Etikett: Skolverket

Fler ungdomar på arbetsmarkanden – inte färre!

Av , , Bli först att kommentera 14

Eleverna på Liljaskolans Bygg- och anläggningsprogram riskerar att inte bli anställningsbara efter avslutad utbildning. På grund av regler, som kom med den nya gymnasiereformen 2011, ingår inte körkort på lastbil och tungt släp i utbildningen. Det finns ett grundläggande beslut som säger att körkortsutbildning inte är en primär uppgift för gymnasieskolan.

Detta leder osökt till att de som lämnar bygg- och anläggningsprogrammet får svåra villkor på arbetsmarknaden. Om körkortsutbildningen ingår i programmet ges dispens från 18 år. Om inte, får eleven vänta tills han/hon har fyllt 21 år för att få ta körkortet. En färdigutbildad på bygg- och anläggningsprogrammet kan därmed få vänta i minst två år innan han/hon blir anställningsbar. Ett problem som tidigare har uppmärksammats i VK.

Många elever har även börjat nämnda gymnasieutbildning i god tro och med löfte om att lastbilskortet skulle ingå. På till exempel Liljaskolan i Vännäs känner sig eleverna, speciellt de som går utbildningens tredje år, förda bakom ljuset då de sökte utbildningen för att få en bred utbildning med adekvata körkort som skulle leda till att de blev anställningsbara på arbetsmarknaden direkt efter avslutad utbildning.

Det här är inte acceptabelt. Har man tidigare godkänt att körkort för tung lastbil och tung släp får ingå bygg- och anläggningsprogrammet så är det också en trovärdighetsfråga för utbildningsanordnaren. Som elev och förälder ska man kunna lita på att det som erbjöds då man sökte skolans utbildning också ska gälla under hela utbildningstiden.

I en motion till riksdagen kommer Helena Lindahl (c) att driva frågan vidare för att få konsekvenserna analyserade och förhoppningsvis få ett nytt beslut om att körkortsutbildningen återigen blir en del av utbildningen. Kostnaden för körkortet ska, som tidigare, vara en del i den statliga ersättningen.

Eleven har sökt utbildningen för sitt intresse som anläggningsmaskinförare men eleven inser snabbt att körkort för tung lastbil och tungt släp även är nödvändigt för att uppfylla branschens krav. Många av företagen är små eller medelstora och har inte råd att anställa specifik personal som ska flytta anläggningsfordonen mellan de olika arbetsplatserna. Allt detta är särskilt viktigt i Norra Sverige där det kan vara långa avstånd mellan arbetsplatserna.

Ytterst drabbar förändringen eleven och dennes förutsättningar att bli anställningsbar och därmed både den privata ekonomin och samhällsekonomin. Med tanke på den arbetslöshet som råder bland ungdomar borde det vara angeläget att göra en översyn av konsekvenserna av beslutet.

 

Ungdomar och skuldfällan

Av , , 2 kommentarer 23

Ser i handlingarna till KsAu att min motion om ”Ungdomar och skuldfällan” har behandlats i BoU-nämnden. Jag hade från politiken hoppats på en tydligare beställning till skolan när det gäller att förhindra våra barn och ungdomar att hamna i skuldfällan. Det är kanske så att Skolverkets läroplan är så styrande att det inte är möjligt för kommunerna att ställa egna krav på hur skolan hanterar problemet. Det är i så fall beklagligt men icke desto mindre viktigt är nämndens uppfattning om rektorernas och lärarnas ansvar i frågorna om arbetet med måluppfyllelse och hur arbetet kan utvecklas inom detta problemområde.

När jag skrev motionen fanns det i Vännäs kommun 20 gäldenärer som hos Kronofogden hade registrerat inskrivningsärenden i åldersgruppen 18-25 år, totalt 416.787 kr. Många av dessa ärenden har en direkt koppling till SMS-lån. Detta faktum bekräftar bara hur stort problemet var då och det lär inte ha blivit mindre. Den som hamnar hos Kronofogden kommer under lång tid i livet att få stora problem i med att få teckna hyreskontrakt, låna pengar, teckna abonnemang mm. Kreditvärdigheten är naggad i kanten när man blir kollad.
 
Långivarna är utan moral i sin ambition att lura in ungdomarna i dyra lån. Inte minst när det gäller SMS-lånen. Det bekräftas av att någon av dessa långivare har gjort intrång på Vegaskolans elevdatorer och den vägen försökt locka ungdomar in i skuldfällan.
 
Nu väntar jag med intresse på den diskussion och det beslut som KS och KF kommer att ta. Vågar man gå längre än BoU-nämnden för att stoppa utvecklingen?
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier