Moralisternas uppståndelse saknas

Moralism är en filosofisk strömning som betonar frågor om rätt eller orätt. Moralister anser att mänskans handlingar bör uppfyllas i enlighet med moraliska principer.

För nutida politiska vidkommanden borde dygden ”ärlig” vara tillämplig och därvid lag känna en stark motvilja inför lögnen. Var det så att man ljög mindre för? Var det så att förr fanns inte de verktyg som nu finns för att distribuera lögner? Nu för tiden finns stora möjligheter att presentera så kallade fejknyheter (fake news). Sociala plattformar, trollarméer och botar (datorprogram som automatiskt kan genomföra operativa spridningar av information, påverkan etcetera). Indoktrinering var dock gångbart både förr och nu. I detta fall menas systematisk påverkan likt hjärntvätt av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende. Detta uppstår numera via bland annat sociala nätverk och upprepningar i en så kallad åsiktskorridor det vill säga den något smala bredden av olika åsikter som är socialt acceptabla att debattera och dela med sig av.

En normativ gren inom etiken är dygdetik. Dygdetik betonar den etik som innebär goda handlingar. Vilka anses leda till det som är gott (konsekventialism). Dygdetike betonar även människan plikter (deontologi). Det som en annan dygdig människa hade gjort i samma situation är vad som är dygdigt. Då säger ordningsvännerna att vad som därför är dygdigt förblir en bedömning av var och en och att dygder handlar mera om karaktärsdrag än handlingar. Min uppfattning är att de kan uppfattas som sammanhängande.

Men samhället och den kontext som för närvarande gäller blir då normgivande för definitionen av dygdighet. Det är därför som en utbredd normalisering av det som inte tidigare var gott blir förödande. Dygdetikens tre fundamentala begrepp är dygd, praktisk visdom och lycka.

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.