Kristdemokratiskt demokratiunderskott?

Det skrivs mycket om demokrati i Vilhelmina och det tas stora ord i några munnar och om det kan jag tycka mycket och jag blev först bedrövad, men sedan arg på den bild Kd försöker ge medborgarna i Vilhelmina.

Nåja. Denna text skrev vår ordförande Andreas Eliasson och undertecknad och finns att läsa i både VK och VF:

KD och F! i Vilhelmina meddelar att de lämnar den av fullmäktige utsedda förtroendemannaberedningen. Som skäl hänvisar de till majoritetens beslut i fullmäktige i oktober, att Vilhelmina ska övergå till en ny utskottsorganisation. 

KD menar att beslutet togs på ett “tunt mandat” då endast tre av fullmäktiges totalt åtta partier står bakom det, och F! fortsätter med att det politiska läget överlag de senaste åren varit så att det inte funnits någon vilja att komma överens i viktiga frågor inom politiken.

Bakom beslutet om ny organisation står visserligen tre partier, men bakom dessa 20 av Vilhelmina kommunfullmäktiges totala 27 mandat. Menar KD att det är antalet partier och inte antalet mandat i fullmäktige som avgör om något beslut med ett ”tunt mandat” eller inte? Menar F! att en en majoritet av ledamöterna inte haft viljan att komma överens? 

“– De som kan lite om barns mognadsutveckling vet att just detta beteende är under utveckling i åldern 4-6 år. Att bara skåda andras fel utan att se sina egna är kanske ett politisk maktuttryck, men ett dåligt sådant” citeras Feministiskt Initiativs ledamot i Folkbladet. 

Att på detta vis försöka dra ned debatten på sandlådenivå är något som vi Socialdemokrater passar oss för då det inte vore värdigt gentemot Vilhelmina kommuns medborgare och vore ett hån gentemot våra yngsta. Denna retorik är något F! får stå för.

KD och F! lämnar kritiken och agerandet utan någon form av rimlig förklaring. Förväntar de sig styra i opposition/minoritet? Varför förvaltar de inte sina väljares förtroende i förtroendemannaberedningen? Ska väljarna förvänta sig att dessa två partiers folkvalda politiker inte vill delta i kontexter de demokratiskt valts in till, om de efter valet 2022 hamnar i opposition?

Det är valet 2022 som avgör mandatfördelningen och vilka som sitter i den föreslagna nya kommunstyrelsen med utskott. Vi som är valda idag ska jobba för att få en politisk organisation som gynnar kommunen och kommunmedborgarna på bästa sätt, samtidigt som den ska ha en rimlig och demokratisk struktur.  

Vi Socialdemokrater beklagar att såväl KD som F! väljer att lämna denna beredning och därmed väljer att stå på sidan om med grundlösa tyckanden istället för att konstruktivt bidra till en, ny, modern organisation som kan ta sig an Vilhelmina kommuns framtida utmaningar.”

Det om detta.

Etiketter: ,

4 kommentarer

 1. edor Vilhelmina

  Får man inget inflytande varför ska man då bidra till att andras förslag går igenom? Vad denna förtroendemannaberedning går ut på tror jag få vet som inte är politiskt insatta. Det är närmast en massa gödsel som sprids, men är det till någon nytta frågar jag också? Vad går denna ut på, jag tror väljarna är nyfikna veta. Det sista där som skrivs i inlägget citat: ny, modern organisation som kan ta sig an Vilhelmina kommuns framtida utmaningar.”
  Vilka framtida ”utmaningar” då ska denna organisation ta sig an och bidra med? Jag finner det näst intill tomma ord utan uppvisande av konkreta förslag. Vem är det som tror på det? Vad handlar denna organisation om? Är det endast för att försöka befästa makten, speciellt för S? Det är min uppfattning. Fel eller inte.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Bra frågor Edor och jag ska försöka besvara dem så gått det går.
   Vårt samhälle och kommun ser inte ut idag som det gjorde för 40 år sedan och den kommunala organisationen måste även den följas med i utvecklingen. Allt som hamnar på kommunens bord (utmaningar av olika slag) ska behandlas och den stora skillnaden idag jämfört tidigare är att det ska gå så mycket snabbare och effektivt, men fortfarande på ett rättssäkert vis och sålunda har det inget med att befästa maktpositioner. Vare sig för S eller någon annan.

