Liberalernas gruppledare misstolkar medvetet – igen.

Peder Westerberg, Liberalernas gruppledare går nu ut igen med en hård retorik mot oss i Miljöpartiet. Det är smått komiskt att se hur han än en gång medvetet misstolkar vad jag sagt.

Det hände även i våras och båda dessa angrepp har det gemensamt att han medvetet feltolkar för att måla fram en bild av att jag vill censurera den offentliga debatten eller vad som skrivs på politikers bloggar. Nåväl, låt oss gå igenom Peders påståenden i dagens artikel.

1. Är debatten om extremism känslig för Miljöpartiet?

Det verkar alldeles uppenbart att Peder inte läser min blogg. I ett flertal artiklar har jag tydligt lyft upp faran med den växande extremismen:

Ågren (M) har helt rätt – demokratin och yttrandefriheten måste försvaras.

Våldsbejakande högerextremism i Umeå

Terrorism får aldrig någonsin accepteras – oavsett vilket svepskäl någon tar sig för att beröva livet på oskyldiga!

Utöya – när vilda ”konspirationer” får ett dödligt resultat

Sedan verkar Peder ha svårt att höra vad jag säger i talarstolen i kommunfullmäktige, må hända att han har lite svårt för min skånska dialekt. Men vid ett flertal tillfällen, bland annat den 27 maj sade jag tydligt att all form av våldsbejakande extremism – så även våldsbejakande islamism – är fullständigt främmande och oacceptabelt för oss i Miljöpartiet. Jag var tydlig med att vi tar tydligt avstånd från all form av extremism – så även islamism – och att vi gärna deltar i konstruktiva dialoger med andra partier för att göra allt som står i vår makt i Umeå för att motverka och förebygga extremism och radikalisering.

Så nej, vi har inga problem att diskutera extremism. Men tyvärr kantrar debatten allt för ofta och det är där som jag tycker att Folkbladets ledarskribent Linda westerlind har rätt i hennes analys.

2. Vill Miljöpartiet ”styra” debatten eller ”inskränka” på vad politiker får skriva på sina bloggar?

Det där påståendet är så absurt och jag undrar hur Peder överhuvudtaget kan komma till en sådan slutsats. Nej Peder, vi välkomnar allas fria rätt att framföra sina åsikter. Du får självklart skriva och lyfta vilka interpellationer du vill. Men vi måste lika självklart få ha rätten att ha en annan åsikt.

Än en gång är det uppenbart att du inte läste klart mitt senaste inlägg. Så jag klistrar in ett citat från den:

”I övrigt innehöll gårdagen en rad intressanta interpellationer och samtalstonen var god. Diskussionerna handlade om älderomsorgen, fotbollshallar, klimataktivister, cykelväg mellan Täfteå och Innertavle, bostäder för studenter, parkbänkar – och mest glädjande av allt: Ett beslut att anta detaljpanen för Mötesplats Stöcke!”

Flera av dessa interpellationer lyftes av Liberalerna och jag var tydlig med hur positivt jag upplevde dessa diskussioner. Intressant nog har jag aldrig någon gång varit kritisk till att en interpellation eller fråga lyfts. Men när jag kritiserar dess innehåll – vilket borde vara en självklarhet i en politisk diskussion där vi har olika åsikter – så är det alltså enligt Peder ett sätt för mig att vilja ”styra” fullmäktiges debatt. Ett ytterst märkligt resonemang.

3. Vad driver Miljöpartiet för politik i kommunfullmäktige?

Vi har lyft ett antal interpellationer, motioner och frågor under året. Dessa har handlat om Cykelstället och planerna på ett nytt parkeringshus på kvarteret Ymer, våldsbejakande extremism i Umeå, antal rullstolsplatser på våra bussar, vegetarisk mat, kommunalt samordnad varudistribution, skolträdgårdar, m.m.

Men skillnaden är att vi arbetar fullt ut även mellan kommunfullmäktiges månatliga sammanträden. För en sak är politikens showtime i kommunfullmäktige, en annan är vad man rent faktiskt lyckas åstadkomma. Så det är sant, det finns många politiker här i Umeå som gärna pratar. Låt de göra så, men vi i Miljöpartiet koncentrerar oss på att leverera. vi är ett litet parti så vi behöver finna breda samarbeten om vi ska få igenom vår politik. Men jag ser innerligt fram emot valrörelsen 2022, för då pratar jag mer än gärna om vad vi i Miljöpartiet – på trots av vår lilla storlek – lyckats åstadkomma under mandatperioden.

Etiketter: , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Johan

  Det många har svårt med vad gäller Miljöpartiet och terrorism är att ni har svårt att nämna hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utan att samtidigt nämna högerextremism. Detta handlar inte bara om tyckande utan du vet säkerligen att säkerhetspolisen bedömer att just hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör det största hotet vad gäller attentat.

  Ingen eller få personer med utländsk bakgrund blir kränkta av att ni tar hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön på allvar utan att hela tiden säkra upp med att nämna nazister. Risken är bara att ni skrämmer bort väljare.

  Bilden av miljöpartiet som ett parti med stora svårigheter att ta i dessa för er ”känsliga” frågor gör också att ni riskerar att locka till er personer med tveksam agenda. Många har bilden att ni så gärna vill ha personer med utländsk bakgrund i era led att ni i princip låter dem köra sin egen agenda när de går med i ert parti. Jag har bott i ett flertal svenska städer och har aldrig varit med om ett annat parti där just personer med utländsk bakgrund men utan intresse för partiets kärnfrågor varit så frekventa som inom miljöpartiet.

  Du kanske inte håller med mig alls eller helt och hållet, men vi borde åtminstone kunna vara överens om att tendenserna till denna bild finns. Jag tycker det är helt onödigt då ni är det parti som har den viktigaste huvudfrågan, miljön och vår planets framtid. Det är då så onödigt att skrämma bort väljare. Även som vit person är det helt okej att ta i dessa ”känsliga” frågor om terrorism, det existerar knappt längre någon åsiktskorridor där alla blir kallade rasister för att de lyfter problem.

  Vad gälller kvarteret Ymer så gläder det mig att ni har stöd från Centern att inte bygga ett parkeringshus där, hoppas ni tillsammans med C och andra kan stoppa de planerna för att göra något vettigt av platsen, kanske bostäder, gärna cykelvänliga sådana, tänk Ohboy Malmö.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Johan,

   Tackar för din kommentar och din öppenhet. Jag tror egentligen att rent åsiktsmässigt står vi varandra ganska nära. Jag ska försöka besvara dina frågor och din bild av Mp. Och jag kommer att vara väldigt öppen med mina tankar och åsikter i mitt svar.

   Jag tror att det finns två faktorer som kan ha medfört att vissa personer med andra agendor än Mp kan ha dragits till oss:
   1. Vår ideologiska tolerans, inkludering och öppenhet.
   2. Det faktum att vi är just ett litet parti med små lokalavdelningar.
   Jag vill inte spä på en debatt om Mp Umeås historia men som aktiv medlem under ett decennium kan jag konstatera att vi tyvärr hade en gruppering med en annan agenda och demokratisk kultur än vad som är partiets linje. Det är därför så synd att nu när väl Mp vågat agera och rensa ut de som inte agerar enligt partiets värdegrund och demokratiska principer, så går vissa ut och försvarar gamla Mp – samtidigt som man smutskastar nya Mp utan att ha hela bilden klar.

   Det är här jag tror att många inte riktigt hängt med i den förändring som skett i Mp. Vi är inte alls lika naiva vilket jag tycker är positivt. Den där idioten i Botkyrka som försökte sälja röster för att bygga en Moské blev med all rätt utesluten. Partiet har infört regler i våra stadgar som bl.a. tillåter dem att ingripa i en lokal- eller regionavdelning som inte agerar i linje med partiets värdegrund eller demokratiska principer. Det var just dessa ändringar som gjorde att man tilläts styra upp här i Umeå och Västerbotten.

   Här i lokalavdelningen och min partigrupp har jag varit väldigt tydlig att här råder nolltolerans. Har vi någon förtroendevald som inte står bakom vår värdegrund gällande exempelvis jämställdhet, HBTQ, etc, och istället driver – låt oss säga en radikal islamistisk linje eftersom det är det som debatten kretsat mycket kring – så kommer jag göra mitt yttersta för att få denna person utesluten.

   Nu till din andra fråga. Varför lyfter vi särskilt upp högerextremism? Du har helt rätt att Säkerhetspolisen varnar för den våldsbejakande islamismen och det ska tas på största allvar. Det har också fått fullt fokus i debatten och ett flertal partier i Umeå har valt att lägga mycket krut på detta.

