Bolagisering av avgiftskollektivet Del 3

Jag har i tidigare två inlägg försökt beskriva bakgrunden i ett ärende som nu på måndagens (16/5) fullmäktige ska upp för avgörande och som handlar om bolagiseringen av Vilhelmina kommuns avgiftskollektiv.

Under hösten -21 presenterades såväl undertecknad som KSO (kommunalråd) de bolagshandlingar som efterfrågats för att kunna ta ett beslut OM Vilhelmina kommun skulle kunna skulle bolagisera sitt avgiftskollektiv.

Såväl jag som KSO uppfattade att det fanns en dålig stämning i arbetsgruppen och samstämmigheten mellan politik och tjänstepersoner var mer eller mindre obefintlig och man taktade INTE med varandra i denna mycket viktiga fråga. Frågar ni mig så ser jag det som mycket viktigt att tjänstepersoner och politiker tar armkrok sådana här gånger och jobbar mot ett gemensamt mål.

Bolagshandlingarna presenterades, men de frågor som väckts sedan lång tid tillbaka om konsekvenser, ekonomi, organisation, och hur våra grannkommuner såg på saken var fortfarande obesvarade. Och är så än idag.

Vi har idag en bra, effektiv organisation och den anser jag att man inte slår sönder lättvindigt utan att veta vad man ger sig in på.

Under mina många träffar och i samtal med högst kommunansvariga politiker  i våra Inlandskommuner så var det ”kalla handen”. Intresset för ett gemensamt bolag var stendött. Däremot pratades det om olika samarbeten mellan kommunerna. Så har jag även nu senaste veckan fått höra från samtal med Åsele och Dorotea där SAMARBETEN diskuteras.

Bristen på underlag som svarade på frågorna om EKONOMI, ORGANISATION (för våra medarbetare inom tekniska enheten) och Inlandskommunernas medverkan medförde att ärendet om bolagiserandet sköts fram. Gång på gång, på gång…..

Även våra tjänstepersoner uttryckte det som att det var undermåliga underlag som presenterades oss politiker, men utifrån de ”order” de fick från den politiskt tillsatta ”gruppen” blev det som det blev och frågar man mig så upplevde jag en stor frustration bland tjänstepersonerna där allt gick ut på att leverera sådant som talade för en bolagisering. Allt annat, andra alternativ var inte av intresse. Bolagiseringen ska genomföras med till alla buds stående medel. Vad det innebär för Vilhelmina kommuns befolkning verkar vara sekundärt.

Vi var några stycken i Socialdemokraterna som efterfrågade mer beslutsunderlag och själv framförde jag en önskan om att utifrån den analys som gjorts TVÅ ÅR TIDIGARE (mars-20) titta på alternativet av att gå in i djupare samarbeten med tex VAKIN.

Varför VAKIN kan då vän av ordning fråga sig?

Ett av huvudargumenten har varit att få tillgång till kompetens i bolaget, men frågan jag ställer mig är vad egentligen LAVAB kan bidra med? I Vilhelmina jobbar vi i två dalgångar som det byggs i och investeras för 100-tals miljoner och det tarvar en del från vår tekniska personal. Inget fel på LAVAB, men enligt uppgift har de i dagsläget ingen kompetens  som vi inte har själv att bidra med ”för framtidens utmaningar”. Dorotea kommun med Borgafjäll eller VAKIN, detta i sammanhanget enorma bolag har desto mer i kompetens att bidra med.

Jag ser det som att OM vi ska organisera om en verksamhet så vill iaf jag se de alternativ som står till buds och utifrån det ta ställning till det jag (och kanske fler med mig) anser vara bäst för vår vår kommun och dess medborgare. Jag tror att även DU som skattebetalare/avgiftsbetalare vill veta vad som kommer EFTER att ett ev. bolag bildats eller om vi får en enorm baksmälla med ökade kostnader i avgifter för vatten och avlopp? Eller för den delen en övrig teknisk verksamhet som funkar halvknackigt?

