Ingen beredning av skolans lokaler.

Idag har vi haft ett ärende uppe på kommunfullmäktige och det gäller den beredning kommunstyrelsen efter diskussioner, men i enighet gått fram till att rekommendera fullmäktige om och turerna idag ter sig för mig mycket märkliga.

Bakgrunden är att skolan står inför mycket stora investeringar inom den närmaste tiden (från de äskanden utbildningsnämnden kommit med, i runda tal 105-145 miljoner) då det gäller lokaler till skolan. Det gäller allt från ev. flytt av transportprogrammet och den utdömda lokalen M3, personallokaler i Nästansjö till upprustning av Volgsjö skola tex.

Då vi har goda erfarenheter av denna arbetsmetod med beredningar förslog vi från Socialdemokraterna och Vänstern att en fullmäktigeberedning skulle tillsättas. I vederbörlig ordning började det hela i kommunstyrelsens arbetsutskott för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen. Mycket och långa samtal runt det hela har det varit, men utifrån det direktiv som var uppe för beslut yrkades inget annat och ingen reservation lades till besluten från vare sig Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna eller Politiskt alternativ. Trots diskussioner frid och fröjd och ALLA eniga.

Idag på fullmäktige var ljudet ett helt annat och jag har tänkt ta punkterna en efter en utifrån direktiven som togs ENIGT i KS.

* Antalet ledamöter i beredningen föreslås till sju med en ersättare från vardera partigruppen. Två ledamöter föreslås från kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande som ordförande i beredningen och fem ledamöter från utbildningsnämnd. 

– Dvs från de facknämnder som är direkt berörda av beredningen, UN och KS. Från opposition menade man nu att det skulle vara en person med en personlig ersättare från vardera parti. Också det sju, men då beredningen ska spegla bl.a det politiska förhållande som råder blir det inte riktigt så med denna lösning. Man ska även ha klart för sig att en beredning kostar pengar och därför anslogs 100 000 kr till bl.a arvoden, inkomstbortfall och om det behövs göras något i konsultväg tex. Detta har för oss varit vägledande och vi har sålunda velat hålla nere antalet ledamöter.

Av dessa sju föreslog vi (S+V) på förra KS tre ledamöter från ”den röda” sidan för att oppositionen till kfm skulle ta fram fyra namn. Och skulle man titta utifrån detta tankesätt skulle då alliansen (KD, M och C) kunnat ha en ledamot var och PA en ledamot. Centern föreslog på valnämndens möte innan kfm två centernamn. PA skulle med andra ord inte få någon plats. Med detta förfarande och med andra ord skulle oppositionen ha en majoritet i beredningen trots att det råder det omvända i nämnderna.

Beredningens förslag ska lämnas till kommunfullmäktige senast under april månad 2019.

– Här menar man från opposition att beredningen inte ska spänna över valet utan hade förslag att beredningen skulle vara klar till fullmäktige i juni.

Vi har hela tiden varit överens om att i denna beredning finns frågor med olika prioritetsordningar där M3 är en, men oavsett behöver denna fråga lösas, iaf provisoriskt rätt så snart. Något som utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson (S) påpekade. Att sedan skrivningen i direktiven föreskriver att resultatet ”senast” ska vara inne i april 2019 förhindrar ju inte att om resultaten bereds fram snabbare, är beredningen fri att framföra dem till fullmäktige innan april 2019.

Den tidsperiod som föreslås från opposition är mindre än två månader och nog för att mycket arbete redan är gjort från förvaltningen, men jag anser nog att det är att hasta fram ett resultat.

Även om jag har svårt att förstå varför de ovan nämnda punkterna i direktiven varit kontroversiella så är nog den sista det som för mig fick mig att bli mest fundersam.

Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv där särskild vikt ska läggas vid elevunderlagets geografiska utveckling.

– Vi är satta att förvalta kommunmedborgarnas skattemedel till att tjäna densamma på bästa möjliga vis. I det här fallet MYCKET stora summor och att ”ta en ögonblicksbild” av hur det ser ut just nu och inte försöka skåda in i framtiden för att försöka få en bättre bild är för mig väldigt märkligt.

Ska vi verkligen ta beslut på mångmiljonbelopp i investeringar och drift utan att ha lite framförhållning? För mig skulle det vara ett mycket allvarligt fel, på snudd till tjänstefel om jag vore i den sitsen att inte ta in en framtidsanalys i denna typ av beredning.

Hur ser situationen och behovet av skollokaler ut för Vilhelmina? Nu? Om fem år? Om tio år?

Denna sista punkten var droppen som fick det hela att rinna över och vi inom S och V kunde inte köpa detta resonemang och via en minoritesåterremiss skickade vi tillbaka det hela till KS med motiveringen att göra en konsekvensanalys av denna sista punkten.

Då det gäller M3 kommer vi fortsatt att jobba med den frågan och att den ska få sin lösning så ingen ska kunna skylla på att det ”går i stå”.

Att det skulle bli diskussioner hade jag väntat mig, men inte på detta viset. Jag hade förväntat mig att en beredning skulle tillsättas som seriöst tittade på skolans lokalbehov i framtiden. Inte detta.

Etiketter: , ,

15 kommentarer

 1. edor

  Jag kan inte låta bli lägga mig i igen. Det gäller utdömda lokaler och du nämner M3, fordon vad jag kan förstå. Den utbildningen som den stådinr för är ju jättegammal. Hur väl stämmer den in på för det parti du representerar inkluderat Mp på regeringsnivå? Ska vi se till det är den inte förlegad? Den verkar kosta skjortan också och tillhör den de högre utbildningar du nyss skrivit om? Går inte många också där för att få gratis körkort? Jag anser det är orättvist mot dem som kämpar som fan på andra linjer för att utbilda sig, de får bekosta sitt körkort själva, men det är just dessa du säger vi måste ha, de som kämparför högre utbildningar. Jag förstår inte riktigt ditt och dina anhängares filosofi. (?)

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Edor!
   Klart du ska lägga dig i. Är det inte så man för en diskussion? Sedan behöver vi ju inte vara eniga. Hör ju till spelets regler.

   Jag kan bara svara för mig och ”mitt” parti och kommer inte att göra det för något annat parti oavsett om vi regerar med dem eller inte och förstår inte varför Sossar skulle ha ngt emot denna näring?En av de (om inte tom) populäraste utbildningarna på Malgomajskolan är Transportarbetarprogrammet och än så länge behövs killar och tjejer inom branschen.

   Det jag menar med högre utbildningar (i ett tidigare inlägg) är universitets och högskoleutbildningar och transportarbetarprogrammet är en gymnasieutbildning.

   Jag har svårt att tro att det är många som väljer trp-programmet bara för att få ett ”gratis” körkort. Kan däremot förstå att de tar det i samband med sin utbildning då det så att säga går ihop med utbildningens natur.
   Jag kan dock hålla med dig om de som måste kämpa för sina körkort och kan nog tycka att det börjar vara dags att fundera på om körkortet kanske ska ingå i ordinarie utbildning då det snart inte går att söka ett jobb utan körkort. Sedan har kostnaderna skenat så att det snart har blivit en klassfråga att ha råd med körkort. Ett litet steg i rätt riktning var att denna regering nu ordnat så att man ska kunna ta SCN-lån för körkortet.
   Finns det tex någon som kan söka inom hemtjänsten utan att ha körkortsbehörighet B?

   Så ser iaf jag det.

 2. Åsa Össbo

  Ditt sätt att skriva är vilseledande, du sprider förtal och misskund kring andra partier som inte varit delaktiga i besluten – PA hade vid det laget inte kvar sin företrädare i beslutsrummet (det hade inte heller M). Det bl.a. på grund av den långa tid vi lade ned på att diskutera LSS 9:8 boendets ej utredda ”alternativa” (egentligen först tänkta) placering och Grön ÖP.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Du är högst delaktig i att mötena drar ut på tiden och du (PA) hade ingen ersättare från ditt parti att sätta in då du avvek från mötet.
   Ska vi andra ta ansvar för detta tycker du?
   Ledamoten från M avvek också och där gick Rune A (V) in som ledamot.
   Ska jag skratta eller gråta åt ditt inlägg Åsa?

 3. edor

  Till Magnus betr. M3 (Malgomajskolan med bet. 3).

  Ursäkta min okunskap i detta ämne vad det gäller skolor och olika utbildningar och nu framförallt frågan M3 som enligt mig sedan länge kallats Fordonslinjen, stämmer det? Om det stämmer och det där med fritt/gratis körkort som ingår och då menar jag inte de som utbildar sig specifikt inom transporter. Är inte det ett separat program, Transportlinjen, men underliggande eller hör ihop med fordonslinjen?

