Principer viktigare än sakfrågor?

Det har varit en ett märkligt slut på hösten då den tog abrupt slut, med nästintill en halv meters snö här uppe i Saxnäs och det började dras skidspår. Nu har det kommit en tö och det sätter ihop. Halkigt och eländigt har det blivit.

Tidigare i veckan halkade jag ned tillsammans med min bror ned på (Vi uppe i fjället far PÅ, inte till) Vilhelmina för kommunfullmäktige och som varade hela dagen och jag var hemma på kvällskvisten. Rätt så trött och slut på. Dels från en lång dag, men även utifrån mötets karaktär.

När man väcker ärenden i tex KS är den normala gången att man skickar in sitt ärende till kansliet som hanterar det hela tillsammans med ordförande ´som planerar mötet, men beroende på ärendets natur och OM det brådskar så kan man väcka ett ärende på sittande möte.

För ett tag sedan hade vi ett KS-möte där en ledamot från KD ville väcka ett ärende på sittande möte. Detta diskuterades på mötet huruvida vi skulle ta upp det eller inte.  Det beslöts att det inte skulle tas upp med motiveringen att det fick vänta och tas den ”normala” vägen och tas på ett senare möte. Detta ville KD-ledamoten skriva in i protokollet, men…

Då uppstod frågan VAR det skulle skrivas in? Eftersom ärendet inte togs upp så fanns det inte på vare sig en dagordning eller en egen punkt i protokollet. En lång diskussion följde med resultatet att ärendet fick vänta för att tas upp på ett senare möte och blev inte heller inskrivet i något protokoll. ALLA var vi lika frågande om vad som gällde.

Senare lämnade KD-ledamoten in ett ärende ”den vanliga” vägen om att ändra i vårt reglemente då det gäller just initiativrätt vilket antogs av en majoritet i KS, men som den fråga den är måste den upp och tas av fullmäktige.

Det som sedan hände var att jag/vi fick vetskap om att detta om initiativrätt var en helt onödig punkt att ta upp i vårt kommunala reglemente då det redan är inskrivet i kommunallagen 4 kap: 20§ som säger att ” Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”.

Då uppkom frågan : Varför skriva in något som redan finns reglerat i kommunallagen?

Ska man vara kritisk till sig själv kunde man ju ha berättat detta till ledamoten på morgonen innan fullmäktigemötet. Men så blev det inte.

En annan fråga som däremot inlämnades från KD i förväg och som hamnade på sista KS var en annan fråga som handlade om anmälan av gruppledare. Detta för att via reglementet kunna hålla arvoderade gruppledarmöten (åtta stycken/år). Detta var iaf vad vi trodde, men det visade sig vara att KD-ledamoten ville visa på en princip över hur fel vi i majoriteten (S+C) betedde oss mot oppositionen. Och det kan man ju få tycka, men det resulterade i att frågan avslogs med hänvisning att den frågan (principen) fick tas i kommande förtroendemannaberedning och ingen var däremot. Alla var överens.

Frågan kom dock upp via en interpellation i måndagens fullmäktige, men med det får saken anses vara utagerad. Tror jag…

Nu ser jag att kommunstyrelsen blivit anmäld till Justitieombudsmannen (JO) av Kristdemokraterna i Vilhelmina i den första frågan om initiativrätt då man vill ha ett klargörande och det är bra. Tydlighet är bra.

Men vad vill jag då ha sagt med detta inlägget….

Jo…

Jag är lärare och tjänstledig en dag i veckan för att jobba med politiken.. Jag har varit egenföretagare som målare och mattläggare, men även drivit restaurang. Jag är med andra ord ganska vanlig med olika erfarenheter i mitt bagage likt de flesta som passerat 50-strecket. Jag har inga särskilda kunskaper inom tex kommunal juridik.

Att syssla med politik innebär att se ut över ett stort brett fält. Detta skulle jag vilja påstå gäller KS-ledamöter speciellt som utöver sin egna ”nämnd” även ska ha överinseende över de andra nämnderna. Det är mycket att hålla reda på med andra ord. Förutom sakfrågor är det lagar och regler som ska följas på en rad olika områden.

Men vi får göra så gott det går tillsammans med våra tjänstepersoner.

Gör om. Gör rätt tycker jag att jag ständigt möter, men jag lär mig så länge jag lever. Det hoppas jag gäller alla.

Men på sista tiden verkar Kristdemokraterna i Vilhelmina driva principfrågor vilket i sig är bra, men i tex frågan om just förtroendemannaberedningen där deras ”principfråga” inryms tycker man ingenting och något förslag kom inte in från deras sida att ta ställning till. Detta kan jag tycka vara märkligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.