhumanisering och ihopklumpande av individer till grupper som vill ”folket” illa.

Den här formeln använde Hitler för att komma till makten. Det började inte med att han berättade om gaskamrar och förintelseläger. Det började med att ifrågasätta eliten och de däruppe, det röriga parlamentet och demokratin som inte kunde få nåt gjort för folket. Det började inte med en kupp som avskaffade demokratin. Det började med högerpartier som trodde att de kunde tämja populisterna om de samarbetade med dem.

De hade fel då. De har fel idag.

Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Listan är lång.Låt oss inte luras igen.

 

Gå inte på Sverigedemokraternas lögner.

Det finns inte bara en talesperson för folket. Folket är alla vi som bor här oavsett bakgrund. Eliter finns, men de är av olika slag och är inte i maskopi med varandra eller någon syndabock. De orättvisor som finns kan vi rätta till om vi tror på demokratin, likabehandling och de mänskliga rättigheterna.

Om vi arbetar tillsammans utan att klumpa ihop folk i grupper och pekar finger mot syndabockar så kan vi bygga det vi vill ha.

Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

 

Moralisternas uppståndelse saknas

Av , , Bli först att kommentera 2

Moralism är en filosofisk strömning som betonar frågor om rätt eller orätt. Moralister anser att mänskans handlingar bör uppfyllas i enlighet med moraliska principer.

För nutida politiska vidkommanden borde dygden ”ärlig” vara tillämplig och därvid lag känna en stark motvilja inför lögnen. Var det så att man ljög mindre för? Var det så att förr fanns inte de verktyg som nu finns för att distribuera lögner? Nu för tiden finns stora möjligheter att presentera så kallade fejknyheter (fake news). Sociala plattformar, trollarméer och botar (datorprogram som automatiskt kan genomföra operativa spridningar av information, påverkan etcetera). Indoktrinering var dock gångbart både förr och nu. I detta fall menas systematisk påverkan likt hjärntvätt av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende. Detta uppstår numera via bland annat sociala nätverk och upprepningar i en så kallad åsiktskorridor det vill säga den något smala bredden av olika åsikter som är socialt acceptabla att debattera och dela med sig av.

En normativ gren inom etiken är dygdetik. Dygdetik betonar den etik som innebär goda handlingar. Vilka anses leda till det som är gott (konsekventialism). Dygdetike betonar även människan plikter (deontologi). Det som en annan dygdig människa hade gjort i samma situation är vad som är dygdigt. Då säger ordningsvännerna att vad som därför är dygdigt förblir en bedömning av var och en och att dygder handlar mera om karaktärsdrag än handlingar. Min uppfattning är att de kan uppfattas som sammanhängande.

Men samhället och den kontext som för närvarande gäller blir då normgivande för definitionen av dygdighet. Det är därför som en utbredd normalisering av det som inte tidigare var gott blir förödande. Dygdetikens tre fundamentala begrepp är dygd, praktisk visdom och lycka.

Är de Putins elever?

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har visst SD-regeringen anslutit sig till Putins elevkår. Följande skrev jag i ett blogginlägg om att uttrycka sig kritisk mot regeringen. Då undrade jag om inte det var en typisk sak för regimen Putin i Ryssland. Idag rapporterar DN, 2023-11-29, ”Ny lag: Utlänningar måste vara ”lojala” med Putinregimen. En ny rysk lag kommer att tvinga utlänningar att skriva på en ”lojalitetsöverenskommelse” om de vill vistas i landet. Det innebär bland annat att man förbinder sig att inte ”misskreditera den ryska statens politik”.

Visst känns detta igen från Tidögruppen respektive regeringskonstellationen att invandrare och utlänningar skall klämmas åt? Slutsatsen blir att den svenska SD-regeringen lär av Ryssland.

När kan det bli otillåtet att uttrycka kritik mot Tidöpartiernas politik och inte bara komma undan med en utskällning på Facebook? När kan det bli verklighet att ”svenska värden” är lika med vad som uttrycks i överenskommelser mellan SD, M, KD och L?

Ett av partierna har som det verkar även lyckats få genomslag för sin definition av vad som är ”svenskt”. En av dem en riksdagsperson sade till och med att judar inte var svenskar.

”…vissa yttranden som äventyrar våra grundläggande värden skall kunna utgöra grund för utvisning och då för det ju viss betydelse för hur man yttrar sig och hur man agerar”, Migrationsministern i Rapport 2023-11-21.

Uttalandet, åsikten och inställningen låter något som Erdoğan, Putin eller Orbán kunde säga. Kom inte med åsikter vi inte gillar skulle dessa ha sagt. Nu menar en minister på samma sätt. Hur svårt kan det vara att inte känna igen detta från andra stater?