Kategori: Fiktion

Lönsamt förmiddagsskift

Av , , Bli först att kommentera 2

Ute på gatan stod den stora svarta skåpbilen med mörka rutor och väntade. Det var parkeringsförbud på Bragevägen i Djursholm. Kvarteret utgjorde både visiteringszon och primärt område för vad som kommit att kallas ”gryningsraid”. Tjänstepersonerna knackade på dubbeldörren till den stora slottsliknande tegelvillan. I den svarta bilen väntade polispatrullen ifall visitationsgruppen skulle få napp och det möjligen kunde bli problem. Alla hade ju inte rent mjöl i påsen som han sade, riksdagsmannen och ordföranden i justitieutskottet. Den tunga entrédörren öppnades sakta av en mycket äldre blåhårig dam.

–          Finns det några snälla barn här fråga tjänstepersonen och skrattade. Nej jag skojade bara, sade han, men vilka bor här?

Tjänstepersonerna hade fått lära sig på kursen att det gällde att börja kallprata lite med folk för att de skulle känna sig avslappnade. Hur det i verkligheten skulle gå till hade inte alla känslor och begåvning för. Den gamla damen sade lågmält att här bodde endast hon med sin gamle man som just nu var nere på båtklubben.

–          Jo visst och så bor städerskan även här, sade den gamle.

–          Städerskan, vem då, frågade tjänstepersonen med förhöjd röst. Be henne genast komma ut.

En liten till utseende thailändsk dam dök nästan nigande upp. Tjänstepersonerna bad städerskan följa med ut till den stora svarta skåpbilen. Hon trycktes bryskt in i skåpbilen och klämdes ner bland två stora överviktiga män klädda i Flyktingverkets uniformer.

Tjänstepersonerna tittade menande mot varandra och log.

–          En redan intagen, och klockan är bara 06.40. Vi får nog ihop en maffig veckobonus.

”Statskupp” i Sverige genomförd

Av , , 1 kommentar 2

”Statskupp” i Sverige är redan ett faktum. Att SD har tagit över regeringen helt i avgörande frågor är utom tvivel. En ”tyst statskupp” med ett långt utdraget förlopp har genomförts i Sverige. Endast ett ytterst litet fåtal observanta observatörer har förstått det succesiva skeendet. Nu skyller sannolikt många i från sig och säger men ”det skedde så långsamt i så små steg att ingen förstod det”. Bara ett exempel; Läs gärna artikeln, https://www.aftonbladet.se/nyheter

Statskuppen kunde genomföras med hjälp av tre andra etablerade partier. Regeringen själv skulle naturligtvis bestämt tillbakavisa att en statskupp har ägt rum. Från obekräftat håll skulle sannolikt sägas att i praktiken har statskuppen ägt rum trots att inte några formaliteter har medgetts av kuppmakarna. Ännu inte bekräftade uppgifter ger vid handen att planerna på statskuppen troligen fastlades redan på morgonen efter valnatten 2022-09-11 då SD vädrade morgonluft.

Så blev det, men helst inte

Av , , Bli först att kommentera 0

Mänsklig friheten och yttrandefrihet finna på andra sidan

Det har gått tio år sedan Sverige i praktiken blev ett högernationalistiskt land. Flera forskare har sagt sig förundrade över att det kunde bli så när landet faktiskt hade en stark demokratisk historia att falla tillbaka på. Men det visar att historien ibland både kan glömmas och vara betydelselös när nya krafter tränger sig in.

Ser man till historien har den haft liknande betydelse som under trettiotalets Tyskland när ett högerparti bidrog till att ett ultrahögerparti kunde få makten. När detta var gjort skapades spelrum för större förändringar inom lag och förordning. Men andra förutsättningar som hyperinflation, krig i närområden och tyvärr en viss utsträckning av etablerad främlingsfientlighet.

Hela landet bestämdes som visitationsområde vilket innebar att även områden som Danderyd blev föremål för impulsiva visitationer. I synnerhet inträffade det vad gäller misstankar om ekonomisk brottlighet.

En kommitté för bristande vandel hade etablerats sedan flera år tillbaka vilken medfört en lång rad utvisningar. Å vissa håll har stark kritik anförts men tystnadskulturen och motståndet mot kritiska åsikter var stark.

Tre större asyl-läger har inrättats i Sverige på den förre migrationsministerns initiativ och förslag. Hon blev senare chef för anläggningarna. Kritiska uttryck kallade henne för C men det blev snabbt förbjudet att använda ordet ”lägervakt”.

Man har i viss grad fått bukt med gängkriminaliteten men arbetet fortsätter. Ett nytt samarbete har etablerats med den colombianska och brasilianska polisen om hur de hanterar de kriminella gängen. Arbetet har inte gått enligt vad man hoppats på. Tyvärr har polisens brutalitet ökat avsevärt.

Yttrandefriheten har begränsats sedan tidigare på ett selektivt sätt. Koranbränning är alltid tillåten men att spotta på den svenska flaggan renderar i två års ovillkorlig fängelse.

Samtliga departement är politiskt styrda och departementschefer tillsätts numera på politisk grund. Alla organisationer som får någon form av bidrag från staten styrs helt och hållet av regeringen. Journalister kan numera bötfällas för något misshagligt och kritisk de sagt eller skrivit om regeringen.

Sverige har isolerat sig i någon grad från övriga Europa och krafter har iscensatts för att kunna lämna Europeiska unionen.

Det blåblock et med SD, M och KD har Riksdagsmajoritet men ändå numera knapp. L har anslutit sig till de rödgröna. Relativt få invandrare finns kvar i landet. Många av dem har emigrerat till Norge, Danmark och till andra länder i Europeiska unionen. Vården fortsätter att ha stora problem med bemanning. Mycket få invandrare finns kvar inom servicenäring och vården. Sverige är inte längre ett lika populärt land att flytta till som tidigare.

Fullständigt vanlig ointressant människa?

Av , , Bli först att kommentera 0

En fullständigt ointressant människa? Nej inte alls. Varför det? Klassresa, uppslitande händelse livet, jordenruntresa, ytterst intressant jobb, magnifikt och unikt boende, uppmärksammad av andra, råkat illa ut och ändå klarat sig, officiell person eller annat särskilt noterbart? Nej inget av det gäller för de allra flesta. Men inte heller behöva vara en så kallade Svensson eller Pettersson men ändå näst intill en sådan. Endast en vertikal klassresa gjord vilket inte innebär ett steg uppåt eller ens ett litet steg neråt. Han kan heta Bengt Lundberg, Harald Pettersson, Nils Nilsson eller vad som helst på son-någonting. Han kan bo antingen i Sorsele, Arjeplog eller på Söder i Stockholm. Men där är det, stanna upp en stund i Arjeplog. Om det vore Arjeplog blir det en aning av riktigt intressant. Arjeplog är sig själv och inget annat.

Det hade även kunna vara by i Västerbotten eller Niemisel i Norrbotten. Det var en liten by i Västerbotten och därför behöver vi Torgny Lindgren. Torgny Lindgren var en författare som kunde upphöja det ringa. Han hade även uppfunnit en egen hembygd. Att upphöja det enkla och ringa och till det synes ointressanta är en förmåga som finns hos oss utan att vi faktiskt känner till den. Torgny Lindgren gjorde det i sitt författarskap.  Alla kan naturligtvis inte beskriva hur pölsa på olika sätt kan lagas till och bli spännande, fängslande så att doften av pepparkrydda och rödbeta känns.

Dom i grupptalan mot regeringen

Av , , 3 kommentarer 2

Smålögnare?

Fiktiv berättelse om dom i grupptalan 2023-02-07, kl. 14.00

Villroy har läst bedrägeridomen i grupptalan mot regeringen. Åtta hundra tusen (800 000) väljare har stämt regering för bedrägeri på grund av brutna vallöften. Domen har nu kommit och kommenteras inom kort av Villroy. Först återges domen. Slutligen ger Villroy sina egna kommentarer. Juryn har bestått av Gud i Himlen och fan i helvete, Moses, fyra sakkunniga notarier och professor emeritus Nils Pärlemor.

Domsbeskrivning

I grupptalan mot regering för bedrägeri genom brutna vallöften vid riksdagsvalet 2022 har nedan dom avkunnats. Då de ekonomiska omständigheterna i samband med riksdagsvalet detta år bort varit kända för parterna om förutsättningarna av bland annat det svåra ekonomiska läget som en följd av bland annat kriget i Ukraina, mycket hög inflation, ansträngda statsfinanser, efterdyningar av covidpandemin, erfarenheter av hur vidlyftiga löften som ofta ges inför riksdagsval, relativt väl känd hög historisk osäkerhet i uppfyllelse av givna löften anser rätten att parterna har detta tagits i betraktning vid domslut. Kärandeparten i grupptalan har påkallat att både Ebba Busch och Ulf Kristersson särskilt skall åläggas ansvar för lögnaktighet varvid ett ideellt skadestånd bör utdömas av karaktären offentlig avbön.

Rätten anser därför att regeringen som ett kollektiv skall stå till ansvars för att inte ha uppfyllt avgivna löften men att Sverigedemokraterna döms för anstiftan till bedrägeri.

Rätten anser vidare att båda parterna kärandena och svaranden regeringen får anses ha vardera skulden i sakfrågan.

Svaranden regeringen dömes härmed symboliskt och ideellt till att offentlig erkänna sitt ansvar för svikna vallöften vid riksdagsvalet 2022 att bedyra för allmänheten till förbättring i moral och etik varvid svaranden skall garantera att inte i framtiden någonsin upprepa förbrytelsen. Rätten anser därför även att regeringen bort ha förstått att det inte skulle vara möjligt att avge sådana vad rätten benämner för vidlyftiga löften vilket därmed stärker ansvaret. Rätten anser vidare att det i viss begränsad mån brottet förmildras genom att även kärandena väljarna var för sig bort ha förstått att de avgivna vallöftena efter tidens omständigheter inte skulle ha kunnat uppfyllas tillnärmelsevis fullo.

Kommentarer av Villroy

Min uppfattning var att det blev en väntad dom där käranden fick inse att de borde ha förstått att regeringen inte skulle kunnat ha levt upp till sina vallöften till folket. Att exempelvis sänka bensinpris med tio kronor skull sannolikt ha dränerat statskassan. Väljarna borde helt enkelt inte ha trott på partiernas vallöften i den utsträckning de gjorde. Om domen kommer att överklagas vill inte någondera partsföreträdaren kommentera. Regeringen förnekar brott. Däremot har både Ulf Kristersson och Ebbe Busch understrukit att det fullständigt levt upp till de vallöften som gavs. Ebbe Busch säger att hon alltid har hanterat sanningen i enlighet med den strategi som det blå laget förespråkar.

Historieskrivning 2037

Av , , Bli först att kommentera 0
Observera att detta är en fiktivt och tendensiös historieskrivning gjord femton år efter riksdagsvalet 2022.

Stadsminister Ulf Kristersson och ministern Ebba Busch kommer att bli ihågkomna tillsammans med Vidkun Quisling som svek det Norska folket när han var partiledare för Nasjonal Samling 1933 och framåt. Vidkun Quisling – Wikipedia

Vid riksdagsvalet 2022 fick det högernationalistiska partiet 20.54 procent och 73 mandat i riksdagen. Då ett högerblock bildats med partierna M, KD, L och SD bildats kunde dessa fyra partier få majoritet i Riksdagen. Moderaterna fick därför talmannens uppdrag att bilda regering. SD var ett större parti än Moderaterna och de andra två partierna KD och L var betydligt mindre. Det krävdes därför en uppgörelse mellan de fyra partierna. Uppgörelsen kom att kallas Tidöavtalet. De allra flesta bedömningar av Tidöavtalet var att avtalet dominerades av vad SD ville åstadkomma.

En berättigad slutsats var att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gjorde det möjligt för Sverigedemokraterna att få ett dominerande och avgörande inflytande på den svenska regeringen under kommande år. Ulf Kristersson och Ebba Busch blev ihågkommen tillsammansmed Vidkun Quisling. Dessutom refererades ofta av besvikna väljare till likheter av hur NSDAP tidigare DAP, kom till makten under 30-talets Tyskland. Ulf Kristersson fällde i en Tv-debatt när han ställdes svarslös på en direkt fråga, ”ni förlorade och vi vann”.

Flera historiebeskrivare vill även kommentera det påfallande svek av vallöften som följde på detta val. Dessa tre partier (M, KD och L) hade innan valet år 2022 bedyrat och garanterat att inte på något sätt samverka eller ha med SD att göra. Detta till trots att löftena var väl dokumenterade på inlägg i sociala media och i Tv-sändningar. Ebba Busch blev även jämförd med den ryska utrikesministern Sergej Viktorovitj Lavrov när det gäller att genera och minimalisera. Trots att tiotusentals människor hade en uppfattning om vallöften hävdade Ebba Busch motsatsen.

Opinionen och kritiken mot regeringen och regeringsskiften kan sägas blev betydligt större än vid tidigare regeringsskiften och regeringar. Efter riksdagsvalet 2022 uppstod en sedvanlig svekdebatt men därtill en ytterst polariserande och aggressiv debatt. I grunden hade detta sin orsak av att företrädare i det högernationalistiska partiet SD visade betydande aggressivitet i debatten. Detta möttes på ett liknande sätt av dem som inte sympatiserade med det högra blocket och SD.

Det finns grund för att påstå att Sverige tog ett mycket stort steg in i att få en högernationalistisk regering. Vid flera regeringspresskonferenser medverkade även SD. I internationell press var uppmärksamheten stor när ett högernationalistiskt parti ansågs få dominerande inflytande på den svenska regeringen.

Sverige vid avgrunden

Av , , Bli först att kommentera 0

Utdrag ur romanen Sverige vid avgrunden

Denna dystopiska historia är en berättelse om de senaste decennierna från år 2022 och fram till 2037. Den politiska dystopin Sverige vid avgrunden kom ut 2038, sexton år efter de avgörande händelserna vid riksdagsvalet 2022. Berättelsen beskriver vardagslivet och förutsättningarna för att bo i Sverige fram till år 2037. Villroy, Vindeln, Sverige, 2039.

Hur kunde landet Sverige där demokratins vagga sägs ha stått, där liberalismen hade frodats och där socialdemokratin under decennier befäst sina positioner, bli en ren och skär högernationalistisk regim? Hur kunde det land där medvetenheten om diktaturers-, och totalitära staters offer skördas på så kort tid förvandlas i ett utlovat paradigmskifte till ett land i avgrunden. Många svenskar var då trots allt medvetna om hur Tyskland och senare övriga Europa under trettio- och fyrtiotalet drabbades av en avskyvärd regim. Ändå var det få som kunde se vad som pågick före och kort efter riksdagsvalet 2022.

Vid det kommande riksdagsvalet år 2026 vann det högra blocket med betydligt större marginal än valet innan. Flera politiska analytiker ansåg sig inte kunna förklara orsaken till detta trots att det högra blocket gav flera löften de ändå inte kunde hålla.

Redan året efter riksdagsvalet hade godtyckliga visitationszoner införts och ett angiverisystem kommit i bruk för att bland annat söka upp dem som vistades illegalt I landet. I jakten på dem som vistades illegalt i landet hade man lyckats få ut endast en fjärdedel. Gängkriminaliteten som var högst i Europa vid tiden omkring 2025 var år 2037 på samma skrämmande nivå som innan. Man har fog att påstå att det rådde öppet krig mellan ordningsmakten och de gängkriminella. Straffen hade skärpts avsevärt men likt USA var kriminaliteten ändå lika hög som tidigare.

Den största och mera spektakulära händelsen blev den grundlagsändring som var på gång om att “bevarande av svenskheten” och att ”svenskheten” skulle bevars “till varje pris”.