Konflikten kan lura runt hörnet

Här ger jag några reflexioner när det gäller konfliktbenägenheten i nära relationer mellan privatpersoner. Jag har till exempel när det gäller privatpersoner medlat i bodelningstvister, vårdnadstvister, familjefejder och granntvister.

Ju närmare man lever varandra desto större blir möjligheten till konflikter. Finns det nära släktskap tycks det enligt min erfarenhet höga konfliktbenägenheten. Ju längre konflikten varat desto svårare är den att lösa. Det verkar som om att det finns en tendens till att vara mindre rädd om vänskapen än om relationerna gäller andra människor längre ifrån varandra socialt och släktskapligt sett. Syskon kan vara riktigt svåra mot varandra och även i relationerna mellan barn och föräldrar. Att vara så kallad ”konflikträdd” är inte en så dålig egenskap och inte heller att vara tolerant och prestigelös för att undvika konflikter

Skulle ämnet för konflikten handla om värdefrågor blir det genast betydligt svårare att komma överens. När det gäller intressefrågor och tolkningar av saker och ting är det oftast lättare att komma överens. Men värdefrågor som handlar om rätt eller fel som därmed har moralisk karaktär är det en särskild utmaning att komma överens.

Konflikt råder när det inte utan ansträngningar går att komma överens. Medling skall alltid vara frivillig och skall kunna avslutas när som helst.

I min verksamhet som medlare i konflikter har jag naturligtvis gjort många erfarenheter. Jag är utbildad medlare på akademiska nivå vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Mycket få universitet i Sverige ger medlarutbildning. Medlarutbildningen vid Luleå tekniska universitet bygger på forskning och erfarenhet från Harvard University. Det är dock i praktiska medlingsarbete den värdefulla erfarenheten tillgodogörs. Det räcker faktiskt inte att endast vara en förnuftig människa om medlingen skall vara lyckosam utan en medlare behöver även utbildning. Det finns både akademisk utbildning på högre nivå och enklare utbildning under betydligt kortare tid.

En medlare skall uppträda som en oberoende och neutral part och har till uppgift att underlätta för parterna att kunna kommunicera. Själva grundidén med medlingen är att lösningarna på konflikten finns hos parterna själva. Medling har nära släktskap med förhandling. Ibland har medling kallats för assisterande förhandling.

Till sist kommer jag att tänka på vad Niccolò Machiavelli sade som kan tillämpas på att i vissa fall undvika konflikter; ”Om man tjänar en nyckfull herre skall man göra den som värmer sig vid elden. Inte stå för nära och inte stå för långt ifrån.

Etiketter:

2 kommentarer

  1. Drutten

    Ja så sant. Önskar ibland att jag personligen kunde vara och resonera så klokt. Men då och då drar tankarna iväg lite för fort så eftertanken ibland kommer lite på efterkälken. Men då brukar jag tänka att det är kanske mänskligt men lite dåligt samvete får man ju ända en tid och det kan man ju gott ha så kanske man kommer närmare att tänka efter först nästa gång i bästa fall innan orden slinker ut eller tangenten tryck i affekt.

    • Villy Hansen (inläggsförfattare)

      Tack för ditt initierade inlägg. Det viktigaste är att dem som inte är överens kommer till att helt enkelt prata med varandra. Detta med att få tvistande parter att prata med varandra helt enkelt kommunicera är medlarens viktigast uppgift. Lyckas detta brukar dem som inte är överens om något börja arbeta mot en jämviktslösning. I grunden är det mycket få människor som anser det behagligt att ha konflikter. Du har rätt det där med orden i ett läge när några är på tvären och inte överens då landar många ord fel och osämjan eskalerar. Bara att fråga om hur den andre tänker och känner förlöser en del. Skall man försöka medla mellan parter kan man börja fråga var och en om deras version och hur det känns och därefter göra samma sak med den andre. Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.