Etikett: delade turer

Bort med ”delade turer” inget för S

Av , , 1 kommentar 10

Centerpartiets motion om att ”delade turer endast ska förekomma i undantagsfall” var uppe till beslut idag. Förutom motionen har vi tidigare lyft frågan i samband med att fullmäktige tog den ”Övergripande personalstrategin 2020” och fick då inget gehör från S och övriga partier.

Nästa tillfälle var när ”Jämställdhetspolicyn” behandlades. Då ställde S att upp på vårt förslag vilket ingav oss hopp om en samsyn inför fullmäktiges behandling av vår motion. Jag kallade det då i ett blogginlägg för ”en seger för kvinnodominerande yrken”. Efter dagens fullmäktige  kan jag konstatera att det var en något förhastad slutsats.

Idag när motionen behandlades i fullmäktige sträckte sig S och övriga partier till att anse motionen besvarad. En ”investering” i arbetsmiljön som kostar ca 1,0 mkr men som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare och som kan bidra till att sänka sjukfrånvaron kopplad till utmatningssjukdomar verkar inte intressera S och övriga partier.

Det verkar lättare att ta beslut om investeringar i stora lokalytor där merkostnaden rör sig om flera miljoner kronor och där besluten genererar ökade kapitalkostnaderna med stora belopp. Förklaringen att vi minskar underhållskostnaderna verkar då vara en tillräcklig ursäkt.

Tråkigt att man inte ser vinsten i att ”investera” i medarbetare för att underlätta framtida rekryteringar inom vård och omsorg och samtidigt skapa en arbetsmiljö som skulle bidra till att minska sjukfrånvaron som idag ligger på drygt 8 %.

För vår del kommer vi inte att ge oss i frågan utan kommer att återkomma till den på nytt och för oss är att få bort varannan helg tjänstgöringen steg 2 i att förbättra arbetsvillkoren.

En seger för kvinnodominerade yrken

Av , , Bli först att kommentera 17

Delade turer blev en framgång för Centerpartiet på dagens fullmäktige. Delade turer blev också en seger för kvinnodominerande yrken. Framgången är fullmäktiges beslut om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall”.

Ett förslag som vi yrkade redan den 25 november då fullmäktige behandlade ”Övergripande personalstrategi 2020” men vårt yrkande avslogs då utan stöd från nått av de övriga partierna.

Vi lämnade då in en motion till fullmäktige den 24 februari på samma tema. Den har inte behandlats ännu.

I dag när vi tog beslut om jämställdhetsplan för perioden 2014-2016 yrkade vi på nytt om att ”delade turer ska endast förekomma i undantagsfall” och att det ska vara en politisk målsättning. Ett enigt fullmäktige beslutade nu att anta vårt yrkande.

Ett beslut som vi tror förbättrar arbetsvillkoren för framförallt kvinnor inom vård- och omsorg. Bidrar till en ökad jämställdhet samt minskar riskerna för ohälsa kopplat till utmatningssjukdomar.

Vi hoppas nu att Vännäs kommuns attraktionskraft ökar när nya medarbetare  ska rekryteras.

Politik är att ”hålla i och hålla ut” vilket vi med dagens beslut fått bevis för.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier