Kommunal avgiftslogik

Ny grön soptunna från Vakin

Kommunal avgiftslogik och sådana bestämmelser är ibland intressanta att analysera. Som exempel använder jag avfallskostnader för Vakin i Vindeln. Först vill jag slå fast att inom VA-kollektivet är avsikten att användare av tjänsterna står för sina kostnader. När en kommunal tjänsteleverantör som Vakin sätter sina priser bygger det på de fasta och rörliga kostnader som hör till tjänsten.

Exemplet är hushållsavfall i den gröna tunnan (restavfall) och den bruna tunnan (komposterbart). I vårt fall på Snövitsvägen gick vi över till egen kompostering av matavfall och hade därmed endast kvar den gröna tunnan. Efter en tid levererade vi färre kilo restavfall till den kvarvarande gröna tunnan. Som en effekt av detta innebar det att Vakin inte längre kunde fakturera oss lika stor summa avgifter. Om nu Vakin som ett antagande inte heller fick kostnadsökningar skulle de inte kunna finansiera systemet med den gröna tunnan till fullo längre. Oavsett orsaken så har Vakin i vart fall höjt både den fasta grundkostnaden för grön tunna och den rörliga kostanden per vikt med 17 procent respektive 27 procent. Vi tjänade inte några pengar på att lägga mindre avfall i den gröna tunnan. Dock bidrog vi till att skona naturen i att kompostera och sortera sopor för återvinning. Den sammantagna kostnadsökningen för hushållsavfall oss mellan år 2023 och 2024 blev den 23 procent. Beräknad årskostnad inklusive moms enligt Vakin är för oss 2 258 kronor.

Slutsatsen blir att om vi använder förre tjänster med mindre belastning för leverantören (kommunen eller entreprenören) kan det kosta konsumenten lika mycket eller mer. Den andra slutsatsen kan vara att miljöbelastningen blir lägre.

Ser vi till vattenanvändningen kommer kanske att använda mindre vatten men dock har det rörliga priset för vatten ökat med 6 procent inför 2024. En liter vatten kostar 0,02825 kronor då en kubikmeter kostar 28,25 inklusive moms. Det blir cirka 0,94 öre eller mindre för ett glas vatten. Billigt och friskt? Till detta kommer spillvatten och grundavgifter. Kostanden för år 2024 när vi förbrukar uppskattningsvis 116 kubikmeter för 9 275 kronor. Då är den fasta avgiften 5 997 kronor (grundavgift, spill och vatten, bostadsenhetsavgift och mätaravgift). Den fasta avgiften för vatten har därmed höjts med 5,2 procent. Det är lättare att förstå vattenräkning än elräkning.

Sammantaget redovisar Vakin avgifter och förbrukning och kommande uppskattade förbrukning kunden på ett bra sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.