Etikett: Vårds- och omsorg i Vännäs

Bort med ”delade turer” inget för S

Av , , 1 kommentar 10

Centerpartiets motion om att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall” var uppe till beslut idag. Förutom motionen har vi tidigare lyft frågan i samband med att fullmäktige tog den ”Övergripande personalstrategin 2020” och fick då inget gehör från S och övriga partier.

Nästa tillfälle var när ”Jämställdhetspolicyn” behandlades. Då ställde S att upp på vårt förslag vilket ingav oss hopp om en samsyn inför fullmäktiges behandling av vår motion. Jag kallade det då i ett blogginlägg för ”en seger för kvinnodominerande yrken”. Efter dagens fullmäktige  kan jag konstatera att det var en något förhastad slutsats.

Idag när motionen behandlades i fullmäktige sträckte sig S och övriga partier till att anse motionen besvarad. En ”investering” i arbetsmiljön som kostar ca 1,0 mkr men som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare och som kan bidra till att sänka sjukfrånvaron kopplad till utmatningssjukdomar verkar inte intressera S och övriga partier.

Det verkar lättare att ta beslut om investeringar i stora lokalytor där merkostnaden rör sig om flera miljoner kronor och där besluten genererar ökade kapitalkostnaderna med stora belopp. Förklaringen att vi minskar underhållskostnaderna verkar då vara en tillräcklig ursäkt.

Tråkigt att man inte ser vinsten i att ”investera” i medarbetare för att underlätta framtida rekryteringar inom vård och omsorg och samtidigt skapa en arbetsmiljö som skulle bidra till att minska sjukfrånvaron som idag ligger på drygt 8 %.

För vår del kommer vi inte att ge oss i frågan utan kommer att återkomma till den på nytt och för oss är att få bort varannan helg tjänstgöringen steg 2 i att förbättra arbetsvillkoren.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier