Lage Olovsson

tuppfjät

Av , , Bli först att kommentera 48

Flämtar en belysning nere på någon av de fönsterlösa hangarerna nedanför coop. Bollhallen kanske? Kan vara en drossel som är på väg att ge upp.
(Gamla drosslar och förlorade slag är lömska saker).
Inbillade mig att det blivit lite ljusare på morron. Bara sedan igår.
Men det kan väl inte vara möjligt att ett ’tuppfjät’ – som ju dagen sägs längta – är för ögat märkbar allaredan. Mindre kallt är det i alla fall och det tackar man ödmjukast för.
Snön får man inpå.

Försäljningen av husen på Smedsvägen rullar på, åtminstone i media.
Det spekuleras kring priser och som vanligt hoppas man på folk utifrån.
Folk inifrån ställer alltid hoppet till folk utifrån – vad nu det vill säga.
Frågan är bara vilka som till sist visar sig mest värdefulla – paret pensionärer från innerstan eller fembarnsfamiljen från ytterområdet.
Vilka som ställer störst krav tror jag mig kunna gissa.

torsdag 16:e

Av , , Bli först att kommentera 45

Jag eldar. Alltså lever jag.
Kan undra hur dom som övergett vedeldningen och sålt sig åt jord- eller bergvärme eller någon annnan värmekälla säkerställer att dom lever.
Förstås har dom väl alltid något sammanträdesarvode att falla tillbaka på.
Så länge arvodet kommer så lever dom.
Och fläckvis ganska gott.
För övrigt rullar kommunens planerade fastighetsaffärer vidare längs gängse beslutsvägar och man kan bara spänt spekulera hur det till sist ska bli. Kommunen är ju när allt kommer omkring en so med långt fler kultingar än den har spenar till.
Kunde man inte bara släcka gatlyset några timmar mitt i natten, precis som man gjorde förr när det var kris i den kommunala kassan? Det bör ju vara en tanke och en gärning möjlig för gemene medborgare att ta till sig. Detta att släcka lyset när man går isäng.

råttår

Av , , Bli först att kommentera 39

Lutar åt att det blir ett råttans år, oaktat vad den kinesiska kalendern säger.
Ett isolerande snötäcke och ofrusen mark gör att man riskerar bli både upphunnen och omsprungen när man dagligen går de sjuttifem stegen mellan vedbod och hus.
Mössen är förstås inte sämre än att dom kan ändra sig också, vad gäller hemvist – men knappast målsättning.
Råttår, stigande räntor och allmän politisk oro brukar dessvärre drabba någorlunda samtidigt. Minns inledningen av nittitalet och börskraschen då räntorna var jättehöga och porscharna stod som spön i backen. Då var det också råttår av rang.