Västra länken leken i sandlådan

Jag ger mig inte en millimeter

Västra länken leken i sandlådan blev tvisten mellan Trafikverket och NCC som tycks vara olöslig. För folk i allmänhet kan konflikten te sig både löjeväckande och onödig. Politiker har till och med kallat konflikten ”ett haveri”. Visst har det havererat. Tvisten har varat länge och parterna visar orubbliga ståndpunkter. Jag har tagit mig en övergripande titt från ett medlare perspektiv som professionell medlare. Jag vilar mina åsikter på grunden av forskning och erfarenhet från Harvard Negotiation Project (Harvard University) och har utbildat mig vi Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Men min syn är ödmjuk för alla tvister har överraskningar och kan vara ytterst svåra att hantera och förstå. Många tvister är inte heller medlingsbara. Jag har medlat i tvister från konflikter mellan gruvbolag och villaägare till bodelnings- och vårdnadstvister.

Jävvlar

Att via media få en korrekt bild av förutsättningarna, förhållande och fakta är näst intill ogörlig. Alla konflikter har många dolda faktorer som inte kommer i dagen utan särskilda ansträngningar.

När parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Att kunna komma överens behöver inte handla om juridik utan om intresse och motivation. Att slå lagboken i huvudet på motparten leder sällan till framgång eller överenskommelse. I detta fall med Västra länken är grundförutsättningarna som gäller antingen fel i entreprenadens utförande det vilket kan kallas oskicklighet, missförstånd med upphandlingsunderlaget, skiljaktiga tolkningar av avtal och handlingar, tvister om besiktningens kvaliteter eller andra rationella grunder. Kort och gått är denna tvist en tolkningstvist.

Medling eller egentligen viljan att komma överens bygger på flera faktorer. Dels kan det handla om att vilja upprätthålla goda relationer mellan parterna och att en tvist vid domstol eller enligt annan avtalsöverenskommelse skulle bli betydligt dyrbarare och ta mycket lång tid. Sannolikt behöver inte NCC beakta saken med ”goda relationer” eller ta hänsyn till något allmänt intresse av att Västra länken kommer till stånd inom rimlig tid. Sannolikt handlar det även om att NCC anser sig har mera rätt och vill hävda detta.

När man tittar närmare på förhållandena och förutsättningarna är det svårt att som medlare påstå att denna tvist mellan Trafikverket och NCC skulle vara medlingsbar. Nu är det så att det bakom kulisserna ändå kan pågå någon form av kompromisstänkande eller särskild tolerans men det är mindre troligt.

Medling ett sätt att lösa konflikter på ett snabbare och betydligt billigare sätt än inför domstol. Men då krävs det vilja till medling från båda parter. Dessutom går det faktiskt att som jag alltid har påstått ”förhandla likt en medlare” genom att se saker och ting från ovan.

För medling krävs en välutbildad och erfaren medlare som uppträder oberoende och objektivt.

Lycka till i prestigen och de fasta ståndpunkternas värld. Under tiden ser allmänheten ner på aktiviteterna i den stora sandlådan.  Undrar om dem som tappade bron var tvungna att läsa platsannonser dagen efter? Jag får nynna vidare på Simon and Garfunkels låt Bridge over Troubled Water.

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.