Lage Olovsson

lösa sidor

Av , , Bli först att kommentera 49

”Folkets visdom. Hur det hela tiden vet mer än sin överhet”.
(Lossriven rad ur lossriven kultursida signerad Sverker Sörlin om Sara Lidmans)
Märkvärdigt hur ofta man råkar fastna på de mer läsvärda tidningssidorna precis när man är i färd med att riva sönder och göra upp eld med hjälp av dem.
Nåja, krävs märkbart mindre av både papper och björkved nu när solen börjar rida längs ladugårdskrönet, eller ’röste’ som vi säger, det som under några veckor mitt i mörkaste vintern faktiskt orsakar en sorts lokal polarnatt på Nyby 2:9.
I harmoni med solen som dag för dag når allt högre bildas på motsvarande sätt en sjunkande nivåmarkering i form av tinad frost, särskilt på den större mangårdsbyggnaden.
Gällde det älven och vatten så högge man väl precis som på slåtternäsens brädlador helst in ett märke i hörnet och gjorde en notering i almanackan med anledning därav.