Etikett: Näringslivsservice

Vi blir fler i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Vännäs ökade innevånareantalet 2010 med 57 personer. Ett glädjande resultat som visar att Vännäs behåller sin attraktionskraft mycket beroende på vår närhet till Umeå. När Umeå växer ”skvätter” det över på Vännäs men det är inte hela sanningen.

Vår vision att Vännäs skall vara ”Välkomnande, Livfullt och Nytänkande” har förhoppningsvis uppmärksammats av många utanför vår kommun och skapat en nyfikenhet. Många har nog noterat att det händer en hel del i vår kommun och därmed valt Vännäs som bostadsort. 
 
Det kan vara arbetet med pendeltrafiken mellan Umeå och Vännäs. Vårt rika föreningsliv med drygt 100 föreningar där kommunen nu har gjort satsningar inom områdena ungdomar och föreningsliv. Tagit ett grepp om arbetslösheten bland våra ungdomar med eller utan funktionshinder. Satsat på att ge en bra service för inflyttare oavsett om man kommer från Umeå eller Somalia. Nyproduktion av industrilokaler där allt är uyhyrt.
 
Ja, listan kan göras lång och det jag också tror har bidragit till den positiva utvecklingen är att gjorda satsningar bygger på ett politiskt samförstånd över partigränserna bortsett från konstgräsplan där ett parti inte ställde upp. Samförstånd och resultatpolitik är signaler till omvärlden som människor uppskattar och har säkert bidragit. Motsatsen ser vi i en annan av Umeås kranskommuner.
 
En ökad inflyttning leder naturligtvis till ökade behov av bostäder och fler platser i skolan och förskolan. Behoven av förskoleplatser är på gång att lösas med att en ny treavdelningsförskola byggs på lägret 2011 samt att en förskoleavdelning öppnas i Tväråbäck inför skolstarten kommande höst.
 
Arbetet med att tillskapa fler bostadsområden har kommunen i år påbörjat mellan Älvdala och Rick-Muller, planerad inflyttning 2014. Då utbudet av lediga lägenheter nästan inte finns idag, varken hos Vännäsbostäder eller hos det privata fastighetsägarna, måste en nyproduktion till. Där hoppas jag att de privata fastighetsägarna tolkar den ökade inflyttningen och de satsningar som görs ifrån kommunen så att i Vännäs finns en tillväxt, utveckling och framtidstro som lockar till investeringar t.ex. i bostäder.
 
Om inte, så måste kommunen via Vännäsbostäder ta på sig rollen att bygga. Det förutsätter dock att vissa enheter måste säljas ut för att frigöra kapital till nyproduktion. Kommunens totala låneskuld är alltför stor idag. Revisionen har uppmärksammat partierna om detta och partierna bör lyssna och agera utifrån deras rekommendation.
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier