Svår fråga i fullmäktige. Rivningen av huset på Trissen

Idag var jag med om ett av de märkligaste fullmäktigemöten som jag varit med om sedan jag började inom politiken.

Den dagordning som var satt var inte speciellt lång, men den innehöll ett ärende som har vållat stora diskussioner inom Vilhelminapolitiken och som i alla fall vållade till att vi inom Socialdemokraterna inte kunde hålla en enig linje och det i ärendet om en rivning av VIBOS hus på Strandvägen 8 A-C. Visst hade det varit bra om vi kunnat följa en enig linje, men det gick inte denna gång och vi såg ingen annan utväg än att var och en måste följa sin egna övertygelse. Det pratas mycket om Sossar och partipiskor, men jag kan inte påstå att de har förekommit i någon utsträckning. För det mesta så är vi överens, men inte denna gång.

Det har varit många turer i detta ärende och det blev återremitterat från ett tidigare fullmäktige pga. bristfälliga underlag  och nu skulle det upp igen efter att ha kompletterats.

Man måste ha klart för sig att detta är en fråga som berör. Det är folks lägenheter och hem som det är frågan om och det är stora värden som står på spel. Värden som dels kan ses i ett för stort lägenhetsbestånd för VIBOs del, men dels att det är frågan om en kapitalförstöring iom att man river ut en del av beståndet. Argumenten är många på vardera sidan.

Jag tror att de flesta är överens om att vårt kommunala bostadsbolag inte kan gå runt med ett förs tort bestånd då det kostar pengar, men frågan där skon klämmer är om detta har utretts i tillräcklig grad. Därom råder det en del tvivel inom delar av mitt parti iaf och förslaget från den ”falang” som inte ville riva var att inhämta mer underlag för att göra en ny bedömning senare (och lägg märke till det att det lika fullt kan ha landat i att riva huset).

Den del i debatten som vållande mest känslostormar var kring förtroendet kring bolagsledningen och styrelsen och att dessa ifrågasattes vilket jag kan tycka vara märkligt.

I ingressen till ärendet står följande mycket viktiga text anser jag:

”Då den här frågan är av principiell beskaffenhet ska kommunfullmäktige beredas tillfälle att ta ställning i ärendet.”

En rivning av den här storleksklassen måste nog anses vara av ”principiell beskaffenhet” därav kom ärendet upp på dagordningen.

Det ska sägas att detta gäller alla kommunens bolag. Är det svåra frågor av principiell karaktär så ska de vidare till fullmäktige som ska få chans att tycka till.

Innebär detta att man inte har förtroende för styrelsen?

Inte om man frågar mig.

Detta ser jag som en ventil där bolagsstyrelsen kan ta hjälp av fullmäktige i svåra frågor av principiell beskaffenhet och om nu kommunfullmäktiges ledamöter inte får tycka annorlunda än en bolagsstyrelse så kan man ju fundera på varför frågor av ”principiell beskaffenhet” i så fall ska upp till fullmäktige?

En lång debatt slutade i votering 13-10 för en rivning.

Det finns mycket att skriva i detta ärende, men jag slutar här.

Men ett är säkert och det är att jag ska analysera detta då det finns mycket att lära av alla turer.

Tack för idag och ha en god kväll!

Etiketter:

En kommentar

 1. Jörgen K

  VIBO stadgar och ägardirektiv är klar o vad styrelsen är bemyndigad att göra:

  §3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med …………

  Samma sak gäller VIFAB, där framgår endast att styrelsen ska förvalta beståndet.

  Redan på denna paragraf är styrelsen förhindrad att besluta om rivning, de kan naturligtvis genom argumentation och kalkyler föreslå sin ägare, Vilhelmina kommun att fatta nödvändiga beslut om rivning men kan inte på något sätt själva ta ett sådant beslut.

  Paragrafen om Fullmäktiges rätt att ta ställning behöver inte ens refereras till i denna fråga, då den redan är besvarad under paragraf 3.

  I samma ögonblick som frågan är överlämnad till ägaren kommer samtliga i sittande styrelse anses som jäviga om de tillhör fullmäktiges eller kommunstyrelsens församling då ärendet bereds och beslut skall tas.

  Jag ser inget speciellt i detta om man läser igenom styrelsernas stadgar och ägardirektiv. Frågan hamnar under kapitalförstörelse och underlåtenhet att genomföra tidigare tagna beslut där betydligt sämre fastigheter har varit föremål för avyttring genom rivning men inte genomförts.

  Frågan är hur många i bolagens styrelser och ledamöter i fullmäktige har ens läst igenom stadgar och ägardirektiv………….För en utomstående är det odiskutabelt att frågor rörande rivning alltid hamnar hos fullmäktige och detta tills stadgarna är ändrade, om de någonsin ska ändras i denna fråga!

  Bolagen agerar fel och ska så också rättas, det är inte bolagens egendom utan huvudägaren, Vilhelmina kommun. Det är hög tid att ordning ska återställas!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.