   En kommun består av flera delar, nämnder och en styrelse och de bildar en helhet och man måste se det som en helhet.
   Oavsett vilka partier som sitter i en nämnd/styrelse så kan vi se (och det gäller inte bara Vilhelmina utan många små kommuner) att det fins tendenser till att man får ”nämndspartier”. Dvs de som sitter i en nämnd/styrelse ser till ”sin nämnd/styrelse” och man jobbar utifrån den och helheten glöms lätt bort. Detta görs omedvetet, men det blir inte bra för i slutändan är det ju så att det är helheten vi måste se till.

   Den bit man nu jobbar med i förtroendemannaberedningen är reglementet och delegeringarna, dvs vilken spelplan som ska gälla för nästkommande mandatperiod och vem som ska ta besluten i olika frågor. De blivande utskotten? Kommunstyrelsens ordförande? Kommunchefen?
   Häri ligger mycket jobb och i delegeringen så bestäms mycket om hur pass smidigt det ska gå, MEN även var den demokratiska påverkan i olika frågor ska få genomslag.

   I denna beredning ingick ALLA åtta partier som finns representerade i Vilhelminas fullmäktiges 27 stolar, men de representerar olika utifrån röstetal och valresultatet och att hävda att ”endast” tre av dessa har beslutat i denna fråga är att missleda väljarna. Dessa tre, S+C+M representerar trots allt över 2/3 av Vilhelmina kommuns väljare.

   Jag kan ju aldrig veta huruvida jag hamnar i majoritet eller opposition innan ett val, men innebär det att OM jag hamnar i opposition lägger ned allt politiskt arbete och inte FÖRSÖKER påverka politiken som jag och mitt parti vill? Förväntar man sig inte som väljare att ens parti jobbar för partiets frågor oavsett om man är i majoritet eller opposition?

   Är man med kan man bedriva opposition, lägga förslag. Få bifall/avslag. Reservera sig mot sådant man tycker är fel. Att som nu KD och F! lämna beredningen är att frånsäga sig allt detta. Och naturligtvis ska en sådan här beredning göras INNAN valet för att alla som sitter i beredningen inte ska misstänkas jobba i egen sak.
   Ha en bra dag.

   • edor Vilhelmina

    Ja det förstår att om det endast är 3 partier mot 5 men ändå de 3 har störst majoritet vinner s a s. Det jag tycker är märkligt, det lilla jag följt med är att vid omgrupperingen när ni S och C tog över besatte ni väl alla posterna? Kanske någon gick till nuvarande opposition, jag vet inte det exakt. Om ni nu gjorde så, det är klart det känns surt för de partier som nu hoppar av och man kan ha en förståelse för detta. Vilhelminas ekonomi var sänkt i botten när ”ni” tog över och hur det gick till kanske har en egen historia. Vem som var skyldiga till det eller inte, om jag uttrycker det så kanske är långsökt börja forska i. Får ni till något i denna förtroendemannaberedning så inte mig emot.
    Sedan fick jag och kanske andra lite mer inblick av den redogörelse du gjorde. Tack för den.

    God Jul å Gott Nytt år

    • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

     Ja nog är det surt alltid och det är överklagat från delar av oppositionen men avslogs.
     Rätt eller fel och dom i frågan får väljarna avgöra valet -22.

     Jag har i ett flertal inlägg, såväl i talarstol och här på min egna blogg försökt beskriva den ekonomiska situation vi befunnit oss i med stora underskott och påtalat att vi som styrande majoritet har ett stort ansvar då det gäller de underskott som tidigare gjordes liksom vi nu har ansvar i att varit med och brutit tillbaka detta till överskott.

     Vad jag även har sagt är att om man då pekar finger och kritiserar så måste man även kunna presentera alternativ till den förda politiken, då som nu och där kan jag tycka att det brister från främst PDI.

     Jag önskar dig detsamma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.