Paradigmskifte en överdrift?

Språkets effekter är fantastiska även när de missbrukas. Paradigmskifte kan förstås på olika sätt beroende på sammanhang. Men i korta drag innebär ett paradigmskifte när ett tidigare tankemönster bryts till ett helt annat. Det bör därför krävas en viss höjd för att det skall kallas paradigmskifte. I den nuvarande politiska retoriken har höjden för paradigmskifte satts näst intill golvet.

Ordens valörer har stor betydelse i retoriken. Begränsade förståndsgåvor, dum i huvudet, kognitiv oförmåga, fritidsorienterad eller lat, doft-lukt-stank, etcetera. Valet av ords valörer avslöjar relativ mycket om den som talar eller skriver. Här några exempel på egna valörval. Informationsplikt eller angiveri. Återvandring eller fösas ut på något sätt.

Underdrifter (litotes) och överdrifter (hyperbol) är några retoriska stilfigurer (troper). En relativt märklig sådan som ofta används i den politiska retoriken är om något avskyvärt och stort icke önskvärt har inträffat och kommenteras. Då kan uttalandet bli ”det är problematiskt” vilket blir något likt en passiv underdrift. Men också ett sätt att inte heller behöva ta ställning och tala om vad man står för. Varför inte säga rakt ut hur det verkligen uppfattas? Överdrift är egentligen inte en lögn men om någon påstår att ”de gamla har med berått mod låtits dö” blir överdriften en alternativ till lögnen.

Populistiska utsagor köps lättare av dem som redan delar uppfattningen och av andra just för att de förenklar komplicerade förhållanden. Förenklingar köps lättare av mottagarna men naturligtvis inte av de flesta. Människor tror på vad de verkligen vill tro på. Så kallade försanthållande. Populism innebär att presentera enkla lösningar på exempelvis komplicerade samhällsproblem. Populismen är här för att stanna.

Polarisering har blivit ett näst intill ett utslitet skällsord mellan högerpolitik och vänsterpolitik. Det är svårt att se och förstå nyanser när uppfattningar och åsikter visar stora skillnader och förstärks i debatten. Därför blir objektivitet och neutralitet svår att uppnå. Polariseringen är också här för att stanna.

Narrativet vill jag tillskriva retorikens område. Det förkortade narrativet dyker inte sällan upp i den politiska retoriken och upprepas därefter ofta. Narrativ betyder berättelse eller berättande. Ett narrativ  beskriver exempel händelser och händelseförlopp oavsett om de är sanna eller osanna (fiktiva). Fördelen med ett narrativ det vill säga en berättelse är att de lättare kan uppfattas som trovärdiga.

Jag som fortfarande arbetar som professionell konfliktmedlare utmanas ständigt i att vara neutral och oberoende för att skapa förtroende och tilltro. Det betyder att jag behöver väga språkets ordvalörer och meningar på en känslig våg. Som jag nämnt tidigare är jag kronisk misstänksam vilket blir som en vakthund för mig själv och mina ord.

Jag säger som min lektor på universitetet ”retorik är inte bara retorik”.

 

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.