Lage Olovsson

en vanlig januaritisdag

Av , , Bli först att kommentera 32

Och granhäcken är klippt.
Nästan som lite förvånad står den där, för varje år lite svårare att nå upp till och över, då den envist växer både på bredden och höjden medan frisören krymper.

Vidare är avloppet tätt sedan några dagar på grund av rådande istid.
Snö, mindre än meningsfullt, är hoprafsat och anbringat just där avloppsdiket som Nilen rinner upp ur sina källor.
Korstecken är gjort. Allt vätskedrivande är taget i beslag eller belagt med restriktioner för de som här bo eller oss hemsöka.
Samt är de av oss som offentligare inrättningar ämnar besöka inbegripna i en tyst överenskommelse om att i görligaste mån därstädes uträtta våra behov.
Helst på betald arbetstid.