Kategori: Religion

Politiken är dopad

Av , , 6 kommentarer 2

Politiken är dopad.

Politiskt arbete är numera betydligt svårare än det var för ett par decennier sedan. Numera lyckas sällan politiska partier med de särskilt svåra utmaningar. Orsakerna är naturligtvis ytterst svåra att säga någonting om. Det skulle vara näst intill vetenskapligt omöjligt att ge sig på.

Därför är politiken numera dopad. En vanlig politisk sportgren är att skylla på ”de andra”. De andra är antingen dem till vänster eller dem till höger. Har ni hört detta förut? ”Vi var många som förstod…”. Men vad gjorde dom kan jag undra? Var det inte så man i efterhand sade om trettiotalets Tyskland?

Det har dock kommit in en annan makaber tävlingsgren och det är att skylla på folk. I detta fall är det i synnerhet Sverigedemokraterna som ofta påstår att det vet orsaken till att den svåra brottsligheten är invandrarnas fel. Detta trots att nittioåtta procent av alla invandrarna inte är kriminella.

Den andra miserabla tävlingsgrenen är religionskrigandet där Sverigedemokraterna särskilt vill göra sig av med världens alla muslimer. Skall det vara så svårt att förstå skillnaden mellan islamism och religionen islam?

En annan bedräglig övning som blivit särskilt tydlig det senaste valet är lögnen och löftesbrottet. Att inför publiken mitt på scenen svära att hålla vissa löften och sedan bryta dem är till en grad gångbart. När kan det straffa sig?

”Grisen i säcken” är en annat lurendrejeri vilket kan innebära att om du röstar på ett parti kan du få med dig ett helt annat parti likt det som inträffade i senaste riksdagsvalet. Vad fick dem som röstade på M, KD och L med sig som de inte alls röstade på?

Nu för tiden kallas all kritisk opposition och medial kritik för vänster-någonting. Eftersom SVT, SR och UR har betydande genomslagskraft är dessa måltavlor för dem som avslöjas. När SVT avslöjar någonting säger kritikerna att SVT ”inte granskar makten” när de faktiskt just gör det.

Pragmatisk politik den så kallade ”sakpolitiken” tycks skymma bakomliggande ideologier och långsiktiga politiska syften.

Till sist vill jag citera en äldre dam som knapphändigt skulle motivera varför hon röstade på ett radikalt högernationalistiskt parti. Varför fråga jag? ”Dom har ju sagt att vi pensionärer skulle få det bättre”.

Rasismens tragiska rotsystem

Av , , 5 kommentarer 2

Rasismens tragiska rotsystem är befäst i samhället både i Sverige och i flera andra länder. Vi ser det bland annat i den för många svårtolkade konflikten mellan Israel (judar) och Palestina (muslimer) där även antisemitismen slagit rot i Sverige. I ett av de tongivande politiska partierna finns flera i riksdagspersoner som tydligt talat om att islam, utan nyansering, är en vedervärdig religion. Vilka följder har det?

Flera politikers övertygelse om att mångkultur är orsaken till betydande problem i samhället eldar på uppfattningen om att vi-gruppen (svenskarna) är bättre än de andra. I detta hänseende går skilda kulturer och olika religioner hand i hand i synen på oss och dom och bra och dåligt.

Det ter sig relativt tydligt att den högra sidan med högernationalister och dess sympatisörer är intensivare och mera frekventa och mer högljudda i sina motsättningar och aversioner till andra kulturer än den vänstra sidan visar upp. Vid varje tillfälle då det ges kritik till högersidan och de kan uppfatta att de inte accepteras blir kritikerna kallade vänsterorienterade. Nu är det kyrkans tur att kallas vänsterorienterad enligt en Umeå-politiker från den yttersta högersidan.

Jag försvarar inte höger eller vänster sida utan jag befinner mig förmodligen i den centrala delen. Men det kostar på när uppfattningen att ”de som inte är med i så fall måste vara emot”. Jag får ofta kritik från höger i mina observationer, frågeställningar och kommentarer. Det tror jag beror på att jag inte är för SD, M, KS och L i den skepnad som M, KS och L nu antagit i sitt samröre och stöd för SD.

När det är även som nu för tiden i Sverige att judar ofta är rädda för att visa tecken på att de är judar och samer ibland får stå ut med rasismens vedervärdiga uttryck har vi hamnat i ett omänskligt träskområde. Etiken och moralen är på undantag. och Det tycks ha blivit normalt för många att vara rasistisk. Den vanligaste repliken från en rasist börjar så här; ”Jag är inte rasist men…”.

Hur hanteras islamism smart?

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur hanteras islamism smart är näst intill omöjligt att svara på. Vågorna går mycket höga i debatten om islam som är värdens näst största religion.

Begreppet ”slamism” är inte att förstås som synonymt med islam. Islamism som kan definieras som islamisk fundamentalism eller radikal politisk islam är naturligtvis inget som jag på något sätt försvarar. Alla muslimer är inte fundamentalistiska.

Skulle det vara möjligt att på något sätt förhindra att religiösa skrifter bränns vore det ändå en mycket liten inskränkning i yttrandefriheten. Det borde inte vara svårt att förstå vilka konsekvenser det har fått och med största sannolikhet mycket svåra konsekvenser det skulle få genom att fortsätta bränna koraner. Säkerheten för svenskar både inom Sverige och utom Sverige är nu mycket riskfylld. Jag förstår mycket väl att principer och grundlagsskyddet för yttrandefriheten är viktiga i vårt svenska samhälle och bör naturligtvis upprätthållas.

Specifikt Sverigedemokrater och dess sympatisörer vill inte på något sätt att det skall finnas hinder för att bränna koraner när exempelvis en av deras främste företrädare för SD, ordförande i justitieutskottet säger att ännu fler koraner kan få brännas.

Jag tror heller inte att det bidrar till att skapa demokrati och rättvisa i vissa muslimska länder om det bränns koraner. Däremot ser vi redan nu ödesdigra konsekvenser av att bränna koraner. Det behöver nödvändigtvis inte innebära så kallade eftergifter i att det inte skulle bli tillåtet att bränna religiösa skrifter. Inte heller är det högst sannolikt att det därför skulle komma ytterligare krav från den islamistiska världen om koranbränning kunde förhindras.

Lösningen på den riskfyllda situation vi nu befinner oss i är naturligtvis inte enkel. Det hjälper i alla fall inte att göra som Richard Jomshof, bränne flera koraner för att skapa demokrati och rättvisa i dessa muslimska länder.

Nu kan vi vänta oss att se kampen mellan det bestämmande politiska partiet SD och statsministerns regeringsparti. I denna samtid handlar det inte alltid om att endast vara principfast utan att vara smart. Därmed har jag inte sagt att SD är osmarta men dock att de är något annat jag inte riktigt kan uttala.

P. S. kanske Richard Jomshof och Björn Söder kunde boka ett möte med Al Kaida och tala dem till rätta. Just nu vore det bra att få Al Kaida kunde ta tillbaka sitt hot mot Sverige och Danmark. 

Islamofobernas framfart

Av , , Bli först att kommentera 1

Det blir svårt att elda upp denna för muslimerna heliga skrift utom möjligen för Jomshof och Nilsson. Vem kan elda det som huggits i sten?

Detta är också en helig skrift.

Herrar religionskrigare, Richard Jomshof och Petter Nilsson, det är inte religionsfriheten ni i första hand vill försvara utan möjligheten att bränna flera koraner. Om det inte skulle vara tillåtet att bränna religiösa skrifter vore det en näst intill försumbar inskränkning i yttrandefriheten.

Det lär vara omöjligt för Kristersson att be om ursäkt till muslimer som tagit illa vid sig, utan att Sverigedemokraterna hotar med regeringskris. Kristersson och regeringen tassar på tå i kulisserna när säkerhetsläget är som mest kritisk sedan andra världskriget.

Nu sker en intensiv kamp om värderingar och synpunkter om islam och muslimer. Längst fram på barrikaderna står kända namn från den svenska riksdagen som naturligtvis deltar bland annat med inlägg på Twitter.

I synnerhet SD:s kamp mot islam är uppmärksammad av svensk media och oppositionen. SD:s anseende lär endast bibehållas av de redan trogna inom SD. Men för att vara kritiker till koranbränningar krävs inget annat än att vara en respektfull människa.

Utan tvekan har Sveriges anseende inte endast hos muslimer utan hos många andra dalat i botten. Dessa händelser som koranbränningar har utan tvekan skapat en säkerhetsrisk för i första hand svenskar.

Mitt i allt detta minimaliserar riksdagsledamoten och ordförande i justitieutskottet i Sveriges riksdag sina egna uttalanden. På Twitter är det någon form av julafton för islamofober.

Dansk debatt om koranbrännarförbud

Den danske utrikesministern Lars Løkke Rasmussen sade inför ett möte i folketinget på måndagen att regeringen inlett ett arbete med att hitta ett ”juridiskt verktyg” för att försöka förhindra koranbränningar framför utländska ambassader i Danmark.

Efter mötet säger Anders Primdahl Vistisen, företrädare för konservativa Dansk Folkeparti, att det vore bisarrt att införa en sådan lag.

-Den rätta vägen framåt vore att fortsätta försvaret internationellt för yttrandefriheten, säger han.

Løkke Rasmussen säger efter mötet att fler partier i Danmark borde förstå allvaret i den säkerhetspolitiska situation som man befinner sig i.

-Det är krig på vår kontinent.

Mötet mynnade inte ut i något konkret förslag, uppger TT.

Hanna Nyberg, SVT-reporter, 2023-07-31

Det konservativa Dansk Folkeparti intar samma inställning som Sverige Demokraterna, att i skenet av yttrandefriheten kunna häckla, genera, förfölja muslimer och deras religion.

Låt oss tyvärr följa den makabra jakten klappjakten på islam och muslimerna med svenska riksdagsledamöter i spetsen och en knäpptyst statsminister och bleka partiledare från KD och L. Även en SD-politiker i Umeå ger sig fatalt in i den debatten men utan till synes någon positiv effekt utom naturligtvis på de egna troende.

Islamofobernas framfart

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu sker en intensiv kamp om värderingar och synpunkter på islam och muslimer. Längst fram på barrikaderna står kända namn från den svenska riksdagen som naturligtvis deltar bland annat med inlägg på Twitter.

I synnerhet SD:s kamp mot islam är uppmärksammad av svensk media och oppositionen. SD:s anseende lär endast bibehållas av de redan trogna inom SD. Men för att vara kritiker till koranbränningar krävs inget annat än att vara en respektfull människa.

Utan tvekan har Sveriges anseende inte endast hos muslimer utan hos många andra dalat i botten. Dessa händelser som koranbränningar har utan tvekan skapat en säkerhetsrisk för i första hand svenskar.

Mitt i allt detta minimaliserar riksdagsledamoten och ordförande i justitieutskottet i Sveriges riksdag. På Twitter är det någon form av julafton för islamofober.

Låt oss tyvärr följa den makabra jakten klappjakten på islam och muslimerna med svenska riksdagsledamöter i spetsen och en knäpptyst statsminister och bleka partiledare från KD och L. Även en SD-politiker i Umeå ger sig fatalt in i den debatten men utan till synes någon positiv effekt.