Två dagars budgetarbete med bra samtal

Under dagarna två har vi nu suttit occh jobbat med kommande budget 2022. Och hur går det då till?

Med hjälp av våra ekonomer har nu verksamheterna, Miljö och bugg (Mbn), Socialnämnden (Soc), Utbildningsnämnden (Ubn) och Kommunstyrelsen (Ks) gått igenom de förutsättningar som gäller för Vilhelmina kommun. Till sin hjälp har man bl.a statistik och prognoser från olika håll, Sveriges kommuner och regioner (SKR) tex.

Varje verksamhet har i sina led diskuterat och plockat in uppgifter på hur mycket verksamheterna behöver i form av ekonomiska resurser för att driva den runt. Detta har sedan sammanställts i en prioriteringslista.

Parallellt med detta jobb har kommunens ekonomer med hjälp av SKR i ett system prissatt vad alla de olika verksamheterna BORDE kosta i en teknisk budget. Den är teoretisk och utifrån olika parametrar som sammanställts från Sveriges kommuner.

Den TEKNISKA budgeten kan sägas vara en budget som är det absoluta minimum av resurser som behövs för att driva runt våra verksamheter. Mot denna tekniska budget ställs kommunens intäkter i former av skatter och bidrag som är högre än den tekniska budgeten. Skillnaden häremellan blir en prioriteringspott som vi i politiken bestämmer över och som slutligen ska fördelas ut till de olika verksamheterna. Den prioriteringspott som föreligger inför 22- års budget ligger på dryga 53 miljoner för Vilhelmina kommuns del och som ska fördelas ut till verksamheterna.

Vi i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau med två Sossar, två centerpartister och en kristdemokrat) är beredning i budgetarbetet och är dom politiker som tillsammans med de olika nämndernas (Soc, Ubn och Mbn) politiker går igenom nämndernas äskanden och önskningar. Detta sammanställs i prioriteringslistor där vi i Ksau slutligen lägger handen på det förslag som ska presenteras Vilhelminas folkvalda i fullmäktige. Slutligt beslut tas i junifullmäktige (men kan komma att ändras så länge som till årets slut)

Det kan till en början låta som ett enkelt arbete, men tyvärr är det ju så att nämndernas äskningar/önskningar om ekonomiska medel för sina verksamheter överstiger den prioriteringspott av pengar som finns tillhanda.

Vi i Ksau måste med andra ord även vi prioritera vad/vilket som ska få medel till sina verksamheter. Vi kan inte tillstyrka medel som vi inte har med andra ord och det är vare sig ingen lätt eller rolig uppgift. Men någon ska göra det.

Vi har nu haft mycket bra samtal, med verksamheterna, men även inom Ksau och har nu gjort en första ”gallring” och utkast. Vi har pratat om att inte försöka låsa oss för tidigt utan försöka hitta samförstånd med varandra. Vi ska nu ”sova” på saken, konsultera våra egna och framförallt ska våra tjänstemän få jobba med saken innan det ska ut på en partiremiss där partierna ska få säga sitt. Inget är färdigt förrän klubban är slagen i bordet.

Jag hoppas att jag lyckats förklara en del. OM INTE så är du välkommen att ställa dina frågor…

Ha det gott!

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.