Etikett: Post- och telestyrelsen

Mobila nätet, en katastrof

Av , , 3 kommentarer 33

Jag upplever att det mobila nätet fungerar sämre och sämre och jag hör många som klagar och upplever detsamma. Problemen är bl.a. förorsakade av att Telia inte har byggt ut nätet i takt med abonnenternas ökade användning. T.ex. har Smartphones och pekplattor gjort att nätet inte räcker till. Trots detta får vi betala en abonnemangsavgift som motsvarar priset för 3G eller andra höghastighetslösningar som vi på landsbygden inte kan tillgodogöra oss. Som abonnent känner jag mig lurad.

Problemet med mobiltäckningen hämmar tillväxten i kommunen och länet. Störningar som att samtal bryts och att mobilt bredband går långsamt eller inte fungerar alls tillhör vardagen och skapar stor irritation och gör det omöjligt för företagare och boende på landsbygden att använda tekniken fullt ut. Därmed försvåras kraftigt möjligheten att bo och verka på landsbygden. Att man från Telia dessutom monterar ned det fasta nätet inom vissa områden och hänvisar till mobila lösningar är därför för mig helt obegripligt.

Som alternativ till mobilt bredband är fiberkabel den optimala lösningen. Därför välkomnar jag nu alliansregeringens satsning i budgeten då man avsätter ytterligare 600 miljoner att satsas på en utbyggnad av snabbt bredband på landsbygden. En satsning Centerpartiet och It-minister Anna-Karin Hatt har drivit och nu fått hela alliansregerings att stå bakom. 

Jag uppmanar nu alla, Region Västerbotten, kommunerna och abonnenter, att till Länsstyrelsen, Post o Telestyrelsen och Telia framföra klagomål på funktionaliteten och ifrågasätta hur man kan ta betalt för något som man inte levererar. 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier