Positiva Kultsjödalen

Idag var jag på ett mycket givande möte uppe på Mountain Lodge där representanter från företag och föreningar från dalgången träffade tjänstemän och politiker från Vilhelmina kommun. Från politiken var det KS ordf. Åke Nilsson (S) och oppositionens Annika Andersson (C) som närvarade. Det fanns fler politiker närvarande (bl.a undertecknad) då vi är en dalgång som är ordentligt representerad i Vilhelminas kommunpolitik. Men i första hand representerade jag nu vår lilla boendeförening, Bo I Saxnäs samt skolan i Saxnäs.

På agendan och det som skulle diskuterades var hur vi alla ser på ´den positiva utveckling som råder i vår dalgång och hur kommunen tillsammans med de olika aktörer som finns i Kultsjödalen OCH dess innevånare och byar kan samverka.

Sammanlagt var vi ett 25-tal aktörer på mötet så det började med en presentationsrunda. Någon egentlig dagordning fanns inte utan detta var ett första möte för att sondera terrängen och lägga upp en första uppstart. Fler möten kommer att komma.

Hot och möjligheter diskuterades under förmiddagen och ju mer vi diskuterade så kom bilden fram av att det händer så mycket i vår dalgång att vi måste samla det ihop det hela i ett paket. Faran är att det duttas än här och än där och tillsammans ser vi nyttan av att samla det hela och kunna kraftsamla resurser i form av aktörer, men även då det gäller i arbetet med att ragga fram bl.a investeringsmedel.

Mycket klokt kom fram och alla är rörande överens om att samarbete är det som gäller i dalgången och då mellan alla olika intressenter och innevånare. Från kommunens sida har man dragit lärdom från den beredning som varit i Kittelfjäll och mycket är vunnet genom att i god tid ta ett samlat grepp.

Åke N. summerade ihop sina intryck och det kommer att resultera i ett direktiv till en Kultsjödalsberedning för oss i KS att ta ställning till. Annika A hade i nuläget inget att erinra så samförstånd råder även inom politiken. Nu ska det hela upp till KS och sedan vidare till fullmäktige. Byråkratin ska ha sitt och det sak resultera i en utställning att beskådas för allmänheten som kommer att få chansen att säga sitt.

Ett mycket intressant och lovande möte.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.