Tillit, vaccin och ett upp och nedvänt land…

Idag fredag fm. var det regionledningsmöte med en till början ett föredrag om tillitsbaserad styrning och detta finner jag intressant speciellt i dessa tider där tilliten verkar bli mindre och mindre. Till politik, till institution och företag, ja nästan till allt.

Som lärare verksam sedan 2006 ser jag hur tilliten till professionen blivit mindre och mindre genom åren. Mer och mer ska dokumenteras och mätas och frågan man kan ställa sig är om allt blir bättre av att vi mäter det det hela. till viss del måste man mäta, men ibland kan jag nog tycka att kontrollerna och mätningarna går över styr.

Vi satt i mindre grupper och diskuterade detta och min bild delades av flera i gruppen, bl.a från sjukvården.

Vad är då ”Tillitsbaserat styrande?

Enligt  SKR hemsida definierar man detta utifrån tillitsdelagationen:

”Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att:

  • stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
  • bygga tillitsfulla relationer, samt
  • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.

Definitionen betonar också vikten av att göra sig tillitsvärdig, genom att säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa brukaren.”

En dragning från Smittskyddet i Västerbotten fick vi och det visades upp dagsfärska siffror på hur vaccinationssituationen ser ut i vårt län.

Man konstaterar att man varit duktiga på att fylla de ”vaccinationstider” som funnits i Västerbotten vilket man på andra håll varit mindre lyckosam på. Detta har medfört att vi har en hög andel äldre som är vaccinerade och att vi inte behövt öppna upp för fas 4 för att fylla tider. På en fråga från mig så beräknas fas fyra sätta igång vecka 22 (men inget är skrivet i sten. Kan bli tidigare/senare). Man kommer som andra regioner att börja uppifrån ålder och gå nedåt.

Sist på agendan stod regeringens särskilda samordnare för samhällsomställning Peter Larsson som föredrog kring den omvälvande situationen med stora industrietableringar (med investeringar på över 1000 miljarder)  i norra Sverige (Norr/Västerbotten) och han pratade om ett paradigmskifte i hur synen blivit på vår landsända.

Väldigt intressant att lyssna på från en person som sitter i den direkta maktens boning och jag fastnade speciellt för en mening han sa som var ungefär:

”Ett överordnat mål MÅSTE vara att bygga hållbara samhällen och förhindra fly in-fly out”.

Frågan som han ställer och som vi får fundera på är hur detta kommer att påverka oss? Spännande…

En bra dag.

Ha en god helg!

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.