Kategori: Åsikter

Befria ordet och åsikterna

Av , , Bli först att kommentera 4

Befria ordet


Befria orden! Meningarna och åsikterna skall vara fria i en demokratisk rättsstat. En och annan kan tyvärr tycka något annat. Ordet och begreppet ”informationsplikt” skall naturligtvis få kallas något om ”angiveri”. Dessutom skall dem som har motsatta åsikter om företeelsen och förslaget till en utredning om ett möjligt lagförslag om den så kallade ”informationsplikten” på ett tidigt stadium, när som helt ha avvikande åsikter om denna sak och ge uttryck för dem.

Minns Vladimir Putin som kriminaliserat ordet krig för ockupationen av Ukraina. Det skulle vara en ”specialoperation” och fick inte kallas ”ett krig”. Därför skall ”informationsplikten” få kallas angiveri.

Visserligen har det kommit relativt återhållsamma kommentarer från ”informationspliktens” eller angiverilagens förespråkare. Kommentarerna har handlat om att protestera innan lagförslaget utretts är inte demokratiskt och att protesterna mot lagförslaget om ”informationsplikten” rubbar den befintliga lagstiftningen etcetera.

Kommuner och regioner som från sitt politiska håll säger sig inte vilja syssla med angiveri eller informera andra myndigheter om elever, vårdsökande och andra personer som kan vistas i landet illegalt får betydande motstånd av ”informationspliktens” anhängare. Vilka dessa nu är känner alla väl till.

Ordet är fritt och opinion skall få bildas när som helst och företrädesvis på ett mycket tidigt stadium. Senare kan det vara för sent.