VI fortsätter köra på…

I måndags hade vi fullmäktige. Ett axplock….

Ekonomin

En förvaltning med anställda har efter en del tuffa politiska beslut pressat ned ekonomin betänkligt och vi kan se en ekonomi som börjar gå mot att komma i balans.

Årsbokslutet för 2020 klubbades och där resultatet landade på ca – 6,4 miljoner. Att tänka på är att för dryga året sedan visade prognosen på ca – 38 miljoner. Pengar från den S-ledda regeringen har landat ute i kommuner och regioner och spelar så klart roll för att resultatet hamnade där det hamnade. Men vi ser att vi minskar stort i utgifter i mångmiljonklassen och OM allt går väl och vi håller i så kan det landa i ett positivt resultat för 2021. Det finns inom räckhåll, men vi är inte där än.

Det underskott vi nu gjort kommer vi att täcka upp från den resultatutjämningsreserv som vi har i ”börsen” och med det så lär iaf revisionen bli nöjda då det varit en fråga vi fått kritik för tidigare.

Bolagisering av avgiftskollektiven, vatten/avlopp och renhållning

Här pågår ett arbete där vi tillsammans med Lyckseles kommunala bolag LAVAB tänkt oss samverka i ett gemensamt bolag

Vi hoppas bromsa framtida kostnadsökningar, men även höja kompetensen och kunna möta framtida utmaningar.

Dagens möte klubbade en viljeinriknting om att fortsätta detta arbete för ett gemensamt bolag, MEN det finns saker att utreda vidare och bolagshandlingar och ägardirektiv ska tas fram innan ett ev. bildande av bolag. Medborgarnytta och kostnader i fokus är det som gäller.

En relativt het debatt där en minoritet ville ha en återremiss pga dåliga/bristfälliga underlag och att det gått för fort.

Frågan väcktes i början av 2020 och en arbetsgrupp tillsattes med tre personer där PDI (Pa, Kd och F!)  tillsatte en av dessa personer i arbetsgruppen (Moderat). I Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) har man en representant (Kd) och i kommunstyrelsen har alla dessa tre partier (Kde, Pa och F!) en ledamot.

I de protokoll som följt ärendet finns inte en stavelse från dessa personer eller partier och det känns en smula märkligt att de då anför brist i insyn för sitt ställningstagande.

Allmänpolitisk debatt

Jag måste säga att det känns lite konstigt att ha debatt genom en dataskärm och inte stå vid pulpeten på Folkan. Det blir inte riktigt som vanligt kan jag tycka.

Debatten kommer i samband med årsbokslutet och med det vill jag lyfta ett antal frågor som hör till året 2020 där många frågor sett dagens ljus under det året, men som jag tycker hör till våra framtidssatsningar.

Nya lokaler M3 i gamla Bilbolaget är en av de frågor vi jobbat med under 2020 och i dagarna jobbar tjänstepersonerna med att göra iordning de anbudsunderlag som ska ut för företagen att räkna på. Jag hoppas på våra lokala entreprenörer och att de är på hugget.

En ny näringslivsstrategi är nu klubbad och det känns skönt att vi nu har ett dokument/plan som vi dels kan följa från golvet och upp till chefer och politik. En strategi med mål som vi kan följa upp. Fler och växande företag, hur vi bemöter våra företag och entreprenörer och hur vi ska tänka utifrån samhällsplanering. Mycket av detta har naturligtvis gjorts, men nu har det blivit en mer sammanhållning kring denna strategi. Mycket viktigt.

Det fokuserades mycket på ekonomi och det blir ganska naturligt att vi då även kom in på budget -22 även om den frågan kommer upp på junifullmäktige.

Alla partier och konstellationer har lämnat in sina budgetförslag, mer eller mindre seriösa och kopplingen mellan årsredovisningen och framtida budgetar är solklar och för mig ett bevis som ovan nämnts ett bevis på att vi går mot rätt håll. Till veckan ska budgetarna manglas i KS och passera detta nålsöga och jag ber att få återkomma efter detta möte med min syn på detta ämne.

Mer avhandlades naturligtvis, men just nu så är skallen bara mos av möten och jobb.

Sköt om er!

Etiketter:

2 kommentarer

 1. Nicke

  Det är bara 16 av landets 290 kommuner som har negativt resultat för 2020. Kommunsverige har rekordhöga resultat som en följd av de statsbidrag som gått ut till kommunerna i pandemins spår. Med det perspektivet är -6,4 Mkr ett mycket svagt resultat, bland de sämsta i hela riket. Låter dessutom konstigt att använda resultatutjämningsreserven. Att använda pandemin som synnerliga skäl kan ju inte vara ok utifrån ovanstående, men det kanske är andra skäl som åberopas?

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Beror väl kanske på vad man utgår ifrån?
   Varför skulle det vara konstigt att använda resultatutjämningsreserven?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.