Kd och samvetsfriheten

En fråga som engagerat Kristdemokraterna är frågan om samvetsfrihet där man anser att vårdpersonal ska ha rätt att neka vissa arbetssysslor om de strider mot ens personliga övertygelse och tro och dit räknas tex aborter.

Nu har en barnmorska i Sörmland blivit nekad jobb på en kvinnoklinik då hon pga sin kristna tro inte vill utföra aborter. Hon drog landstinget inför domstol, men förlorade och ska nu betala Landstingets rättegångskostnader. Till sin hjälp har hon haft en jurist bördig från Livets ord och nu är frågan om det ska överklagas och om de ska hjälpa kvinnan med betalningen av rättegångskostnaderna som uppgår till 1,2 miljoner kr.

Jag undrar naturligtvis vad hon har att göra som barnmorska, men ser även faran med sekten Livets ord inflytande i Kristdemokraterna. Usch!

 

18 kommentarer

 1. Leif Danielsson

  Har du någonsin sett att religion och politik har lett till någonting positivt…jag har i alla fall inte sett något exempel på detta.
  Alltför mycket, ja nästan allt, sker ju i olika religioners fanatism. Jag vill påstå att religioner är vår tids värsta gissel…förutom USA:s hycklande ”demokrati”. Jag hörde att 13 000 människor dödades med vapen förra året. De lutar sig mot en 200 år gammal lag, avsedd för helt andra syften än i dagens samhälle. Jag hoppas nästan att Trump blir president, denna fördummade befolkning förtjänar inte bättre.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Leif!
   Jag kan inte annat än hålla med dig.
   Men frågan om Trump är om han inte blir vår allas död om han kommer till makten?
   Ha det gott!

 2. Göran Jonzon

  Jurister är jurister oavsett vem som anlitar och bekostar deras arvoderingar Magnus.
  Du resonerar som att de jurister som anlitats skulle ha en särskild maktställning inom svenskt rättsväsende?
  Men verkligheten är kanske bara den att ingen annan tycks reagera på det helt orimliga att en enskild barnmorskas hela framtid ska krossas ekonomiskt för att hon agerat utifrån sin personliga övertygelse.

  Jag håller med dig om att hon skulle nöjt sig med att ha nekats anställning på grund av vad som arbetsrättsligt kallas arbetsvägran, men hon gjorde misstaget att stämma kommunen i någon naiv föreställning om att detta kunde göras utan personliga risker för henne själv.
  Men följderna blir ju helt orimliga med ett skadestånd om 1 200 000 redan beskattade kronor från hennes framtida försörjningsunderlag !!
  Detta tvingar ju bara henne vidare in på en våg som möjligen kan driva upp skadeståndet till ännu mer fantasifulla nivåer för hennes personligen och hon kommer med all sannolikhet därmed att ha drivits till att bli en av många rättshaverister alldeles i onödan.

  Nog går det väl att förstå hur hon känner sig trängd in i en korridor i vars ände hon kan inbilla sig se en liten ljusglimt med hjälp av det stöd hon nu får av församlingen livets ord?
  Det handlar ju om en männsika som gjort ett misstag som inte är ett brott, men som straffas helt oproportionerligt och i nivå långt över den som begått en våldtäkt eller förskingring!
  Kan du se detta?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Göran!

   Som svar på din sista fråga. Nej det kan jag inte.
   Nu är det så att denna jurist tillhör sekten Livets ord och som driver denna fråga hårt om samvetsfrihet i att sjukvårdspersonal ska kunna neka utföra tex aborter. Men att då som denna barnmorska anta ett erbjudande där Landstinget står för hennes utbildning mot den motprestationen att hon jobbar hos dem. Att då i efterhand komma och säga ”jag kan göra allt utom sena aborter”…. Är det rätt och riktigt?
   Som du resonerar ska alltså Landstinget i Sörmland: Stå för hennes utbildning, inte få en barnmorska som man har betalt för och som stämmer dom samt betala rättegångskostnaderna?
   Jag GISSAR att nämnda barnmorska tillhör samma sekt och hon säger själv att resultatet av rättegången var väntad. Vari har denna barnmorska och hennes ombud framförallt för ansvar i detta?

   Under årens lopp som du och jag diskuterat på detta forum Göran har du gått relativt hårt fram i många frågor och dina diskussioner och lösningar brukar vara rätt så hårda. Det ska tas ansvar och sättas åt.
   Men inte denna gången och då infinner ju sig frågan varför du denna gång intar en sådan försonande och förlåtande roll?
   Ha det gott!

 3. Anonym

  En fråga; vad tycker du om att man kan rädda barn i samma vecka som man kan abortera dem? Finns det något märkligt i det? Vad tycker du om personer med funktionsnedsättning, tex Downs syndrom, bör de aborteras direkt, kanske lite som Hitler gjorde? Kvinnan som bestämmer över ”sin” kropp, eller var det barnet som dog, eller? Rapa inte bara något du lärt dig i partiet utan tänk ett par steg längre, det är bättre för både dig och oss andra.

 4. Göran Jonzon

  Jag undrar om du över huvud taget läst min kommentar Magnus?
  Det verkar mer som om du utgår från din egen förutfattade mening om vad du förväntar dig att jag borde tycka för att din stereotypa bild av både mig och det jag representerar i dina ögon inte ska störas?

  Jag tycker mig ha varit tydlig med 4 saker:
  1. Advokater må ha vilken livsåskådning de vill. Det ska inte ha någon som helst betydelse för lagen sätter juridiska ramar, inte moraliska. Således är det helt irrelevant vem som engagerar eller bekostar en advokat för vilket domslutet blir. En driven och påläst advokat är däremot givetvis bättre än en slö och okunnig. Därmed sågar jag din problemdefinition kopplad till om det är LO, Livets ord eller satan själv som står bakom advokaten, Det är domstolen som dömer och straffutmäter, inte klientens advokat, som om du inte redan visste det!

  2. Det var lömskt och bedrägligt av den blivande barnmorskan att utbyttja landstingets betalda utbildning, för att sedan arbetsvägra.

  3. Domen synes mig överensstämma med min egen rättsuppfattning, samtidigt som hon måste ha oinskränkt rätt att välja att inte genomföra en fosterstympning, vilket då gör det än mer påtagligt att det rör sig om bedräglighet och planerad sådan att försöka pressa fram ett prejudikat. Jag håller inte heller för otroligt att hela upplägget planerats ihop med Livets ord som backat upp från första stund.

  4. En dom i den här frågan bör prövas utifrån principiell och vägledande aspekt, med kostnaden om 1,2 miljoner står inte i rimlig proportion mot individens betalningsförmåga, utan det borde räckt med att hon förelagts att återbetalalandstingets kostnader för hennes utbildning plus ev dagsböter för bedrägligt förfarande.

  Det som kan ev. försvara åläggandet att stå för hela kostnaden, är ifall domstolen haft tillgång till sakunderlag som gör det sannolikt att organisationen Livets ord står som uppdragsgivare och har avtalat att stå för konsekvenserna vid en fällande dom.

  Har jag varit nog tydlig med var jag står nu då Magnus?

 5. Göran Jonzon

  Däremot kanjag se ett annat hypotetiskt fall av samvetsfrihet Magnus.
  Det gäller exempelvis om en läkare eller barnmorska efter att ha tjänstgjort en längre tid kommer till en personlig övertygelse om att ett visst moment som till ex. en abort är moraliskt fel för honom eller henne att genomföra. Om då samme person har arbetskamrater som man kan byta arbetsuppgift med, så finns det ett tjänsteutrymme för arbetsgivaren att utan olägenhet kunna acceptera ett arrangemang av sådan art.
  Man behöver nämligen inte vara kantigare än nödvändigt och ska i varje läge undvika kliva på människors etiska normer. Man kan till och med tillåta att en anställd konvertera till en sekteristisk rörelse som socialdemokratin är, utan att för den skull nödvändigtvis behöva avskeda personen ifråga.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Jo jag är fullt på det klara att du sågar argument att det är Sekten Livets ord som står bakom det hela. Och då försöker du blanda in LO i det hela. Men nu är det inte det som är frågan.
   Jag avslutar ju mitt blogginlägg med det problematiska att denna sekt är en del av det parti du företräder, Kristdemokraterna. Det har du INTE berört i dina långa svar. Trots allt har du ju en partiledare sprungen ur denna sekt.

 6. fredrik

  Sekt sekt sekt… sossar är sekt, sd är sek, livetsord är sekt vad fan är inte en sekt kanske hela landet är en sekt……

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Fredrik!
   Nä. Allt är inte en sekt. Det är extremerna som tex Livets ord som är en sekt.
   Men att som du nu gör och normalisera dessa extremer och likställa dem med de som INTE är extrema är farligt och ger dem ett utrymme som iaf jag inte tycker att de ska ha. Livets ord är en extrem och en sekt enligt mitt förmenande och därför kallar jag dem det.
   Ha det gott!

   • fredrik

    Jag menar inte nått, men ordet sekt börjar snart bli uttjatat, det är som rassitkortet som många drog. Tyvär tror jag det har lett till en slags normalisering av riktig rassims. z säger ni sossar är en sekt, man hör ofta när man berättar att man lagt sin röst på miljöpartiet, att det är en sekt….. det var ingen pik till dig magnus för själv kan jag nog tycka dom flesta religösa samfund är det uttjatade ordet. och nog håller jag med om att livets ord kan va mer extrem än andra. Fast hur långt ifrån är tex pingstvänner osv denna SEKT. kanske iåfs en bra strategi av z att hela tiden hammra in vilken sekt socialister är när man har en livets ord partiledare, jag tror att även det tyvär kan leda till normalisering av sekter om alla är sekter. Det var typ det jag ville men fan va mycket sekt snack det vart av mig nu…. goo natt

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Det lustiga Fredrik är att nu visar det sig att ”rasistkortet” stämmer bättre och bättre in på SD. Vad annars ska man kalla rasister?
     Och med allt som nu läcker fram om dessa gossar, så kanske det är dags att uppgradera ”kortet”.
     Jo det blev mycket sekt. Gonatt!

 7. Göran Jonzon

  Ja Magnus, jag tycker abortfrågan har många olika motställda aspekter och är själv tudelad i min uppfattning.
  Nu gällde inlägget visserligen ett specifikt fall, vilket jag tycker mig ha givit en fullständig kommentar till, men du efterlyser en bredare principell ståndpunkt från mig som företrädare för KD-lokalt, om jag färstått dig korrekt?

  För att besvara frågan på den nivån blir jag tvungen att redovisa det dualistiska synsättet som tar lite plats och tid att beskriva och som utgör ett reellt dilemma för mig personligen:

  Å ena sidan har vi det moraliska och ovanpå detta den legala spärren mot att avsluta en annan persons liv. Det inkluderar givetvis även den andres potentiella framtid som ännu icke förlöst.

  Å andra sidan har vi moderns rätt till sin egen kropp och rätten att själv kunna välja vad hon utsätter sig för. Det handlar också det om ett moraliskt och juridiskt ställningstagande.

  Sedan har jag som naturbejakande teknolog en ren teknokratisk syn på när man kan anses ha fått en personlig integritet. För mig är allt liv inte lika mycket värt. En amöba eller ett grässtrå kan knappast sägas ha självmedvetenhet och just medvetandet om sin egen existens och förhållande till sin omgivning, ser jag som gränsen till när man ska kunna göra anspråk på en personlig integritet.
  En chimpans, en korp, en gris, en hund och en katt kan sägas ha integritet, då man genom att visa dem deras egen spegelbild har kunnat visa att de förstår att det är dem själva de ser.
  Ett människobarn får den förmågan tidigast vid 2-3 års ålder.
  Att ta livet av ett djur med personligt medvetande uppfattar jag därför utifrån denna aspekt som ett värre moraliskt övergrepp än att dräpa ett foster som inte på någon enda sätt har förutsättningar att klara sig på egen hand, eller ens är medveten om sin egen kropp i förhållande till omgivningen.
  Du förstår säkert vidden av mitt dilemma att utifrån detta försöka ge ett enkelt svar som kan göra anspråk på att avgöra något enda inom debatten om abort?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Nu var inte frågan abortens vara eller inte vara. Det jag väckte i min undran i mitt inlägg var Livets ord vara eller inte vara i KD?
   Det sista jag skrev i blogginlägget var: ” Jag undrar naturligtvis vad hon har att göra som barnmorska, men ser även faran med sekten Livets ord inflytande i Kristdemokraterna. Usch!”

   • Patrik

    Hej Magnus.

    Jag ser själv en betydligt större risk med kopplingen mellan Nordkorea och Socialdemokraterna än kopplingen mellan de sekulära Kristdemokraterna och sekten Livets Ord. Jag gillar din komiska ådra med att koppla ihop dessa två grupper. Men jag förstår inte hur du kan placera barnmorskan i det hela?
    Hur kan hennes misstag med att stämma staten när hon får sparken för arbetsvägran, ha att göra med Kristdemokraterna?

    Med vänlig hälsning

    Patrik Marthin

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Hej Patrik!
     Jag har tagit dig för att trots våra motsatta åsikter som en någorlunda seriös läsare och debattör. Men för det första ber jag dig att läsa inlägget igen samt du kan följa tråden jag har skrivit med Göran. Och framförallt gå in på länkarna.
     Sedan börjar du med något TOTALT OSERIÖST svammel om sossar och Nordkorea. Lägg ned dylik dynga om du vill fortsätta konversationen. Det blir bara löjligt.
     Ha det gott!

     • Patrik

      Hej Magnus.

      Som Göran påpekade så förstår jag inte din koppling mellan Livets Ord och Kristdemokraterna. Lika lite som vad barnmorskans arbetsvägran har med kristdemokraterna att göra. Lika lite som Nordkorea och socialdemokraterna har med varandra att göra. Nordkorea och socialdemokraterna har dock sitt ursprung i kommunismen. Så jag förstår inte ditt påhopp och din koppling mellan Livets ord, barnmorskan och Kristdemokraterna. Det må vara att KD har lagt fram ett förslag om samvetsfrihet men det har alla men man kan inte räkna med att man får behålla jobbet. Skulle det vara så att alla som kallar sig kristna skulle rösta på Kristdemokraterna skulle vi ha egen majoritet i riksdagen åtminstone fram till 2030 då medlems antalet i den Svenska Kyrkan bedöms till ca 45% av befolkningen. Så du kanske ska ta och fundera på Livets ordsmedlemmar i ditt eget parti samtidigt som du verkar fundera på dess påverkan på andra partier.
      En Sekt är väl en toppstyrd organisation där det är ”chefen” som talar om vad undersåtarna ska tycka och tänka. Göran Persson sa ju till Margareta Vinberg med flera ”Rösta som jag säjer annars får ni gå” när det var frågan om Euron. Eller när han sparkade styrelsen för Systembolaget när de ville sparka hans älskarinna.
      Så vilket parti skulle du beteckna som Sekt-lik?

      Har det bra

      Patrik Marthin

 8. Göran Jonzon

  Om Livets ord vet jag intet, så jag har ingen möjlighet att bemöta dig på den punkten Magnus.
  Att du ser en koppling mellan detta trossamfund och partiledaren för KD är nog mer ett propagandautspel från din sida, för jag har aldrig med ett ord hört Ebba Bush Thor rapa något religiöst betingat härrörande från något samfund i den politiska debatten eller eljest.
  KD är nu för femhundratrettioelfte gången inget samfund och det vet du nu mycket väl.
  KD är en heltigenom sekulär rörelse som föddes som motreaktion mot nationalsocialismen i Tyskland efter andra världskriget och har där bibehållit sin dominerande humanistiska ställning utklassande den föråldrade politiskt stagnerade rörelse du själv företräder och det vet du också.
  Du kan gott få fortsätta se farhågor beträffande samfundet Livets Ord:s inflytande i politiken, då den kan spela samma roll inom ditt eget parti, för kom inte nu och påstå att det inte finns anhängare till Livets ord inom Socialdemokratin likväl som i alla andra politiska partiorganisationer.
  Men Livets ord är på intet sätt unikt och torde kanppast utgöra en adekvat måttstock på hot mot demokratin, på samma sätt som fundamentalistisk Islam utgör. Jag har som sagt aldrig hört någon från Livets ord eller någon allan frireligiös organisation kräva införande av Sharialagar i Sverige, med allt vad det åsidosätter av mänskliga rättigheter?
  Har du?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.