Överskott eller vinst?

I veckan (tisdag) hade vi kommunstyrelse med en hel del ärenden och före det på måndagen kommunfullmäktigegrupp.

Ett beslut som det skrivits om är förslaget som ska upp till fullmäktige om att kommunen ska börja bötfälla felparkerare. Bedrövligt i mitt tycke att det ska behöva bli ett så stort problem att folk inte ska kunna tänka så pass då de parkerar och att kommunala medel ska behöva tillskjutas för detta ändamål. Nu är visserligen tanken att det ska vara självfinansierande.

Vi hade en diskussion inom partiet och i den frågan tillhör jag dem som gärna tagit i hårdare med böter, vilket jag la fram. Det kommer dock att följas upp ang. självfinansieringen. Men mitt förslag fann för litetgehör och det må vara. Olika åsikter mötas och demokratin har sin gång. Bra så och vi får hoppas att beloppen skickar en nog stark signal till dem som inte förstått vägskyltningen.

Ekonomin är annars det jag tänkt ta upp och här visade det sig att vi fick en positiv överraskning då den prognostiserade kommunala ekonomin gått från ett stort minus till ett lika stort plus. (-8,5 milj till +8,5 milj) i runda slängar.

Och jag vill börja med att säga att det fortfarande är ett prognostiserat resultat, dvs förmodat om inget stort händer.

Det är inte lätt att hänga med i alla svängar och kan tyckas vara konstigt, men allt har sina randiga och rutiga orsaker. Jag träffar på många som undrar ”om det ska vara så svårt” och jämför kommunal ekonomi med den privata eller ett företags ekonomi. Det går inte. Den kommunala är i en klass för sig, men det kan vi ta en annan gång.

Mycket av den verksamhet kommunen bedriver görs i formen av att man ansöker bl.a statliga pengar för att bedriva den och sedan ansöka om pengar i efterhand. Man räknar naturligtvis med att få pengarna, och ibland får man mer, ibland mindre och ibland det man sökt. Men så länge man inte fått några besked så kan man inte ta in dem i räkenskaperna. Så har jag fått det förklarat för mig.

Detta gör det naturligtvis svårt att ställa en träffsäker prognos (vilket kommunen fått revisorskritik för), men så är det. Eller som någon sa: Vi är fortfarande dåliga på träffsäkerheten, men bättre att vi är det åt ett ”positivt” håll än det motsatta.

Nu visade det sig att det betaldes tillbaka pengar från både länsbussbolag och våra kommunala bolag, men framförallt att den verksamhet som kommunen bedriver med våra nyanlända innevånare görs på ett mycket bra och effektivt sätt där. Noga var att detta överskott var av ”engångskaraktär” och inget att tro sig bygga långsiktigt på.

Det skedde en stor invandring under fjolåret som kräver resurser. regering och stat svarade på detta och tillsköt medel för detta. En del kommuner tog sitt ansvar, vissa backade. Det innebar om jag förstått det hela rätt att de som ställde upp fick dela på en större kaka.

Nu visar det sig för Vilhelmina kommuns del (som bedriver denna flyktingverksamhet i kommunal regi) att det har genererat ett överskott i fom av flera miljoner. Miljoner som i sin tur kan användas i den övriga kommunala verksamheterna.

För mig lät detta märkligt till en början och en rad frågor hopade sig i mitt huvud….

OM vi hade lagt ut denna flyktingverksamhet på ett privat bolag (Bert Karlsson, Jan-Emanuel tex). Hade det då dessa pengar hamnat i deras fickor? Jag frågade och fick till svar: Ja.

För mig innebär detta än tydligare det vansinniga att vi ska ha profitörer (och jag vet att det finns folk som inte gillar det ordet, men det sk…..er jag i) som skor sig på allmänna medel. Och märk väl. Nu talar jag inte om ”vinster” för det är inte det som det är frågan om. Vi snackar skära guld med täljkniv.

Jag vill avsluta med att säga grattis och god jul  till Vilhelmina kommuns medborgare som har valt politiker från partier (utom ett) som valt att hjälpa till och där överskottet från bl.a denna verksamhet ist. för att hamna i enskilda fickor eller skatteparadis nu kommer medborgarna i bl.a Vilhelmina tillgodo.

Ha en fortsatt trevlig helg.