Som nu är kör man efter ETT spår, bolagisering som är delvis berett med bolagshandlingar, men inga konsekvensanalyser, men andra alternativ som tjänstepersonerna lämnat är totalt nonchalerade och förkastade.

Utifrån bl.a detta ärende lyfte jag frågan redan i höstas om hur det har handlagts. Framförallt inom mitt egna parti, Socialdemokraterna i Vilhelmina. Hur vi UNDANHÅLLITS viktig information. Hur vi bemöter partikamrater och tjänstepersoner. Förtroende och tillit. Resten är historia som man brukar säga.

På måndag är det fullmäktige där jag INTE kommer att stödja den linje som drivs från främst Socialdemokraterna och Centerpartiet  om att bolagisera avgiftskollektivet utifrån det jag försökt beskriva ärendegången om bolagisering av avgiftskollektiven och kommer att driva frågan om en återremiss.

För dåliga underlag som inte beskriver konsekvenserna, den framtida ekonomin och kommunsamverkan i detta bolag är huvudskälet, men jag vill även att övriga alternativ för att möta framtidens utmaningar undersöks och bereds.

Utifrån detta resonemang är bolagisering ETT alternativ. Kanske det bästa? Vad vet jag, men så länge ingen vill undersöka de andra alternativen lär vi aldrig få reda på något annat.

Gör om. Gör rätt.

4 kommentarer

 1. Sixten Jonsson

  Den ärendehantering som du beskriver är ju vanligt förekommande i snart alla 290 kommuneri vårt avlånga land.Det började i storstäderna söderut sedan lång tid tillbaka eftersom effektivisering var nyckeln till tillväxt där kampen mellannstorstadsregionerna alltid varit stenhård.
  Finanskrisen på 90 talet blev startskottet till att övriga Sverige tvingades prioritera de kommunala verksamheterna och då bolagisera i möjligaste mån.
  De kommunala bolagen har nu vuxit till den milda grad och utgör idag kassakor för många kommuner se Umeå och Skellefteå där miljard överskott slussas in i de kommunala förvaltningarna.
  Trots dessa tillskott har man bland landets högsta skatter vilket är mycket anmärkningsvärt.
  Det är nu ett fåtal kommuner kvar där fullmäktige hanterar inköp av väghyvlar,lastbilar och andra hårda inventarier och det borde få finnas kvar i åtminstone en kommun i Sverige för att utgöra ett kulturarv för framtida politiker som inte har historien med sig.

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Sixten!
   Så är det och jag håller med dig i det mesta du skriver.
   Jag ser inga problem med kommunala bolag i sig, men här vill ”man” bryta ur en stor del, V/A från en effektiv kommunal teknisk verksamhet.
   Det finns alternativ som inte har blivit utredda och det finns inte en skugga av analyser om framtida konsekvenser.
   Vad får det för konsekvenser för denna övriga verksamhet? Ekonomi? Personal? Verksamhet?
   Vad får det för ekonomiska konsekvenser gällande taxorna för ALLA våra abonnenter/kunder (I Vilhelmina, men även i Lycksele)som nu hamnar i ett ev. framtida bolag?
   Ha en god helg!

 2. Sören

  Vakin?? Dom tar nog som konsulter ut en avgift för sina tjänster som alla andra konsulter..
  Tyvärr tror jag inte på den lösning. Vännäs och vindeln är i deras händer.. inga positiva reaktioner där .(bland folket på golvet)
  Tror för er del att ett samarbete med era grannar typ Åsele Dorotea
  Bara en tanke

  • Magnus Johansson (inläggsförfattare)

   Hej Sören!
   Oavsett kommuner och bolag så har de säkert duktigt folk på det de gör och jag hoppas ingen missförstår mig.
   Men OM man säger sig vilja utveckla något så kanske man ska titta på konstellationer som kan bidra med något nytt eller utöver den kompetens man själv har.
   Ha det gott!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.