  Får inte alla som går den s.k. fordonslinjen gratis utbildning och ett körkort med behörighet B? Transportlinjen blir något helt annan där man går för att få behörighet tung trafik om buss och alla andra behörigheter ingår vet jag inte. Den gamla behörigheten som omfattar alla fordon såg ut enligt: BCDE. A fick man ”gammalt” inpå s a s när man tog bilkörkortet och även nuvarande med beteckning B och gällde då även tung MC, A.

  Min undran är ändå om alla får ett B körkort som går fordonslinjen, förutom transportlinjen där man går speciellt för att få sina behörigheter för tung trafik?
  Enligt vad jag känner till kostar ett vanligt B körkort mellan 15 000-25 000 (siffrorna är ungefärliga) och har man inte föräldrar som har en relativ god ekonomi kan det bli svårt. Ska man tjäna ihop dessa pengar själv och saknar körkort då hamnar man i ett moment 22 läge. Inget jobb, inga pengar, inget körkort. Du nämner CSN (ett lån) genom detta skulle personen ha möjlighet finansiera sitt körkort. Först och främst är det vänsterns och Jonas Sjöstedts idé, inte Socialdemokraternas från början men nu verka ni vilja stjäla den. Om idén dessutom är bra är också frågan, men kanske?

  Jag tycker ändå det är jäkligt orättvist om det nu är som jag tror att den som går ”fordon” får sitt körkort B kostnadsfritt under tiden de går där. Det är i alla fall finansierat med skattemedel. Detta måste ni börja fundera över vilken utveckling vi ska ha i kommunen. Alla pratar om ”omställning” och ett fossilfritt Sverige 2030, har det fallit mellan stolarna i Vilhelmina och förresten alla kommuner i Inlandet och speciellt nära fjällen. Vi måste väl också ha framtidsutsikter och inte bara låsa fast oss i det gamla. Det mesta jag läser nu i ditt inlägg handlar om utgifter, var finns texten för inkomstsidan?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Fordonsprogrammet spänner över tre år där första året är gemensamt. Efter år ett väljer eleven inriktning och då i Vilhelmina rep eller transport vad jag förstår. De som då väljer transport läser då in sitt körkort under studietiden. Jag har fortfarande svårt att tro att man väljer detta bara pga körkort. Däremot hör jag att de som läser fordon har jobb i princip direkt efter avslutad examen och att det tom rings från företag som efterfrågar folk vilket kan förklara att det är en populär linje som ger jobb. Detta enligt dem jag pratat med, men det låter inte allt för otroligt anser jag.

   • edor

    I see. Då är det utrett, bara de som fortsätter på transportlinjen får körkortet och det är ju därför de också går där. Något annat har jag inte påstått eller sagt. Det är ju jättebra att de får jobb ändå trots de saknar de högskoleutbildningar du/ni efterfrågar. Att yrkesutbildningar också är bättre betalda och att många får jobb efter de tre år de gått som klassas som gymnasieutbildningar är ingen drivkraft kosta på sig ytterligare utbildning och kanske låna upp säger hur sned arbetsmarknaden är. Är man dessutom kvinna ligger man sämre till.
    Shame on you (Arbetarpartiet?)

 4. Åsa Össbo

  Att du tar så lättvindigt på ditt felaktiga skrivande (och inte bara ber om ursäkt) är beklagligt och bådar inte gott inför framtiden. Eftersom PA inte var på mötet blir det lögn och förtal att skriva att det ”yrkades inget annat och ingen reservation lades till besluten från vare sig Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna eller Politiskt alternativ. Trots diskussioner frid och fröjd och ALLA eniga.”

  Oacceptabelt.

  Anledningen (till att jag ”avvek”) är ointressant. Jag var inte där och ska inte tvångsinkluderas i dina beskyllningar.

  Eftersom du byter fokus blir kommentaren längre: Du vet själv anledningen till att jag inte hade någon ersättare på KS, därför att den/de som sätter agendan hade bokat in KS på samiska nationaldagen och inte ville/kunde ändra på den (mot PAs protester). Det var också anledningen till att jag var tvungen att gå, jag hade jobb i Östersund dagen därpå. En och annan Saxnäsbo har också ”avvikit” (KS 2015-09-29 kl. 16.15) för att ta 16.30-bussen hem men det är tydligen skillnad, jag har ingen rättighet att gå ifrån ett möte utan att bli beskylld och tvångsinkluderad i beslut när jag dessutom också har varit delaktig ”i att mötena drar ut på tiden”.

  Hur långt ska vi gå i den här diskussionen istället för att du bara ber om ursäkt för felaktiga påståenden?

 5. Pingback: En dag med politik | Ruggugglan

 6. Göran Jonzon

  Nu var sanningen den att jag på KS föreslog att den brådskande åtgärden för M3-lokalen skulle tas som vilket ärende som helst och sättas upp på agendan för normal beredning. Nu tror jag mig förstå att det från (S):s sida mera handlar om att driva frågan om nedläggning av Nästansjö skola och flytt av dess elever till Volgsjö, men att gömma frågan i en beredning för att det inte skulle bli en valfråga.
  Därmed skulle underlaget finnas framtaget till valet och om (S) och lydpartiet (V) kom till majoritet ihop med (PA) igen, så som varit fallet de senaste två årsbidgetarna, då skulle ni snabbt klubba nedläggningen direkt efter valutgången och räkna med att det skulle vara glömt till valet 2022!
  Nu tycker vi i opinion inte att det finns skäl att delta i det dubbelspelet och är inte dummare än att vi genomskådar er välkända taktik!

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Ja du säger det Göran. Ja det får stå för dig om en nedläggning av Nästansjö skola och vilken ”taktik” vi kör med. Själv ser jag det som att vi i S + V konsekvent kört en linje i KSAU, KS och KFM.
   Till en början kan man ju fråga sig om du nu drev den linjen så hårt i KS varför du (eller ngn annan inom oppositionen för den delen)inte yrkade på något i frågan? Eller reserverade dig för den delen? För du var ju iaf med på hela mötet.

   Resultatet som nu blev är vi satt i en meningslös diskussion och godkände ett förslag (beredningsdirektiven) i KS att ta på fullmäktige, men väl i KFM röstar DU (och fler med dig) emot det ni i ks släppt fram?
   Till vad nytta?
   Kom du på vår ”välkända taktik” först efter KS?
   Och jag trodde nog mer om dig än att du skulle komma med de förslag ni kom med.
   En beredning på sju personer som på två månader ska komma fram till ett resultat om investeringar i 100-miljonersklassen?
   Jag skulle vilja se om man ens skulle kunna få ihop EN träff med dessa sju personer inom två månader?
   Nä. Det jag ser och hör är att det nu är valår och i kommunfullmäktige ska nu partier synas och höras. Att det blir pannkaka av resultaten verkar vara mindre viktigt.

  • Viveka Abramsson

   Snacka om konspirationsteorier, men genom sig själv känner man andra. Trodde inte att du skulle ge vika så lätt, men partipiskan viner kanske inom oppositionen också.

 7. edor

  Jag vill flika in med att jag delar GJ:s kommentar i vad han säger. Det är den uppfattning jag också fick av inlägget (kommunalrådets) att Nästansjö skola står på tur för nedläggning. Det är den uppfattning jag också fick om man läser ”mellan raderna”.

 8. Magnus Johansson (inläggsförfattare)

  Det är intressant Edor att både du, Göran Z (och kanske resten av oppositionen) läser in i beredningen en nedläggning av skolan i Nästansjö.
  Vad ni tycks glömma är att av OSS föreslagna direktiven till SJU ledamöter (som finns länkade i texten ovan) skulle vi sitta på TRE, dvs en MINORITET. Oppositionen får sålunda FYRA platser….
  Resten får ni fundera ut själv.

 9. Åsa Össbo

  Här är det ingen hejd på fantasierna och ryktesspridningen från Göran Jonzon. Ta och fundera på vilket parti som alltid varit emot byaskolenedläggningar så får du och alla andra här som nu tror att PA skulle förträda en nedläggning av Nästansjö skola på grund av dina fantasifoster och falska tillvitelser. Du kanske ska berätta här vad du röstade på när det gällde Latikbergs skola så att dina nya och gamla partikamrater samt väljarna får en påminnelse om din kräftgång och stöd till centralisering. Se KFM protkoll (med bilaga) 2015-12-14. http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FAV1-0004C5B4/FOV1-0004B3FA/FOV1-0004B40C/FOV1-000561B9/Kf151214.pdf?formid=96&0

  Då det gäller att PA gått med på S + V:s budget vid KFM 2017 och 2016, gjorde vi det med villkor (relaterat till vårt partiprogram) som vi fick igenom. När Alliansen gick med på S+V+BBs budget 2015 fick ni av allt att döma inte igenom någonting, ni godkände den rakt av.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.