Råd till medlare

Råd till den som provar på att medla. Detta är några ytterst förenklade råd till dig som tagit dig an uppgiften att medla mellan några som är osams det vill säga har en tvist. Följer du mina råd kan det gå bättre. Det föreligger en tvist om man inte utan ansträngningar kan komma överens.

Som medlare måste man etablera ett högt förtroende från parterna. Det är därför mycket viktigt att du som medlare väger dina ord och formuleringar och tänk noga till vilka valörer dina ord har.

Mina råd bygger på min långa erfarenhet av medlingar i olika slag av tvister. Jag har både akademisk utbildning från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet och lång erfarenhet av medling.

Notera gärna att medling inte är en allt för lätt uppgift. Tvister om vårdnad och bodelning är särskilt svåra. Grannfejder och andra tvister av den typen är något mindre svåra.

Låt gärna parterna förstå att om man skall komma överens bygger det på tolerans, ödmjukhet och förståelse och att var och en inte får ha kravet att vara fullständigt nöjd med en uppgörelse. Huvudsaken är att själva kärnan i tvisten är löst eller avsevärt minimerad.

·       En medlare skall uppträda oberoende och neutral och där med skapa tilltro.

·       Medlarens uppgift är att bidra till att parterna kan kommunicera med varandra.

Inled medlingen med att beskriva dessa spelregler för de tvistande parterna. Säg att medlingen skall vara frivillig och att endera parten kan avsluta medlingen när helst de vill.

  • Tala om att du kommer att ge ordet till var och en som för att berätta sin version av tvisten.
  • Säg att ingen får avbryta den andra under dennes framställning.

Denna först omgång av berättelse från varje part skall sedan följas av att du som medlare ställer några fördjupande frågor till respektive part.

  • Sammanfatta med kontinuerligt vad parterna sagt och låt frågor återgå till respektive part.
  • Passa gärna på att vi rätt tillfälle fråga parterna om hur de skulle vilja ha det för att vara överens.

Det inträffar inte sällan att parterna börjar diskutera med varandra. I så fall är det positivt.

  • Kom ihåg att det ör du som faktiskt styr hela medlingsprocessen.

Försök inte på något sätt föreslå endera parten en viss lösning. Då kommer du genast att kunna uppfattas som partisk. Det är bara i arbetsmarknadskonflikter (Medlingsinstitutet) som medlaren föreslår lösningar.

Att ställa de rätta frågorna och passa på tillfället att sammanfatta är vad som utgör medlarens allra yttersta kunskap och erfarenhet. Kom ihåg att medling är ett hantverk som måste läras in och kräver övning. Det finns olika förmer av medling men det jag beskriver här ovan är den vanligaste formen och kallas avtalsmedling.

Medling är inte en fråga om juridik utan en fråga om kommunikation, förståelse, tolerans och hänsyn. Trots detta är det många jurister som tar sig an medling men sällan har jurister utbildning i medling och det ingår inte heller i den svenska juristprogrammet.

När medlingen är klar och du uppfattar att parterna är överens är det gärna på sin plats att kunna formulera en skriftlig överenskommelse.

Lycka till!

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.