Rättsosäkert

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Etiketter: , ,

6 kommentarer

 1. Christer

  För den betraktare som ännu ej kommit till insikt att vi (samhället) för en kamp mot den organiserade brottsligheten, finns ett akut behov av att ta del av den nyhetsrapportering som opartiskt ger oss en inblick i pågående kriminalitet. När det kommer till liknande frågor är det inte heller försvarligt att kommentera med ett ”jag visste inte att det var så allvarligt”. Ignorans förvarar inte okunskap.
  Nu förutsätter jag att det finns debattörer som dock till viss del är insatta sakfrågan och ändå väljer att ta ställning mot regeringens påbörjade kriminalpolitik. Man har då valt att ta ställning för de kriminella element som idag utgör en fara för samhället i stort, bl.a. genom rekrytering och ”glorifiering” av det kriminella livet. Kontentan av ett sådant ställningstagande blir samtidigt att man inte förstår och sympatiserar med de hundratals brottsoffer, de flesta helt oskyldiga och inte inblandade i några kriminella handlingar.
  ”Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv.”, skriver bloggförfattaren. Och även om det finns visst underlag för den åsikten, kvarstår det faktum att samhället behöver, och har länge behövt (vissa bedömare anser att klockan i den här frågan är ”fem-i-tolv”), ta krafttag mot kriminaliteten.
  Gängkriminaliteten är otvivelaktigt en fråga som är oerhört komplex, samtidigt som var och en behöver besluta sig om vilken sida man ställer sig på. De skyldiga (kriminella) eller de oskyldiga (offren). Tänk om, tänk rätt, skulle man kunna säga.

  • Villy Hansen (inläggsförfattare)

   Tack för en insiktsfull kommentar. Rättsosäkerheten kan naturligtvis fortfarande kvarstå trots att de skulle kunna vara så att medlen anses helgade. Min andra poäng är att det mesta kan komma att bli tillåtet om läget skulle anses vara tillräckligt allvarligt. Generellt sett är det av vikt att politiker i övrigt behöver skruva upp stämmningen för att för genomföra ting som annars skulle möta motstånd.

   Vad gäller kriminaliteten är den uppenbart ett av samhällets riktigt stora problem. Vad nu SD, M, KD och L kan genom föra de närmaste åren inom andra områden kan komma att överraska många. Strategin är att göra det lite i taget så det inte riktigt märks. Vad kommer att hända med kulturen, journalistiken och folkbildningen?

 2. Christer

  Följdfrågan blir då mot författarens oro kring rättssäkerheten, att ”det mesta kan komma att bli tillåtet”.
  Här måste betraktare av den verklighet vi ändå befinner oss i för länge sedan ha insett att de kriminella element som, åtminstone jag betraktar som ”motståndarsidan” och som behöver bekämpas, för länge sedan har tagit sig rätten att tillåta ”det mesta”.
  De kriminella organisationer som idag styr och ställer inom ett flertal områden i vårt land har sedan länge tagit devisen att ”alla medel anses vara helgade” i sin jakt på makt, kontroll och pengar.
  Själv har jag tagit beslut på vilken sida jag står på och stöttar.
  Kanske dags även för andra att ta det beslutet? Eller fortsätta att ifrågasätta regeringens arbete mot kriminalitet.

  • Villy Hansen (inläggsförfattare)

   Vad en regering gör kan alltid ifrågasättas av skälet att det med högsta sannolikhet finns alternativa lösningar. Naturligtiv håller jag med dig men frågan kan bli vilka medel som bör användas.

   • Christer

    Bloggförfattaren ger intrycket av att det är regeringen som är pådrivande vad det gäller nya grepp och lagar mot kriminaliteten. Sanningen är ju självklart att de som faktiskt leder utvecklingen på de här frågorna är de kriminella ligorna. Deras handlingar tvingar fram nya lagar, varav en del faktiskt påverkar den personliga friheten, men den som är oskyldig har ju knappast något att dölja, eller hur?
    Lite barnsligt skulle man kunna uttrycka det som att ”det var de som började”.
    Så tre raka frågor till bloggförfattaren, där man kan förvänta sig raka svar, blir då:
    1.Anser han att det vore bättre att regeringen gjorde ingenting och väntade på bättre tider? (den sk. vänsterorienterade politiken).
    2. Om vi förenklar (eller förtydligar) och polariserar frågeställningen, på vilken sida anser han sig själv stå, brottsoffrens (samhällets) sida eller förövarnas sida?
    3. Om jag förutsätter att svaret på ovanstående fråga är att han står på brottsoffrens sida, anser han det då befogat att samhället faktiskt utför konkreta handlingar för att komma till rätta med kriminaliteten?

   • Villy Hansen (inläggsförfattare)

    Frågor från bloggkommentatorn som jag valt att svara på.
    1.Anser han att det vore bättre att regeringen gjorde ingenting och väntade på bättre tider? (den sk. vänsterorienterade politiken). Mitt svar: Regeringsmakten innehas just nu av M, KD och L och med starkt inflytande av SD vilket gäller tills vidare. Vad som skall göras är alltid en fråga om bedömning alternativet till vad som görs behöver inte betyda en ”vänsterorienterad väntan på bättre tider”.
    Mitt svar: Jag sitter inte i regeringsställning eller som riksdagskandidat vilket om jag gjorde sannolikt skulle kunna ha ett alternativt svar på för att jag i så fall hade ett underlag att ta ställning till.

    2. Om vi förenklar (eller förtydligar) och polariserar frågeställningen, på vilken sida anser han sig själv stå, brottsoffrens (samhällets) sida eller förövarnas sida?
    Mitt svar: Jag står på brottsoffrens sida med att tillvarata rättssäkerheten för alla oavsett vem det är.

    3. Om jag förutsätter att svaret på ovanstående fråga är att han står på brottsoffrens sida, anser han det då befogat att samhället faktiskt utför konkreta handlingar för att komma till rätta med kriminaliteten?
    Mitt svar: Samhället kan utföra konkreta handlingar som tar tillvara rättssäkerheten och rättvis mellan icke brottsdömda invandrare och icke brottsdömda så kallade svenskar i Sverige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.