Äntligen ett beslut om M3

Jag har vuxit upp i Lycksele där man inne i centrum hade ett hyreshus, Jugendhuset som det debatterades mycket flitigt kring om dess vara eller inte vara, men på mitten/slutet av 80 -talet blev det rivet.

Jag började inom Vilhelminapolitiken kring julen -2013 och Malgomajskolans lokaler för fordonsprogrammet, M3 debatterades det om mycket om och kring. Och jag har nu hört av dem som har en längre karriär inom Vihelminapolitiken att man dryftat denna fråga betydligt längre än så.

Lokalerna är tydligen byggda på en gammal soptipp och byggnaden har undan för undan sjunkit ihop med mycket kostnader kring detta och förutom kostnader har det varit arbetsmiljöproblem.  För några år sedan tillsatte vi en skollokalsberedning som tittade på frågan och då var vi på vippen att investera i den gamla DIÖS-fastigheten, men av detta blev det inget.

För ett tag sedan beslöt Bilbolaget att avveckla sin verksamhet i Vilhelmina och frågan gick till kommunen om ett köp och det gjordes för dryga 2 miljoner. Med detta köp följde en stor del av de inventarier som användes i verkstaden, billyftar och dyl. Allt med tanke om att kunna flytta M3 och dess skolverksamhet dit.

MEN denna investering påverkar hela vår syn på gymnasieskolan, Malgomaj och VI MÅSTE se detta på lång sikt och inget man tar beslut om i en handvändning. Vi pratar trots allt om en investering i 30-35 miljonersklassen och det gör inte vi Socialdemokrater lättvindigt iaf och därför har frågan stötts och blötts inom partiet innan vi kom fram till hur vi skulle ställa oss i frågan.

Sedan har vi även att ta hänsyn till vårt samarbete med Centern som också haft sina diskussioner, men nu råder enighet och vi har börjat komma till vägs ände i frågan och i mitten av december ska fullmäktige klubba investeringen.

Pengar ska lånas upp för att finansiera det hela, men som enligt beräkningar ska ge en lägre driftskostnad kring ett par hundratusen/år jämfört med nuvarande lösning. Förhoppningen är att det ska bli en flytt och invigning till hösten -22.

Den eviga historien om Malgomajskolans M3 börjar gå mot sitt slut och det känns skönt att säga att vi Socialdemokrater tror på en framtid för Malgomajskolan och därför väljer vi att investera i lokalerna,

Och Jugendhuset då?

Ja på den platsen där Jugendhuset stod är det fortfarande en parkeringsplats och frågan om vad där ska byggas pågår fortfarande vad jag vet.

Etiketter: ,

5 kommentarer

 1. Conny Hellsten

  Jaa du Magnus…Det är väl bra att det tycks finnas pengar för dessa rätt så stora investeringar, eller hur? Varför finns det då inte nålpengar (några tiotusen kr) till att under några år stötta ett övertagande av sporthallen i Malgovik enl. den plan som vi lagt fram? Fem byar, 250 hushåll (600 personer), 15 föreningar och ett antal företag ställs utan möjlighet till barn- och vuxenaktiviteter och ingen möteslokal. KsAu säger nej redan i förtid till alla former av bidrag och stöd även de vi har rätt att söka. Bygden satsade själva ca 500.000 kr i form av arbete, maskiner och inventarier när hallen byggdes. Nu vill S och C i samarbete konfiskera den insatsen. Det är så jävla dåligt Magnus att man tror inte det är sant.
  Att dessutom slå undan benen genom att inte ge föreningen tid att söka andra möjligheter för att överta hallen gör det inte bara dålig – det är uselt.
  Okej – låna upp 45-50 milj men spara inte på nålpengar som då kommer att negativt påverka kommuninnevånarna, föreningar och företag i nedre Malgomajdalen.
  Jag kommer ihåg din upprördhet när jag frågade om din inställning till om sporthallen i Saxnäs skulle utsättas för samma prövning.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Conny!

   Jag måste säga att vi hade ett bra och konstruktivt samtal när vi träffades sist.
   Vi konstaterade att det INTE fanns några driftspengar utöver Malgovik (och alla andra byar) har rätt att söka till sitt föreningsliv. Vi förband oss att hjälpa till så mycket som möjligt och undersöka ett par alternativ (bidrag från energimyndigheten för en konvertering bl.a.).

   Förvånad blev jag när ett kravbrev/letter of intent på sex sidor strax senare dök upp där kommunen skulle investera i allt från bergvärme till att renovera tak, golv och ventilation. Del av driften skulle vi ta via en trappa. En omfattning på hundratusetals kronor.

   Upprörd verkar du inte ha sett mig, men återigen förvånad då du jämför Saxnäs (men indirekt även Dikanäs) som är skolorter med Malgovik.

   Som gammal rektor med budgetansvar blir jag fundersam över då du inte ser skillnad i drifts/investeringspengar och var du får 45-50 miljoner kr ifrån vet jag inte, men tycker det är synd att du ställer sporthallen i Malgovik mot ”nya M3”).

   Vi sliter nu med budget -21 där det senast fattats dryga 2,4 miljoner varav lokalerna i Malgovik består av 553 000 kr som inte ingår i ramen och det kallar du ”nålpengar”. För några av oss i politiken så har vi att se till HELA kommunen och hur vi använder medborgarnas skattepengar.

   Sist. På Ksau den 10/11 beslöt vi att innan tisdagens KS (24/11) begära in ett svar från er men vi har inte hört ett knyst. En majoritet (som bestod av fler än S+C) beslöt att delegera ärendet till Ksau den 8/12 och för er att komma in med ett svar i hur ni vill göra. Bollen har sålunda legat hos er ett tag nu.

   • Tommy Streling

    Hej Magnus!

    Apropå Jugendhus, så fanns det en gång ett Folkets Hus i Dikanäs, som stod inför renovering och flera projekteringar utfördes, vilka låg mellan 1-2 mkr. Det här var i början av 90-talet och Vilhelmina kommun hade fullt upp att få ihop finansieringen av tillbyggnaden av Vilhelmina Folkets Hus. Efter detta, har Vma haft flera stora projekt, där Bygdeavgiftsmedel har använts (godkända av Lst AC) till kommunala byggnader (delfinansiering). Bl.a. den ny idrottshallen på tätorten. Hur gick det då med Dikanäs Folkets Hus?

    Kommunens kvarnar malde och malde, processen gick i stå. Det bidde inte en tumme. Föreningen gick senare i konkurs. Under 20 års tid var Dikanäs utan samlingslokal. Ingen biograf, inga danser, tillställningar eller aktiviteter, inte heller teater, scenen var stor! Det här avbräcket påverkade bygden avsevärt med stor skada. Samlingslokaler och idrottshall, är något våra ”nodbyar” behöver och förtjänar. För bygdens fortlevnad är det av största vikt!

    Jag tycker jämförelsen är intressant, med att tex. Saxnäs eller Dikanäs (eller tätorten) får fundera på om idrottshallar bara ska finansieras via UN (ofta kring 60%) och resterande del av föreningslivet (istället för KS). Tätortens föreningar kan i dag nyttja en mängd lokaliteter till ringa kostnad. Ridhuset kostar 540 000 kr årligen i drift, men att drifta Malgovik, totalt 60000 kr efter energieffektiviseringar (36 tkr utöver möjligt lokalbidrag) går tydligen inte. Det kan och bör kommunstyrelsen (eller KS-au) ta ställning till. Synnerligen under en övergångsfas (2-3 år).

    MIIF kan erhålla 24000 kr i årligt driftstöd (om de också kan få 8000 kr i verksamhetslokalstöd, avgör KS). Vi talar i grunden om 36000 kr föreningskostnad om året, efter insatser/investeringar (vilka kan finansieras via bygdemedel till 90%. Boverkets stöd kräver medfinansiering och täcker ändå bara 50% av totalen).

    Personligen tycker jag att kommunen ska göra allt, för att underlätta ett övertagande av MIIF, där man allvarligt bör överväga att ge fullt driftstöd de första 2 åren. Om det innebär summerat 72 000 kr (utöver regelverkets riktlinjer), tror jag vi ska kunna finna en lösning inom KS område. Kontraktet bör dock justeras med avsikt på kommunens riktlinjer (och belopp) för stöd.

    Mvh
    Tommy Streling, tjänstgörande ledamot i KS 24 nov.

 2. Conny Hellsten

  Men nu har du fått allt om bakfoten Magnus. Vi bestämde på träffen vi hade att vi skulle ta fram en 5-årsplan vilket vi gjorde och det var inget krav utan en idé till lösning. Ni skulle undersöka förbättringsmöjligheter för energibesparing hon energimyndigheten m.fl. Det gjorde ni inte. 5-årspkanen vi presenterade var ett förhandlingsunderlag som överenskommet, inget annat.
  Jag ställer inte M3 mot bollhallen utan konstaterar helt tydligt att det finns pengar som kommunen (C och S) är villig att satsa.
  Du gör också orättvisa jämförelser med hela skokområdet i Malgovik när du säger 553 000 :- Jag pratar om bollhallen utifrån den 5-prsplan vi lämnat in och då handlar det faktiskt om några 10 tusentals kronor. Du måste ju tala sanning och inte gå in för att förvränga den.
  Det är en god tanke att se till hela kommunen men därmed inte utesluta en hel bygd från den goda tanken.
  Den andra osanningen du framhärdar är att vi inte agerat. Vi har haft Nära kontakt med K J som ”ägt” ärendet och meddelat att saken bereds. Men två dagar för att bereda och och besvara ett alltigenom komplicerat ärende för en ideell förening är omöjligt och det har vi mötts med förståelse inför.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   God morgon!
   Helt rätt. Ni skulle undersöka möjligheterna till finansiering, bl.a via sponsring. Men det är trots allt bara en liten del utav det sexsidiga letter of intent ni skickade in. Resten är en kravlista. Tyvärr är filen för stor och ”bloggprogrammet” tillåter inte att jag bifogar det hela, men du vet ju vad det handlar om.

   Du drog upp M3 i din första kommentar och jag besvarade den (som flera partier än S+C driver).

   Jag skriver ”lokalerna i Malgovik” där skolbyggnaden är en och sporthallen är en. Om nu sporthallen kostar ”några tusentals kronor” kan det inte vara några problem för er att drifta den.

   Jag håller med dig att KC har haft det uppdraget och det är möjligt att det blev kort om tid, det kan jag medge, men det har vi ju rättat till iom att vi gav er tid att svara tom 8/12.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.