Föräldramöte i Nästansjö

Jag valde att bli politiker för att jag vill vara en del av det system som formar vårt samhälle och det är många gånger väldigt roligt att få vara med ”på tåget”.

Men man behöver inte nödvändigtvis vara politiker för att påverka. Man kan påverka även på andra sätt.

Genom att vara medlem i ett politiskt parti eller gå på möten i olika frågor. Att engagera sig i våra samhällsfrågor.

För mig är det viktigt att våga stå upp för sina åsikter och bidra med tankar, funderingar och förslag. I stort som i smått. och som föräldrarna, anhöriga och bybor kring Nästansjö gå på möten och säga sitt hjärtas mening. I min bok vinner man respekt för detta.

I samma bok ryms även dess motsatser som sprider dynga i olika former och som inte kan hålla sig till sak, är otrevliga och INTE utvecklar vårt samhälle i en positiv riktning. Dom finns lite överallt i vårt samhälle.

Exempel dock på de förstnämnda är de människor som jag träffade ikväll (torsdag) och som gått lite man ur huse i Nästansjö för att träffa oss politiker till ett dialogmöte om skolornas framtid. Nästan alla partier var representerade med ett femtontal politiker förutom Politiskt alternativ, Pa , Moderaterna och Sverigedemokraterna, Sd.

Från utbildningsförvaltningen var även verksamhetschefen med som bidrog och berättade en del om den beredning som nu görs inför budgeten som ska tas den 24 februari.

Jag har full respekt för de föräldrar och anhöriga och de åsikter man framför i dessa frågor och förstår den oro man har inför framtiden. Även barnens åsikter ska vägas in i denna fråga om skolornas vara/icke vara och i början på mötet fick vi se några videosnuttar på barnens tankar och funderingar.

Som vanligt så är detta komplexa frågor som får konsekvenser. För bygden, men även för kommunen som helhet. För oss politiker gäller det att ta ett helhetsgrepp och se till helheten. Vi ska representera ALLA delar av kommunen och dess medborgare. Att inte göra det vore oansvarigt. Vi ska även försöka jobba såväl på kort som på lång sikt. Som sagt. Det är komplext och inte helt lätt att få ihop ett sådant pussel.

För mig blev det en kväll i att försöka lyssna och ta in det som sas, men jag var även tvungen att försöka förklara det hela ur ett politiskt perspektiv med ett stort underskott som måste botas och att de neddragningar vi nu står inför inte bara drabbar Utbildningsnämnden utan hela den kommunala verksamheten. ALLA verksamheter kommer att få bidra, men än vet vi inte hur det ser ut då Utbildningsnämndens beredning kommer den 29/1 på deras nämndsmöte.

Mest förvånad blev jag nog av att en trio i form av KD, Fi och Pa (fast dom var inte där, men de andra kanske förde deras talan) föregår de beredningar som nu görs och lovade att kämpa för byskolorna i Malgovik och Nästansjö.

Det ska bli intressant att följa i hur de resonerar framgent och jag hoppas att det kommer skarpa förslag för att få vår kommunala ekonomi i balans.

Men sist vill jag åter tacka för inbjudan och för de samtal som fördes i god samtalston och med respekt.

24 kommentarer

 1. Inez

  Varför blir du förvånad över att politiker tycker att det är viktigt att värna byskolor?
  Själv blev jag förvånad över tystnaden och den brist på visioner för kommuner som visades, och på den lamhet som finns när det gäller att ge uttryck för att vi behöver påverka rikspolitiken.

  Jag tänker också att partipolitik, – och de låsningar som där ofta sker – kanske leder till mer jävelskap än handling? Men jag är orutinerad när det gäller partipolitik så jag kan verkligen ha fel när det gäller det. Däremot är jag van att ha förtroendeuppdrag. Finns det en skillnad?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Inez!

   Jag hoppas att du hörde att jag sa det till församlingen, vilket underströks av såväl Uns ordförande samt verksamhetschef att beredningarna inte är färdiga. Att då (återigen) gå och lova saker tycker jag är fel.
   Som jag sa: Jag vill vare sig tända förhoppningar eller släcka ljus.

 2. Jörgen K

  Det spelar ju ingen roll vilken hemvist en politiker har, är det populistiskt så är man med men så fort man kommer in i hagen igen så kommer det impopulära beslutet som ett brev på posten med ursäkten att ”någon annan” eller ”ekonomin” tvingat fram beslutet…….

  Historien är fylld av dessa politiska svek, allt från kommunnivå upp till regeringen, Tittar man bara på sveken i Vilhelmina kommun under de sista 50 åren så räcker det till och blir över…..

  Spegeln är bra då man ska kritisera någon annan.

 3. Åsa Össbo

  Att lova att kämpa för bevarande av byskolorna kan väl knappast vara något som förvånar dig. Du vet mycket väl att PA föreslog en skattehöjning i KS och att F! yrkade det i KFM. Det hade varit ett sätt att säkra de värsta neddragningarna. Tyvärr var övriga partier utom F! och SD inte beredda att göra det och vissa hade redan innan framhållit att det inte var deras avsikt (S+V). Jag vill minnas att du skrev för ett tag sedan om nödvändigheten av svåra beslut och att det innebar något slags ”mod” och nämnde i det sammanhanget nedläggningen av Latikbergs skola. I dagsläget är det högst oklart om det gav någon ”vinst” alls. Fler sådana misstag har Vilhelmina (i ett utvecklingsperspektiv) varken råd med eller förhoppningsvis inte heller hjärta till då det gäller framtiden – barnen: för när det gäller skolor i fjälldalar och skolor med barn som har lång färdväg (upptagningsområde) då måste den pedagogiska hållbarheten för individen räknas in med exv 3 h resväg dagligen för en, låt säga, 9-åring och huruvida det kan sägas skapa jämlika förutsättningar mot bakgrund av barnkonventionen, inte huruvida det är pedagogiskt (eller ekonomiskt) att bedriva verksamhet med elevunderlag på 1 eller 2 barn. Ni som har rikspartier att vända er till kan ju göra det. Det ligger ju väl i tiden just nu, kanske vissa inser vad politiken på riksnivå har medfört och att det även bör sättas in strukturändringar för att åtgärda den geografiska diskrimineringen (exv sjösätta landsbygdskommitténs 75 punkter). För det är inte (glesbygds-)kommunerna som ska bära hela bördan av decennier av svensk blocköverskridande/partioberoende avvecklingspolitik gentemot landsbygden.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   God kväll Åsa!

   Finns det någon av Vilhelminas politiker som INTE skulle vilja behålla några skolor om det var möjligt?
   Just nu dammsuger vi ALLA verksamheter och jagar kostnader. Inom Ks, Inom Soc, Inom Un. Inom MoB.

   Ja. Jag är förvånad och det är väl att jag hoppas på att det följs upp med andra åtgärder. Än har jag inte hört något från vare sig den ena eller andra. Inte minst från Pa.
   Skattehöjning är för mig inget alternativ och stoppar inte den dränering som nu fortgår i kommunen.

   Ja Latikberg är ju några år sedan nu.
   Möjligt är att jag skrivit om att ”ta ansvar”, men det tycker ju du är ”floskel-regn”. Det är sant att en skattehöjning framfördes av Pa på Ks.
   Men var var ni i fullmäktige?
   Budgetpunkten togs med ett godkännande med 25 av 27 möjliga röster. SD röstade på sitt egna ”förslag”, men Pa avvek innan klubban föll.
   Var var Pa igår på gårdagens möte?
   Konstigt sätt att kämpa för skolorna.

   • Åsa Össbo

    Du förstår, jag är inte samordnare för partiet (längre) så jag vet inte varför inte PA representerades vid mötet. Däremot är jag fortfarande skattebetalare i Vilhelmina kommun. Du vet mycket väl var PA:s ledamot var på fullmäktige eftersom hon annonserade från talarstolen att hon var tvungen att gå pga. av annat uppdrag (arbete, finns ju dem som har arbete kvällstid vilket gör det svårt att närvara vid kvällsmöten för övrigt) och det var en god tid innan ”klubban föll”. På grund av att hon var sist av våra ersättare kunde ingen annan kallas in. Det torde du också veta. Du torde eventuellt hålla med om att partier som har en arvodering i politiken förväntas leverera lite mer än de partier som har arvoderade politiker. PA har aldrig haft det men har ändå haft förslag och idéer. Enligt mitt synsätt är det främst de som har röstat igenom en budget som får ta ansvar (åtm bära hundhuvud) för det som då måste göras enligt de nedskrivningar av intäkter och nekande av intäktsförstärkning som ingått i de nya ramarna.
    Du säger att du ser inte skattehöjning som en lösning men det gör jag (då jag var fritidspolitiker och alltjämt som medborgare), därigenom icke sagt att det inte behöver sparas men då i huvudsak på icke-lagpliktig verksamhet som också PA m.fl. har föreslagit. Men de som hela tiden hör förslag för första gången, eller inte ser somt som en lösning, leder inte heller diskussionen framåt.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Jag är inte ute efter enskilda ledamöter, men vänder mig mot att du under denna budgetdebatt pratat om ”floskel-regn” då det gäller ansvar och förväntar mig mer av dig.

     Följer engagemang med arvode? Från Sossarna kom undertecknad och Viveka (och som v.ordförande i Ks och Un är vi ”arvoderade”), men vi var fler än så från S+V och de är ickearvoderade.

     Du skriver själv om budgetansvar och verkar ha lika skev syn som Maria Kristoffersson (C) i denna fråga.

     På er två låter det som att om man befinner sig i opposition kan man luta sig bak och låta sig köras i baksätet. Andra får ta ansvar för budgetarbetet. Så ser inte vi i S på det hela.
     Sedan valet -18 sitter vi (S+V) i opposition och oavsett frågor ska vi driva våra frågor och politik i mesta möjliga mån vilket innebär att vi lägger våra förslag som vi tror på.
     Det duger inte att sitta i efterhand drömma tillbaka och slå sig för bröstet på bloggar och Facebook över att ”andra” har gjort dåliga jobb.
     Frågor har en tendens att komma tillbaka i form av en käftsmäll i form av en motfråga:
     Vilket är ditt/ert ansvar som politiker/politiskt parti att lägga fram bättre budgetar?

     Det pratas om ”icke lagpliktig verksamhet och frivilliga verksamheter. Dessa är redan under lupp, men det vore intressant att få höra ifrån er trojka hur mycket ni tror dessa verksamheter ska minska våra utgifter. Detta är även verksamheter som generellt ”drabbar” kommunen i helhet, men Vilhelmina samhälle i synnerhet och det ska ni kanske förklara för folk i stället för att luddigt prata om dessa verksamheter.

     • Åsa Össbo

      Anledningen till att jag övht skriver på din blogg är att du, när det varit ett möte omnämner och misstänkliggör partier som inte var på mötet. Det har hänt flera gånger och är en billig strategi och jag tror att väljarna som du vill appellera till inte sväljer den verklighetsbeskrivningen. Du menar då att: ifall en fritidspolitiker inte kan komma på ett möte (på grund av arbete, familj eller annat) betyder det att den personen inte är engagerad eller att det partiet inte är engagerat. Tror det kan vara svårt för dig som tillhörande det största partiet i kommunen att ens förstå förutsättningarna för partiarbete i mindre partier. Förstår inte heller att du förväntar dig ”mer” av mig, mig i egenskap av…. vaddå? Jag är inte politiker men har som alla andra en rätt att uttala mig i frågor som berör mig som medborgare.
      Du skriver om att besparing på frivilliga verksamheter drabbar kommunen i helhet men kanske mest tätorten (om det är det du menar med ”Vilhelmina samhälle”). Jag håller med. Även om vi i fjälldalarna inte har så mycket utbud och för vissa av oss är det närmare att åka till Storuman och Tärna än till tätorten. Jag kan inte hålla med om att PA åtminstone i politiken inte har tydliggjort vad vi vill se besparing på när det gäller den biten (däremot har företrädare för PA inte skrivit om det på bloggar och FB). Sedan har jag (när jag var i politiken) flera gånger försökt att få med Koalitionen på att ta bort ersättning och arvoden för ersättare som inte tjänstgör i nämnder i styrelser. Det förslaget lyssnade väldigt få på. Det är mer symboliskt viktigt än monetärt. Men alla bäckar små. Det betyder inte att UN inte ska göra besparingar. Eller SN eller KS – vad kostar till exempel direktvärmande el för att hålla 26 grader i korridorerna på Sagagården? Är det nödvändigt? Går det att energieffektivisera? Sånt finns det ju stöd till. Jag har idéer och lovar att höra av mig till politiken om det är något jag tror kan få fäste (beaktat min begränsade insyn).
      Slutligen: du skrev ovan att ”För oss politiker gäller det att ta ett helhetsgrepp och se till helheten. Vi ska representera ALLA delar av kommunen och dess medborgare”. När får insikten att en byskola är värdefull för hela kommunen genomslag, att den är avgörande för fortlevnad av bygd och service som i sin tur är nödvändig för utveckling av bl.a. turism? Det är här som min syn, som du beskriver som ”skev”, skiljer sig från din och Maria Kristofferssons. Ansvar innebär för mig inte enbart att hålla budget före allt annat utan att grundläggande lagpliktig verksamhet ska skyddas då den också är kvalitetshöjande för kommunen som byskolorna är och undvika geografisk diskriminering och i förlängningen tvångsutflyttning. Och är jag då ansvarsfull politiker, höjer jag skatten eller gör annat utrymme/intäkt för att bevara den. Men inget är beslutat än och vi får hoppas på grundliga beredningar som ger ett bra underlag som också delges allmänheten.

     • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

      Tänk att det alltid är någon annans (och då i synnerhet Socialdemokraternas. Kanske även mitt?) fel då det gäller dig Åsa? Mycket märkligt.
      År ut och år in har du skrivit om att Pa är ett lokalt parti utan moderparti och att det inte är lätt. Nog förstår jag det, men vad hjälper det att älta det?

      Jo. Jag menar att man kan engagera sig på många olika sätt, men det är på kommunens olika möten som besluten tas och är man inte med på dessa får man stå utanför.
      Men sedan är det väl ända bra om man nu känner starkt för en sak närvarar på de möten (i detta fall i Nästansjö) som erbjuds och lyssnar på vad som sägs. Och återigen. Vi var en handfull Sossar på detta möte där merparten INTE är arvoderade.

      Vad hjälper det att Pa lagt förslag på Ks då man inte är med och argumenterar för sin sak och slutligen beslutar på Fullmäktige?
      Och då det gäller Fb och bloggar så har det nog skrivits några spaltmeter från Pa-företrädare, inkl. dig själv.

      Många bäckar små är bra och då det gäller de politiska kostnaderna du nämner kommer de att försvinna.

      Vad spelar det för roll om en verksamhet är lagstadgad om det inte finns pengar att driva den? Budgeten är kommunens främsta dokument och ska följas därefter.

      Tvångsutflyttning? Som en av dom som inte förordar en skattehöjning så tror jag att en sådan kommer att sanera vår kommun på ett antal medborgare, men sedan botar den inte problemet med en för hög driftskostnad utan köper oss enbart lite tid. Det vill inte jag medverka i.

 4. Förälder

  Fast jag tycker att ni i S var allmänt ovilliga att diskutera visioner, alternativa lösningar och att tänka utanför den berömda boxen.

  Att föra en dialog är inte detsamma som att lova saker, däremot att som förälder få känna sig hörd i den här frågan betyder en hel del och där tycker jag att du och Viveka misslyckades totalt.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Förälder och tack för igår.

   För mindre än ett år sedan lade Uns ordf. (Kd) ett förslag om att lägga ned Nästansjö skola. Vi inom S+V sade vare sig bu eller bä då. Inga underlag fanns nämligen.
   Det kallades till ett möte ute i Nästansjö även då där några av mina partikamrater deltog. Själv hade jag ingen möjlighet.
   Under/efter mötet ”lovades” det det ena och det andra från en del politiker (dock ej från S/V). Detta blev inte bra.
   Ska vi göra om detta misstag?

   Iom att beredningarna fortgår och vi inte vet vad som kommer att presenteras så är iaf inte jag den som vill bidra till att ”tända/släcka ljus”. Tror du inte att vi inom vårt parti har vridit och vänt på stenar för att få ihop kommunens ekonomi?
   Tror du inte att det finns risk för missförstånd om jag skulle sitta på ett sådant här möte och ”tänka utanför den berömda boxen”. Det blir lätt fel.

   Jag for till mötet som jag tycker var bra för att lyssna på er föräldrar och era synpunkter och utifrån det så känner inte jag att jag misslyckats.

 5. Förälder 2

  En del politiker uppfattades både som ointresserade och oengagerade på mötet. Mobilen var viktigare än vi… ger det en bra bild av dig och dina gelikar??

  Snarare en bild av att ni redan bestämt er och skiter i vad vi har att säga.

  Lätt för er att lägga ner saker, för vår del skulle det innebära 10(tio) mils extra körning om förskolan ryker med de jobb jag och min fru har.. 15×10=150kr extra för varje dag barnen ska på förskolan…

  Blir till att skatteplanera ännu hårdare så man har råd att skjutsa barnen på dagis…

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   God morgon Förälder 2

   Ja det är inte bra, men då föreslår jag att du konfronterar denna person ist. för att dra alla över en kam.

   Sedan kan jag meddela återigen att inget av detta är lätt och då det gäller bilkörning bor jag mer eller mindre i bilen så jag har full pejl på dom kostnaderna.
   Du får gärna hjälpa oss att ”skatteplanera” kommunens ekonomi och jag finns att nå med alla goda förslag.

   • Förälder 2

    Okej jag ska vara tydlig. Är företagare med F-skatt(omsätter ca 2-2,5 mkr) Betalar mycket i skatt(runt 250 tkr i egna och inhyrd personals skatter), just nu ger kommunen inte direkt mig några bra skäl att punga in pengar till den. Om skolan dras in försvåras mitt företagande rejält.
    Varför ska jag då stötta kommunen? Jag får inget tillbaka. Alternativet är att byta skattehemvist men det kändes jobbigt men tanken har slagit mig. Och jo.. jag är svinförbannad och upprörd.

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Då är jag lika tydlig.
     Inga beslut är tagna. Beredning pågår.
     Jag är själv företagare, dock ej aktiv sedan några år tillbaka. Företagarna behövs och vi ska vara rädda om dem (inkl. dig) då de skapar jobb och skatteintäkter för kommunen, men likt Scaniachefen får du det att låta som att du klarat dig själv i hela ditt liv. Låt mig slippa påminna dig om hur mycket samhället i form av stat, region och kommun investerat i dig och din familj.
     Helt uppenbart har vi olika syn på hur vi bygger ett bra samhälle där kollektivet är av stor betydelse för mig. Att bara bry sig om sig själv och de mina är inte min politik.

     Ha en fortsatt trevlig helg.

 6. Förälder 2

  Låt mig slippa påminna dig om hur mycket ”samhället i form av stat, region och kommun investerat i dig och din familj.”

  Efter att ha jobbat åt staten nästan hela mitt hela vuxna liv så här långt och både jag och min familj gjort uppoffringar i form av ,väldigt stor frånvaro från familj, slit för att livspusslet att gå ihop etc etc.. allt för organisationens bästa så betackar jag mig för simpla uppläxningar. Tämligen enkel härskarteknik från din sida.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Vare sig uppläxning eller härskarteknik. Skriver du som du gör får du räkna med svar därefter.

 7. Förälder 2

  Förtydligande. Jag har inget emot att betala skatt, men det känns som jag inte får något för det. ..

 8. Patrik Marthin

  Hej Magnus.

  Besparingen för Latikbergs skola blev ca en tiondel av beräkningen. Vad säger att beräkningen är bättre den här gången?
  Sen så har de frivilliga verksamheterna en budget på ca 90 miljoner och det borde finnas möjlighet att spara åtminstone 10 miljoner även om det betyder att låta kompisar gå till arbetsförmedlingen.
  Vi inom samarbetspartierna hade en plan på hur vi skulle gå till väga utan att lägga ned byaskolorna.
  Dessutom behöver Volgsjö skola renoveras för att rymma alla nya elever till en kostnad på 40 miljoner. Då kommer frågan hur en besparingen när man lägger ned Malgoviks skola och Nästansjös skola på mindre än 1 miljon. Facit Latikbergs skola. De nedläggningarna som ger en ytterligare kostnad på 40 miljoner egentligen bli en besparing?
  Kan nog bara vara i S och C:s fantasi.

  Mvh

  Patrik Marthin

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Patrik!

   Ditt inlägg är precis det som jag tycker är så olyckligt i en sådan här debatt där du kastar ut dig siffror som det inte finns några belägg för och det är oseriöst, men det är inte det värsta.

   Vad menar du med ”att låta kompisarna gå till arbetsförmedlingen”? Antyder du att det skulle ligga nepotism bakom det hela så haspla ur dej det då, men då får du bereda dig på att stå upp och svara för det.

   • Patrik Marthin

    Hej Magnus.

    Är det inte siffror som ska diskuteras? Har man inga siffror att stödja sig emot hur kan man då ta beslut?
    Vård, skola och omsorg är de lagstadgade verksamheterna och där väljer ni att göra alla neddragningar medans ni lämnar frivilligverksamheterna utan krav på besparingar.
    Då kan man inte annat fundera på orsaken! Framförallt då det trots allt tar upp en stor del av kommunens budget.

    Mvh

    Patrik Marthin

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Hej Patrik!

     Du undviker min fråga vad du menar med ”att låta kompisarna gå till arbetsförmedlingen”?

     Du tycks mena att hela/stora delar av Ks verksamhet är ”frivillig” verkar det som och det visar på hur dåligt insatt du är i den kommunala organisationen.

     I Ks ryms de tekniska (men man får vara försiktig att dra in hela denna verksamhet då stora delar bekostas i egna skattekollektiv i form av avgifter för sopor och V/A, Vatten och avlopp).
     Vidare finns kost och It-verksamheten, AME (Arbetsmarknadsenheten), Näringslivsenheten och även kommunens olika ekonomer ryms under Ks.

     Jag har säkert glömt någon, men ALLA dessa verksamheter ligger under lupp, men vad inte du och många med dig inte har klart för er så sysslar många av dessa verksamheter med stöd åt de andar nämnderna.
     Ska vi plocka bort en ekonomitjänst? Vems blir det? Den som jobbar åt Soc? Eller åt Un?
     Vilka verksamheter nyttjar kostenheten? Inte är det Ks iaf. Det är Soc och Un. OM det läggs ned (OM) får det genast påverkar på Ks verksamhet i form av mindre utkörning och ett ställe mindre att servera måltider på.
     Vilka ska personalen i Un och Soc verksamheter ringa då det strular med datorer och uppkopplingar?
     Detta sköts av IT.
     Återstår AME och Näringslivsenheten.
     Vi jobbar stenhårt för att öka företagandet och skapa ett företagarvänligt klimat i kommunen. Det är Näringslivsenheten som står för det jobbet.
     De har även hand om jobbet/bidragen kring det som finns kvar i form av slalombacke, ishall, ridhus, spårdargning etc.
     I sammanhanget små summor för att få till en sund ekonomi och dra ifrån dessa bidrag till våra återstående ungdomar och iaf jag tror att vi kommer att få ett dött samhälle.
     Till sist AME: En verksamhet som inte är lagstadgad, men är en verksamhet som tar hand om de personer dom kommit längst ifrån värt ”samhälle”. Här får de hjälp och sysselsättning till ett mer dräglig liv. Detta även i en tid när Arbetsförmedlingen dragit ned.
     Var tror du dessa människor kommer att hamna då denna värld rasar samman? På IFO, individ och familjeomsorgen tror jag och då har de hamnat ännu längre ned på stegen och får ännu svårare att ta sig upp.

     Vad jag försöker säga är att detta är ett komplext pussel som måste lösas, men där du m.fl verkar tro att neddragningar av ”frivilliga” verksamheter är lösningen på allt.

     Att sedan Ks har hållit sin budget och ändå redan nu jobbat ned den med 4 miljoner verkar ha gått er spårlöst förbi. Du kan ju fråga din partikamrat som sitter med i Au.
     Att våra egna ekonomer + ekonomer från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) också pekar på att vi ligger fel med för höga anslag framförallt till Un (utbildningsnämnden) verkar också ha gått er spårlöst förbi fast ni har eget folk som sitter med på samma möten som vi andra.

     Sist din kommentar om fantasi. Det är ju intressant att du för denna debatt med mig som tillhör oppositionen och inte med din kollega i ”bloggen bredvid”.

     Det om detta.
     Nu har jag förklarat en del om hur jag ser på saken. Hoppas att du kan göra detsamma med min första fråga om det inte är för mycket begärt, annars föreslår jag att vi avslutar vår diskussion.

     • Patrik Marthin

      Hej Magnus

      Så du menar att det inte finns möjligheter att minska kostnaden på andra områden än vård ,skola och omsorg?
      Misstänker stark att det finns möjligheter att minska kostnader även där. Vi är trots allt inte Stockholm.
      De som är fascinerande är motståndet till att titta på vilka möjligheter det finns med besparingar precis som de övriga verksamheterna och vad jag har förstått så finns inget förslag på att börja granska var man kan göra besparingar och det är fortfarande inget lagkrav att ha dessa verksamheter!

      Mvh

      Patrik Marthin

     • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

      Inte nog med att du inte kan läsa:
      ”Jag har säkert glömt någon, men ALLA dessa verksamheter ligger under lupp”.
      Det betyder att man granskar verksamheterna. I detta fallet ur ett kostnadsperspektiv.

      Men sedan kräver du svar av mig, men vägrar svara på min fråga.
      Mycket oseriöst Patrik, men jag hoppas att läsarna av bloggen och framförallt de kommunanställda i Vilhelmina får klart för sig vilken bild du har av dem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.