Etikett: Länstrafiken i Västerbotteln

Pendeltåg, ett bidrag till Gröna granna Vännäs

Av , , 8 kommentarer 32

I VF:s ledare den 4/8 framställer kommunalrådet Johan Söderling det som att pendlingstrafiken mellan Vännäs och Umeå är löst med nya tvärbanetrafiken Lycksele och Umeå som startar i augusti 2011.

Nya tvärbanetrafiken är inte en lösning för pendeltrafiken mellan Vännäs och Umeå. På vissa turer är platserna fyllda med resenärer som åker från Lycksele och Vindeln och kommer då inte att ansluta Vännäs. Tvärbantrafiken och trafiken mellan Botniabanan och stambanan kräver att det finns en av- och påstigningsplats i Vännäsby. Det är en fråga mellan Vännäs kommun och Trafikverket. En lösning är på gång och förväntas vara klar under hösten 2010.

Vad Vännäs kommun skall arbeta för är en egen spårbunden tågpendel mellan Vännäs och Umeå. Det finns lösningar med begagnade pendeltåg från Skåne som är till salu och som Länstrafiken är beredd att köpa in. Tåg med låga kapitalkostnader som därmed ger låga driftskostnader och som kostnadsmässigt gott och väl kan konkurrera med bussarna.

Vännäs kommun bör snarast presentera för Länstrafiken idéer om vad man vill med pendeltrafiken och varför.

Vännäs kommun bör snarast presentera Landstinget och dess Regionala nämnd samma budskap samt finna lösningar omkring finansieringen av trafiken.

Vännäs kommun bör snarast utreda förutsättningarna för matartrafik inom kommunen för att fler skall få möjlighet att åka kollektivt.

Lyckas vi med detta kommer det att leda till ökad inflyttning och är dessutom en rejäl miljösatsning som Centerpartiet står bakom och som väl passar in i vår vision om Gröna granna Vännäs.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier