Gårdagens fullmäktige, SD och budgeten.

Så har jag kommit hem efter två dagar av politiska möten. Först repskapet på söndagen med ett avslutande julbord.

Där togs beslut om bl.a tre motioner som vi i Kultsjödalens S-förening ställt och som antogs av arbetarkommunen. Två av dessa är jag själv ”pappa” till och ska de skickas in för beredning och sedan ska de upp på distriktskongressen i mars. Jag kommer att återkomma om dessa motioner.

På måndagen blev det dags för fullmäktigemöte och det var mycket intressant.

Den stora frågan var budgeten, men innan den så kom vi fram till den allmänpolitiska debatten.

Mitt intryck av årets val, var att Vilhelminas befolkning vill ha mer samarbete och samverkan och den allmänpolitiska debatten gav svar på tal att det har kommunens innevånare fått. Det finns meningsskiljaktigheter, men det är en god ton som präglar församlingen.

Debatten öppnades av Åke Nilsson och han framförde kritik mot SD och deras politik. Även oppositionens Maria Kristoffersson framförde kritik å det skarpaste och det tyckte jag hon gjorde bra. Såväl majoritet som opposition riktade kritik mot SDs företrädare och mot den politik han företräder. SD och Erics svar var att han inte ville prata illa om någon. Han hade även några frågor om invandrarna i Vilhelmina som besvarades av bl.a Åke Nilsson.

Eric Axelsson menar att han inte företräder SD på riksplanet, utan endast på den kommunala nivån. Något som inte köptes av bl.a PAs företrädare Tommy Streling som menar att så länge han inte för politik på kommunal nivå, får han nog se sig som företrädare även på riksnivå.

Att SD och Eric Axelsson inte har någon egen politik då det gäller Vilhelmina blev ännu mer tydligt då punkten om kommunens budget kom upp på dagordningen.

Detta är de förslag till budgetar som till en början presenterades för Vilhelminas politiker och för dem att ta ställning till. Efter en del debatterande så justerades en del siffror (bl.a PA), men alla partier utom SD hade något att komma med.

Budget 2015 S+V + Oberoende Alliansen PA SD
Kommunstyrelsen 87 632 87 533 87 467
Utbildningsnämnden 190 533 190 533 195 774
Socialnämnden 177 355 179 355 181 000
Miljö & Byggnadsnämnden 2 155 2 155 2 155
S:a 457 675 459 576 466 396
Finansiering 459 808 460 000 464 176
Resultat 2 133 424  –2 220

20 kommentarer

 1. Tomten

  Du kan fo é danne större om du vell, lill lappen ve siffren å anne uppgiften, förkortninga. Searn du ha ladde oppe inni datorn kan du förstora´ne. Tryck på ”redigera bild” åsse finnsén rute du kan görané från 1:2. Sen kan du kopiera inne direkt se dä syns better.
  Skriv också gärna vad förkortningarna betyder. För vi som inte är så insatta.

  Va je besverlige ve dé nu´ ? Annars vare fint ve litte insyn för´n vanli medborgar 🙂

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Tomten!
   Eftersom man ska vara snäll så här vid jul så har jag nu ändrat så att även du med dina svaga ögon kan läsa.
   Jag har även bytt ut förkortningarna.
   Jag gick igenom alla siffror och tror att den ska vara rätt. En sak är säker: Kolumnen längst ut till höger med SDs budgetalternativ var lätt att skriva in då där ej fanns något att läsa.

 2. Göran Jonzon

  Majoritetens ansvar innefattar att presentera en förankrad budget i enlighet med kommunallagens krav.
  Oppositionens ansvar omfattar att kritiskt granska kommunstyrelsens förslag till budget som majoriteten föredrar fullmäktige.
  Som majoritet har ni en heltidsarvoderad ordförande i kommunstyrelsen.
  Därutöver har ni två nämndsordförande som är anställda inom förvaltningen.
  Således i praktiken tre heltidsavlönade/arvoderade personer som kan arbeta med detaljutformningen av budgetförslaget.

  Alliansen har några vice ordförande som på mycket begränsad deltid (viceordförandeträffar) och därutöver i huvudsak på sin fritid och av intresse arbetar fram väsentliga ramar för budgetgranskningen.
  SD har inget förtroendeuppdrag i någon nämnd eller styrelse och ingen arvoderad tid över huvudtaget att arbeta med budgetfrågan.
  Jag tycker det är orättmätigt och snudd på oförskämt av er att ta denna er gräddukade förutsättning som utgångspunkt för att kritisera vare sig alliansens förslag eller att SD/Erik Axelsson som nybörjare på oavlönad fritidtid skulle kunna avkrävas att prestera motsvarande budgetkvalitet som ni i majoritet har möjlighet att prestera.

  Jag håller med om att gårdagens fullmäktige var en betydligt trevligare tillställning än vad som tidigare presterats, men undantaget är att ni saknar självkritik just i frågan om att göra en direkt jämförelse mellan majoritetens budgetarbete och övriga partiers i opposition.
  Eller anser du att vi på kvällar och nätter oavlönat ska förväntas prestera llika mycket som sittande majoritet under heltidsarvoderat dagtidsarbete ?
  Skärp er för tusan !

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   ”er”? Det är JAG som tycker.

   Fritidspolitiker enligt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Politiker
   ”En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid.”

   Jag lägger ned mycket tid tillsammans med mina parti och valsamverkanskamrater på min fritid. Det är ideellt, icke betalt politiskt arbete på kvällar och helger. Både här i Kultsjödalen, men mestadels nere på Vilhelmina. Vad du gör på din fritid, och vad du tycker du ska ha betalt för, har jag ingen aning om och struntar följaktligen i. Se till att bli kommunalråd vid nästa val, så kan du få betalt och jobba med budgeten.

   Till sakfrågan: SD presenterar inte den minsta siffra gällande budgeten.

   Nu är det den reella och krassa politiken/vardagen som gäller. Inte att slänga sig med klyschor om invandring som gäller. Detta är verkligheten och jag tycker att de dryga 150 personer som valt in Eric A och SD till Vilhelminas fullmäktige ska få en bild av vad som presenteras (eller icke) från SD i Vilhelmina.

   ”Budgetkvalitet” nämner du. Ja med tanke på att INGET presenteras så vet jag inte om man kan prata i kvalitetstermer.

  • Åke Nilsson

   Hej Göran
   Det är endast jag som har en heltidsarvodering i kommunen.
   Nämnds ordföranden har deltidsuppdrag liksom v.ordf. Dock skiljer sig arvodet åt.

   Skärp dig för tusan

    • Åke Nilsson

     Göran, du skriver ”Således i praktiken tre heltidsavlönade/arvoderade personer som kan arbeta med detaljutformningen av budgetförslaget.” Du kan inte räkna in deras andra anställningar i detta. De har inte heltid i politiken. Om de sen är engagerade och arbetar på fritiden med politik så är det deras ensak. Det är också möjligt för vice ordförandena och alla andra politiker.

     Det blev lite oskarpt där.

   • Göran Jonzon

    Sedan begriper nog jag, efter allt jag sett, att du torde vara tämligen ensam i ditt lag med att ta det övergripande ansvaret för budgeten, om än du inte tvingats göra hela budgetarbetet ensam.
    Men så blir det när man gärna omger sig med följare istället för ledare !

    • Åke Nilsson

     Där har du fel igen Göran.
     Vi har haft en studiecirkel på kvällstid med tre sammankomster enbart i Vilhelmina som har diskuterat budgeten. Till detta kommer de andra föreningarnas möten ute i byarna.
     Vi har diskuterat den i hela vår fullmäktige grupp, vid vårt repskap där alla föreningar deltar samt flera möten i ordförande gruppen. Jag håller samman budgetarbetet men vi är många som är engagerade.

     Hur många studiecirklar har ni haft?

 3. Tommy Streling

  Beträffande budgeten

  Redan innan Åke Nilsson presenterade sin siffermatris i fullmäktige, hade PA aviserat (precis som i KS 25 nov, där vårt förslag till budgetramar presenterats och att vi återkommer med finansiering, underförstått=ingen minusbudgetering) en fullt legitim tilläggsfinansiering. Det var övertydligt; innan kommunalrådets presentation, att PA lyfter 8,5 mkr från pensionsfonden med aktuellt värde 80 mkr. Den ”justeringen” är inte så liten, utan skapade utrymmen för att lägga nämndernas nivåer på den miniminivå som PA (och förmodligen nämnderna också borde hålla med om) anser vara acceptabla.

  Pensionskostnadernas kraftig ökning (mot beräknade belopp så sent som budgetfullmäktige okt 2013) fäller det avgörande utslaget för att nedskärningar är oundvikliga om inte tilläggsfinansiering sker. Från förra årets beräkningar för pensionskostnader om cirka 12, 17 respektive 17 mkr för vardera 2013, 2014, 2015, slutar nu med 29, 29 och beräknat 38 mkr, sopar bort närmare 50 mkr över tre år. Vidare ser vi samma belastning 2016, 2017 med pensionskostnader om 39, 41 mkr.

  Vilhelmina kommunmåste således minska kostnader över tid med 20 mkr årligen. Det här borde vara en uppskakande överraskning. Det här är något få eller ingen har beaktat eller planerat för, upplever jag det som. Behovet av en djupgående omstruktureringsarbete bör inte ske panikartat eller överdrivet drastiskt. Vad som nu sker är rena osthyvlingar, oroväckande djupt.

  Att anpassa mjukare, i ett redan bekymmersamt läge, genom ut utökad finansiering, såg vi som enda möjligheten att ta ansvar för verksamheterna, synnerligen Utbildningsnämnden och Socialnämnden, vilka PA föreslog höjda ramar för med 4 mkr för UN respektive 4 mkr för SN (utöver 1 mkr extra KS lagt till den 25 nov). I dagsläget måste en ny långtidprognos (KPA) utföras för både pensionsskuld (ansvarsförbindelse) och årliga pensionskostnader.
  Är vi på väg ner från ”puckeln” skulle en trappa om 8,5..6…4…2 kunna vara ett lämpligt överfasningsförfarande utan att urgröpa fonden för mycket. En sådan idé förde ingen på tal. Inte ens en engångslösning om 8,5 mkr ville någon diskutera, eller varför inte ett tillskott om hälften 4,25 mkr?

  Här följer i vart fall budgetramarna enligt PA:s lagda budgetförslag i fullmäktige 15 dec:
  Kommunstyrelsen 88322 tkr (ökning 700 tkr, controllertjänst 500 tkr, ringbil Kittelfjäll-Slussfors 100 tkr, näringslivbefrämjande åtgärder 100 tkr till turistinformatörer Dikanäs/Saxnäs).
  Utbildningsnämnden 194574 tkr (utökad ram 4041 tkr)
  Socialnämnden 181215 tkr (utökad ram 2803 tkr + Ambitionsökning öppenvårdsinsatser IFO 450 tkr, Ingen minskning personalkostnader hemtjänst tätort + 275 tkr, ingen minskning övriga kostnader Särskilda boenden inom äldreomsorgen + 332 tkr)
  TOTALT 466 276 tkr
  Finansiering 468 308 tkr
  Resultat: + 2032 (likvärdigt överskott som med majoritetens förslag men med en budgetförstärkning om 8,5 mkr.

  Att förespegla att PA kör med en minusbudget tycker jag inte är att framvisa vad PA verkligen yrkade och gick till beslut på.

  Vidare yrkade PA på investeringar till räddningstjänsten med två spetsbilar i Saxnäs resp Dikanäs, vilket inget annat parti verkade prioritera, trots äskandet i budgetremissens förslag från verksamheten.

 4. Kristina Norman

  Jag känner att jag måste få kommentera Göran. Han skriver:
  ”Eller anser du att vi på kvällar och nätter oavlönat ska förväntas prestera llika mycket som sittande majoritet under heltidsarvoderat dagtidsarbete ?”

  Svar: JA!
  Med hänvisning till Magnus svar ovan.
  Att vara fritidspolitiker innebär , oavlönat jobb på kvällar och helger. Och det är så vi socialdemokrater jobbar.
  Och så avslutar Göran :

  ”Skärp er för tusan ! ”
  Svar: ???? …. Mähh!

 5. Göran Jonzon

  ”Er” beror på att du ställer dig i samma häcklande sällskap som Åke Nilsson från fullmäktiges talarstol igår.
  Det du presenterar här är inget nytt utan en upprepning av precis samma anklagelser som lyftes igår. Det grumlade den i övrigt trevliga och respektfyllda atmosfären.
  Du försöker grumla fakta genom att blanda in ditt eget engagemang, vilket jag i analogi med dig också då ”följdaktligen struntar i”.
  Jag har inget att invända mot din kritik av SD:s politiska ideologi eller deras praktiska politik, men måste protestera mot den gravt orättvisa jämförelse, där ni i majoritet betalda av skattemedel kan sitta raka i ryggen och förhäva er (Du och Åke Nilsson) gentemot en ny politiker, fullständigt utan erfarenhet och i total avsaknad av resurser. Det är stötande och snudd på mobbing.

  Men vill du hålla fast vid jämförelsen, så må du göra det?
  Du tillhör ju gubevars sossarnas samling, men jag förväntade mig mer från just dig !
  Jag har i alla fall fått möjligheten att peka ut de fakta som jag tycker bör belysas i sammanhanget och för vilket jag tackar ödmjukast.

  • Åke Nilsson

   Tål du inte mera Göran? Måste du ta till ordet häcklande när jag redogjorde för vad en budget ska innehålla enligt kommunallagen?
   Ni har fått allt material som vi haft inför budget arbetet. Även vårt arbetsmaterial.

 6. Viveka Abramsson

  Göran Jonzon verkar inte ha full koll på hur det fungerar. Han skriver bl a ”Som majoritet har ni en heltidsarvoderad ordförande i kommunstyrelsen. Därutöver har ni två nämndsordförande som är anställda inom förvaltningen. Således i praktiken tre heltidsavlönade/arvoderade personer som kan arbeta med detaljutformningen av budgetförslaget.” och ”Alliansen har några vice ordförande som på mycket begränsad deltid (viceordförandeträffar) och därutöver i huvudsak på sin fritid och av intresse arbetar fram väsentliga ramar för budgetgranskningen.”
  För det första: Förtroendevalda har ingen anställning i kommunen, inte i dess rätta bemärkelse.
  För det andra: Kommunen har en heltidsarvoderad politiker, kommunstyrelsen ordförande. Därutöver har ordförande i Sn och UBN ett arvode motsvarande ca 35 % av kommunalrådets arvode och ordförande i MoB ett arvode motsvarande ca 15 % av detsamma. I ordförandearvodet för SN och UBN ingår en dags tjänstgöring/vecka samt ordinarie sammanträden med nämnden eller dess arbetsutskott. Vice ordförande i KS, SN och UBN har, förutom 8 viceordförandeträffar, ett arvode på 7000 kr/månad. För vice ordförande i MoB är arvodet, utöver viceordförandeträffarna, 3 000 kr. Förra mandatperioden var arvodet 4 600 respektive 1 656 kronor/mån. Vice ordförande får sitt arvode utan krav på motprestation, men för 4 600/7000 kr borde man kunna avsätta några dagar i veckan för politiskt arbete.
  För det tredje: Han skriver dessutom ”Oppositionens ansvar omfattar att kritiskt granska kommunstyrelsens förslag till budget som majoriteten föredrar fullmäktige.” Budgeten har varit ute på remiss under lång tid och oppositionens ansvar omfattar även att presentera ett eget förslag utifrån den, ett förslag som vi med all rätt har att granska.
  I ett svar till Åke skriver han ”Du noterade möjligtvis inte att jag skiljde på arvoderat och heltidstjänst i förvaltningen ? Jag är skärpt!” Det spelar ingen roll hur han svänger sig med olika begrepp då han inte förstått hur det förhåller sig och det är nog lite si och så med skärpan,
  Om han hade pekat på PA:s och SD:s möjligheter att arbeta så hade jag, till viss del, kunnat köpa hans argument men inte när han blandar in alliansen. Det som grumlar den i övrigt trevliga och respektfyllda atmosfären är inte Magnus blogg och hans syn på saken utan Görans sätt att förvrida sanningen.

 7. Tommy Streling

  Några reflektioner med anledning av kommentarstråden

  Jag kan bara krasst konstatera att Politiskt Alternativ (PA) – om vi hade fått behålla tre ledamöter i praktiken, med just dessa tre och 11% av valets röster – då hade PA nått flertalet arbetsutskott och förmodligen haft förhandlingskraft att nå en vice eller rentav en ordförandepost (i vart fall presidierna). Det skulle gett en otrolig skillnad i förmåga och räckvidd, vad beträffar det löpande politiska arbetet och budgetarbetet, samt påverkansmöjligheter till agendasättning.

  Men tack vare ett väldigt fult och omoraliskt spel av socialdemokraterna utnyttjas en avhoppare från PA som politisk vilde, S/V kniper majoriteten och förpassar PA till marginalen – i allmänhet och till och med i marginalen av oppositionen. För förhandlingskraften i en valteknisk samverkan med alliansen utgick från 2 faktiska mandat, inte 3. Allt tack vare fulspelet från S/V att eliminera PA som hade en möjlig vågmästarroll åt två håll. Nu har vi inget. Bestulna på förmågan att få inflytande och göra skillnad. Att lägga sin röst på PA upptäckte många var ett rent lotteri. Många lade sin röst på PA istället för S för att rösta bort S och få ett alternativ. De rösterna lär vi aldrig se igen. Förtroendet försvagat eller rentav bortblåst. Om det någonsin repareras kan fullt ut, betvivlar jag.

  Respekten för valresultatet och partierna var och är obefintligt (54% röstade på något annat än S/V) Den annars omöjliga acceptansen till politiska vildar (en oskriven lag att inga vildar röstas in eller upp) är nu norm i det abnorma Vilhelmina. Och den som sålt sig och sitt forna parti, betraktar jag som en partiförrädare, då vederbörande skadat partiet, tilliten till partiet, och dess medlemmar, på ett mycket djupgående sätt. Och jag accepterar det inte, kommer aldrig acceptera det, och sätter mig inte i samma rum som den som genom sina oförlåtliga handlingar skadat PA i grunden och förstört fem års arbete. Den konflikten, därtill djupa personliga konflikten som kvarstår, är inte min skapelse, den är maktspelets och dem som möjliggjort den. Och den försvinner i den stund, ”man” upphör sitt fula maktspel och tar ett steg tillbaka. Men det är S/V:s förtjänst att den lyfts in, om och om igen, t.ex. så fort en fullmäktigeberedning tillsätts (f.ö. helt oacceptabelt att partilösa politiska vildar får en så betydelsefull plats). Jag avsäger mig nu mitt deltagande med omedelbar verkan i den inkastade (den fanns inte på dagordningen) direktvislösa skolberedningen som tydligen bara tar sikte på skolorna utanför tätorten och inte tar ett långsiktigt helhetsgrepp om kommunen.

  Jag fortsätter vara urförbannad på varenda socialdemokrat och vänsterpartist som ställt sig bakom ett politiskt sjöröveri där S&V till och med ska verka för PA:s partiprogram under mandatperioden. Finns det inga gränser i försöken att tillintetgöra behovet av ett parti som har sitt existensberättigande utifrån väljarnas röster? Makten till varje pris, tycks vara mottot. Det här är inte socialdemokrati, detta har ett helt annat namn. Och mitt förakt är fullständigt. Synnerligen då allt ser ut som ni blåst Bergsten grundligt på ett konkret programmatisk inflytande. Eller PA för den delen heller, sett till de gränslösa utfästelserna eller beaktanden i remissförfarandet, alltså en dubbel blåsning.

  Socialdemokraterna fick drygt 36% i valet, var de stora förlorarna och fortsätter och regera som hade man helt egen majoritet. Strategiplanen var en blåkopia från förra årets. Är Politiskt Oberoende och Vänstern marionetter? Upp till bevis. Och tror Vänster att någonsin finns en chans för samarbete i framtiden med PA för vad Socialdemokraterna iscensatt och Vänstern nu stöttar?

  Förutsättningarna för en egen budget eller skuggbudget? För PA har många dragit undan mattan fullständigt. Inte ens gruppledararvode om 2000 kr/månaden har någon stöttat i förtroendemannautredningen (för de partier som inte har en vice ordförandepost) och/eller föga insyn/medverkan i arbetsutskotten. De etablerade partierna har varit smarta nog att titta åt ett annat håll. Låt marginalpartierna stanna i marginalen.

  Vidare. Bengt Bergsten använde PA:s mandat som språngbräda för att få ”väsentligt inflytande” i kommunstyrelsens arbetsutskott. En position som borde vara omöjlig att väljas in, som politisk vilde. Kvar står vi i PA som slitit för att bygga upp parti och förtroende kvar nere i dyn. I den här politiska skitkulturen kan man inte sträcka ut handen och säga ”…vi behöver mer samverkan och samarbete” (S/V/BB), utan att det om och om igen blir ett slag i ansiktet på Politiskt Alternativ och dess företrädare.

  Genom sista budgetfullmäktige visar nu S att varken Bengt Bergsten eller PA har en tillstymmelse till inflytande på strategiplan eller budget. Utspelade och fällda schackpjäser. Är alla nöjda nu? Om alla håller god ton och talar på ett trevligt sätt på budgetfullmäktige, är det inget tecken på varken förändrad politisk kultur eller samarbete/samverkan. Snarare sopas man den reella maktpolitiken under mattan för den tål inte belysning eller debatt. Kring vilka gemensamma värderingar och normer ska partierna arbeta och samarbeta från. Nu och i framtiden.

  Privata partilösa politiker, politiska vildar, svarar varken inför väljare och partier. De kan ses som agerande i egen sak. Till och med brytande mot den enastående uppförandekoden, enligt mitt förmenande. Den representativa demokratin som bygger på partiväsendet sätt på undantag. Och anmärkningsvärt av de partier som historiskt inte varit särdeles förtjusta i att ens få sätta kryss på önskade företrädare.

  Det blir nu endast på fritiden och vid 8 tillfällen per år, som en PA-representant kan delta i viceordförandedag, för att arbeta arvoderat politiskt. Kvarvarande allianspartier har tre vice ordförandeposter med 7000 kr/månaden (borde täcka upp för en arbetsdag i veckan), plus 8 träffar årligen, plus alla arvoderade sammanträden och arbetsutskottsammanträden samt presidieträffar. En budget eller skuggbudget borde inte vara något problem för dem. Varför ska oberoende PA klaga? .

  Jo, för att PA och dess företrädare inte verkar ses som en tillgång och möjlighet, utan betraktas som ett hot mot det politiska revirtänkande och föreställningarna som härskar i Vilhelmina. Jag har inget hopp, så länge inget i grunden förändras, för hur vissa partier behandlar varandra och dess företrädare. Inte i ordalag, utan i maktspråk och maktspel. För mig har inte bara solen gått ner, utan även månen gått ner. Om det är något jag ser, är det fyra förlorade år, inte bara för PA utan för politiken som helhet i Vilhelmina.

  • Viveka Abramsson

   Eftersom PA sa nej till ett samarbete med S och V så innebär det du skriver att ni var beredd att bilda majoritet tillsammans med alliansen och SD. Ett klart besked till väljarna, tack för det.

   • Tommy Streling

    Viveca Abramsson!

    Ett råd i all välmening. Dra inte några slutsatser på lösan grund. Men du är dig lik, ingenting har förändrats med dig, de åtta åren jag följt politiken i Vilhelmina. Det är ingen komplimang.

    Två saker har jag upprepat:
    1. Som ni i socialdemokraterna har agerat så har jag efterlyst ett nyval, för ni har kullkastat alla spelregler som väljarna utgår från när de gör sina lokala partival. Även om PA skulle förlora på det, vore det för Vilhelminas framtid det absolut bästa. Väljarna ska veta vilket parti de röstar på. De som kryssas in, är de som förordas företräda ett namngivet parti. Punkt.
    2. För det andra, jag och PA har flerfalt uttalat att vi inte kommer ingå i en valteknisk samverkan med SD. Det gör oss inte till någon alliansbyggare med SD, på några som helst villkor.

    Enda slutsatsen, vilket jag tidigare uttryckt, är att jag har förordat lotteriutslaget, kring vem som ska styra nämnder och styrelsen, för att framtvinga ett VERKLIGT samarbete och samverkan som ingen kommer undan. Där ingen majoritet finns måste en tydlig bred majoritet samarbeta skapas.

    Men allt detta, den välbehövliga och absolut nödvändiga samarbetsutmaningen (som inte finns i vissa människors föreställningsvärld där blocktänkande är norm) som leder Vilhelmina till framtiden, har ni i S tagit ifrån oss i PA genom att 1) stjäla ett mandat, 2) sno vågmästarmöjligheten åt bägge håll och 3) till och med stjäla vår politik och verka för den utan vår delaktighet genom samarbete eller samverkan. Du borde skämmas för vad ni gjort.

    PA kunde f.ö. säkert samverkat och samarbetat i enskilda frågor med S och V. Det hade jag och andra i PA aldrig avskrivit. Precis som jag skrev i en blogg, i ett debattartikelformat svar som Folkbladet vägrade publicera. Bergstens forcerade agerande i samarbetsfrågan ledde därför till en rekyl och polarisation som ingen vill ha heller. Där har han även påverkat relationerna mellan partierna negativt.

    Men det är just det här insinuerandet du bedriver med ryggradsreflex som gör att få vill engagera sig i politiken eller partierna i Vilhelmina. Att odla ”guilt by association” är bara ett annat sätt att sjösätta konspirationsteorier för att misstänkliggöra och misskreditera partier på andra sidan om er hårt dragna blockgränslinje. Ska jag svara ”tack för det!”? Jag tycker mig känna igen något från alla dessa bloggar och trådar från den utraderade Vilhelminabloggen.

    Det är allt sammantaget, som gör att jag ställer min plats till förfogande i den nytillsatta fullmäktigeberedningen. Att sätta mig i samma rum som en partiförrädare från PA, som sålt sig för makten och skadat PA i grunden, och där en avgrundslik personlig konflikt kvarstår, det gör jag inte. Jag trodde aldrig jag skulle känna en så stor olust att delta och engagera mig politiskt. Det har till och med påverkat min hälsa negativt. Ert maktspel är ett socialt experiment där konflikter och sår i vissa fall aldrig kommer läka ut. Och det är inte första gången det händer. Jag har sett hur det slog på Folkpartiet och Alliansen efter förra valfullmäktige. Bedrövligt är bara förnamnet.

    Det är allt detta sammantaget, socialdemokraternas cyniska spel med människor och partier som får mig att nu ställa min plats till förfogande i fullmäktige. Avsägelsen är en ren protest. Lika beklagligt är, att jag upplever att ni utnyttjar vilden Bergsten, ger honom höga poster men inget reellt inflytande i konkret politik. Budgetfullmäktige och strategidokumentet visade detta övertydligt. Verka för politiken Bergsten gick till val på… Såg någon röken av PA:s politik!? Näppeligen. Jag har slutligen fått nog av maktfullkomligheten och den totala bristen på respekt för partiväsendet som grund för den representativa demokratin.

    / Tommy Streling

    • Viveka Abramsson

     Du är dig också lik, vad nu det har med saken att göra. Ni hade ingen vågmästarroll, den hade SD och för att undvika det så tog en av er ansvar för situationen. Kvar står att ni sa nej till ett samarbete med S och V, där ni skulle ha haft ett starkt förhandlingsläge. Kvar står också att en samverkan med alliansen hade krävt ett samarbete med SD för att ni skulle ha kommit åt platser i arbetsutskott och vice eller ordförandeposter. Du får kalla mitt resonemang vad du vill men fler än jag har tolkat ert agerande på samma sätt. Tyvärr är det kanske så att ni inte förstod konsekvensen av ert handlande, men det kan ni inte lasta någon annan för.

 8. K G Abramsson

  Jag tycker nog att det är tråkigt att Tommy Streling nu ser ut att lämna politiken. Det är väl den slutsatsen man kan dra av hans inlägg här ovan. ´Någon ersättare till fullmäktigeberedningen för skolan hinner inte sättas in då det är fullmäktige som väljer ledamöter i beredningen och beredningens arbete ska i princip vara klart innan nästa fullmäktigesammanträde. När det gäller ledamotskapet i fullmäktige, så är ju ersättare utsedda, så där kommer den frågan att kunna lösas genom en formell omräkning av länsstyrelsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.