Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats?

I onsdags satt jag på möte med Region 10, R10 där en rad frågor avhandlades:

 • Decennium – Ett näringslivsprojekt.
 • Fritidshusens betydelse – Ett ev. framtida forskningsprojekt i samarbete med universitetet i Umeå.
 • Drivmedel på små orter – Hur jobbas det med den frågan?
 • Kontanthantering – information.
 • Akademi Norr – Kompetenskartläggning
 • Hemsjukvårdens ökade kostnader/ Skatteväxling
 • Barn och ungas hälsa – lägesbild och vidare arbete samt Gymnasiefrågan.
 • Räddningstjänsten ledningsorganisation – Information
 • Samverkansavtal rörande renhållning

Dagen till ära hade vi en gäst i regeringens ”samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten”,  Peter Larsson.

Detta är andra gången han besöker, berättar, men även lyssnar in oss från R10.

Med hundratals miljarder som nu investeras och ska investeras i Norr och Västerbotten så vill vi inom R10 vara med att dela på denna stora kaka.

Under en timme samtalade vi och bollade frågor mellan 10 inlandskommuner och en av regeringens höga företrädare.

Jag gläds då jag hör både han, men även från kommunernas representanter om att ett paradigmskifte är på gång där:

“Den koloniala tiden är slut – nu är tiden för vidareförädling på plats”.

Även fast vi alla är mer eller mindre luttrade så finns en gryende optimism och där det gäller att vi kommuner som inte är direkt inblandade i de stora satsningarna ser till att få ta del av de kringeffekter som kommer, men för att ta del av detta så måste vi jobba offensivt.

En bra dag!

Ha en god helg!

Etiketter:

2 kommentarer

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Tomas!
   Detta var ngt som regeringens ”samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten” Peter Larsson yppade vid vårt möte med R10 och handlade om (notera frågetecknet i rubriken) synen av Sverige och om vi stod inför ett paradigmskifte i hur vi kan se våra landsändar som tärande eller närande?
   Norrland beskrivs ofta/ibland som kolonialiserat där råvaror med låg förädlingsgrad och även folk flödat ut ur landsänden. Är det så att detta håller på att vända?
   Vi ser nu industrisatsningar (i mångmiljardsatsningar) som i högre grad tar vara på råvarorna på plats i norr och vidareförädlar dem och framförallt energin på plats och där regionerna i norr ökar sin befolkning och det är utifrån detta jag satte min rubrik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.