Etikett: Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs

Giftfri miljö, en fråga på dagens fullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 8

Inför dagens fullmäktige hade jag lämnat in en interpellation om Barn- och utbildningsnämnden arbete för att skapa en giftfri miljö i förskolan, grundskolan och på fritids. En fråga som känns särskilt angelägen då vi inom kort öppnar Myran, kommunens nya 8-avdelningsförskola där vi har möjlighet att skapa en giftfri miljö från första dagen.

Frågan om en ”giftfri miljö” för barn och elever är ett prioriterat område för oss i Centerpartiet varför vi också lämnat in en motion i ämnet men den bereds fortfarande av våra tjänstemän och är därför inte behandlad av fullmäktige.

Frågeställningen i interpellation var dels om det finns en åtgärdsplan inom skolans område när det att ersätta giftigt material med giftfria material och dels om den nya förskolan Myran kommer att erbjuda en giftfri miljö.

Ordförande i Barn- och utbildningsnämndens besvarade interpellationen och i svaret framgår det att förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som ska jobba med en giftfri förskola och skola och att ta fram riktlinjer för inomhusmiljön i verksamheterna.  Den har börjat titta på framförallt leksaker, mjuka plaster/skummadrasser.

När det gäller den nya förskolan Myran så är material, inredning och kulörer invändigt valda ur miljösynpunkt. När det gäller möblerna är de märkta med ”möbelfakta” och klarar därmed baskraven som ställs. Begagnade föremål som ska in i förskolan kommer noga att gås igenom för att eliminera risken för att giftiga material tas in i Myrans verksamhet.

Därmed känner jag mig trygg i att barn som ska vistas på den nya förskolan Myran kommer att erbjudas en bra miljö som förhoppningsvis kan sägas vara giftfri. Jag hoppas också att vi snarast kan säga detsamma om miljön i kommunens övriga förskolor, skolor och på fritids.

 

 

 

 

Förskola i Vännäs med ”I Ur och Skur” pedagogik

Av , , 2 kommentarer 9

Ett enigt kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om att bygga en ny förskola intill fritidsområdet i Vännäs med åtta avdelningar. Förskolan byggs i två plan med ett eget tillagningskök.

Debatten uteblev när det gällde förslaget att bygga och storleken på förskolan. Desto livligare blev debatten när vi i Centerpartiet lyfte frågan om vilken pedagogisk inriktning förskolan ska ha.

Vi yrkade på att fullmäktige skulle ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva förskolan med den pedagogiska inriktningen ”I Ur och Skur”. Tyvärr ställde inget annat parti upp på detta.   

Centerpartiet reserverade mot detta men lovar återkomma med en motion i frågan till nästa fullmäktige. 

Pedagogiken ”I Ur och Skur ” handlar om barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap och som då tillfredsställs genom att barnen får

– kunskap om naturen och förmedla naturkänsla

– en miljömedvetenhet

– kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten

– stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen

– grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Förskolans placering intill fritidsområdet och naturen ger utmärkta förutsättningar att bedriva den pedagogiken vilket vi i Centerpartiet vill förverkliga.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier