Alliansen + SD = Betyg för årskurs 4?

Som lärare har jag svårt att inte kommentera den debatt som nu pågår ang. ev. betyg för elever från årskurs 4. Allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna vill införa betyg från år 4. Rödgröna är emot.

Detta är en fråga som nu är ute på en remissrunda och en överväldigande majoritet av remissinstanserna är emot detta. Och det är tunga instanser som sågar denna ”alliansreform” som inte kommer att lyfta de svenska skolresultaten.

Hösten 2013 gav dåvarande regering (med Björklund som skolminister) vetenskapsrådet (PDF-fil du får ladda ned) i uppdrag att sammanställa både svensk och internationell forskning inom skolområdet och i dagarna släpptes deras rapport med deras sammanställning och rekommendationer. De som sammanställt materialet är inga dumskallar utan kan nog räknas som de främsta på sina områden inom svensk skola.

Denna rapports innehåll belyser många områden där betygen är en del i det hela, men man manar till försiktighet då det gäller att sänka åldern för betyg. Och varför då?

Både svensk och internationell forskning visar på att: ”lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygsättning jämfört med äldre och högpresterande elever”.

Vill vi ha en skola där vi redan från årskurs 4 slår undan benen för de som är ”lågpresterande”?

Bara för ett par år sedan införde man betyg från årskurs 6 vilket inte är utvärderat och nu vill Alliansen och SD sänka betygsåldern ytterligare.

Detta synes vara en ideologisk reform som SKA genomföras av Alliansen och SD. Och reformer av Alliansen har svenska folket fått nog av. Annars skulle man ha vunnit fjolårets val. Att nu denna reform gäller skolan är ännu värre. Björklund och alliansen har haft skolan som lekstuga och experimentlokal under åtta år och resultaten har bara blivit sämre och sämre. Sämre resultat och ökade skillnader mellan elever.

Ett argument som Björklund och betygsförespråkarna ofta brukar anföra är att man får bättre kontroll på dem som ”halkar efter”. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand får sammanfatta svaret på det argumentet: ” Lärare vet redan vilka elever som behöver extra stöd. Problemet är att det saknas resurser.”

Känner du som jag och vill bidra mot att denna reform genomförs av Alliansen och SD har man startat upp en namninsamling här. Gå in och skriv på mot dårskapen.

Etiketter: ,

En kommentar

  1. Göran Jonzon

    Personligen känns det mycket tveksamt att gå emot vad forskning och beprövad erfarenhet utvisar.
    De sviktande skolresultaten måste nog ges en djupare analys och ett bredare åtgärdsprogram.
    Föräldrarnas inställning till utbildning är en mycket viktig faktor och där finns inte längre den positiva inställning till folkbildning som arbetarrörelsen inpräntade i sin begynnelse. Vi kan se hur Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Nykterhetsrörelsens motsvarande NTF under lång tid krympt till en tynande tillvaro. Vidare måste vi hitta löningar för att återskapa studiero och där håller jag en hövitsk fostran i respekt för lärare och annan vuxen personal inom skolan som fundamental. Respekt kan man bara förtjäna, aldrig kräva. Men det är få vuxna som klarar sig helt utan rutiner och ritualer och samtidigt hålla en disciplinerad inställning till uppgifterna. För barn är det helt orimligt att kräva att de ska orka axla hela ansvaret för sin framtid, utan där måste man som vuxna föräldrar och skolpersonal ta på sig rollen att hjälpa dem framåt genom kloka vägval och beslut.
    Att tro att betyg löser dessa uppgifter, anser jag vara väl naivt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.