   Men högerextremismen växer starkt och på trots av det finns det inget annat parti som lyfter detta, vilket enligt oss är märkligt. Jag har själv till min förvåning och förskräckelse flera vänner som drabbats, misshandlats, hotats och trakasserats av högerextremister här i Umeå. Det är sjukt och skrämmande. Men det drabbar mina judiska vänner precis som det drabbar vänner med annan hudfärg. Hade jag inte haft dessa vänner hade jag aldrig sett det.

   Så vi förminskar inte hotbilden av den våldsbejakande islamismen. Men när allt fokus hamnar på detta så anser vi att det är av högsta vikt att även belysa andra extrema grupper som växer här i Umeå.

   Avslutningsvis, det har skrämmande att få bemöta vansinniga anklagelser mot nära vänner i partiet som är fullständigt befängda. Det har funnits en tydlig agenda hos vissa i Umeå-politiken att smeta på oss en bild av islamistisk infiltration. Det har varit kränkande och ytterst påfrestande.

   Tack för feedbacken om Ymer! Nu hoppas jag att jag besvarat dina frågor. Jag tror på dialog och möten med individer – även om vi har olika åsikter. Så om du vill tar jag gärna en kopp kaffe med dig för att prata vidare om detta.

   Hälsningar,
   Nils

 2. Brorson

  De, som borde skämmas, är Anders Ågren, M och Peder Westerberg, L, som låter sig styras av revolutionära kommunister, i kritiken mot ett demokratiskt parti, MP. Härmed inte sagt att MP inte förtjänar kritik, men den vågar de nämda politikerna inte klämma fram med, efter den klimatalarmistiska vägen. Ingen vågar ha någon avvikande åsikt av rädsla för att bli kallade ”klimatförnekare”. Har jag förnekat att vi har ett klimat? Jag tror fortfarande på talesättet ”Över klimatet råder endast Gud”. Inte ens lilla Greta kan göra något åt vare sig den kosmisk strålningen eller jordaxelns lutning.

  Att jag själv har hållit inne med kritiken mot MP beror på att jag tycker att försvaret av demokratin är ännu viktigare. Mot våldsbejakande revolutionära kommunister, som har som mål att upprätta en kommunistisk världsdiktatur och som medel att infiltrera och ta över andra partier och rörelser. Trotskijs enda politiska merit är att han blev mördad och att mördaren troligen var utsänd av den tidigare rivalen Stalin. Underförstått: Trotskij ansågs så farlig, så att han måste röjas ur vägen. Men å andra sidan var ju Stalin paranoid, och såg farliga fiender överallt.

  Verbalt var Trotskij en värre extremist än Stalin, som dock inte tvekade att kopiera Trotskijs politik, exempelvis att bygga sovjetmakt på terror, när det passade honom. Dessbättre fick inte Trotskij många chanser att praktisera sina våldsläror sedan han fråntagits befälet över sovjetiska Röda armén. Med sina ständiga misslyckanden efter 1923 att ta makten och behålla den och metoden att infiltrera och ta över andra partier, i synnerhet Socialdemokraterna i en rad länder, kan trotskisterna idag spela oskyldiga små lamm, som missförstådda socialdemokrater på vänsterkanten.

  Om vi vänder på frågan och antar att extrema islamister, lockar till sig gamla moderater, som minns Kalla kriget och det tudelade Europa och kampen mot kommunister borta och här hemma. blåser till strid mot kommunismen och anklagar fredliga vänsterpartister. Skulle ledande moderater låta sig ledas av dessa extrema islamister? Eller antag att samma extrema islamister startar en häxjakt inte bara mot verkliga nazister utan även mot sverigedemokrater och t.o.m, mot moderater, som vill ansluta Sverige till Nato. Skulle ledande liberaler i Umeå ställa sig bakom IS-fanorna och anklaga Nato-vännerna i M för landsförräderi?

  Jag anklagar er alltså inte för att ni är kritiska mot MP, utan snare tvärtom: Ni levererar för lite EGEN kritik mot MP. Jag har själv skrivit en kommentar på Ågrens blogg, där jag stödjer M:s krav på sänkt bensinpris och gått ganska hårt åt mycket av det som MP står för i aktuell politik. Men jag har inte anklagat enskilda miljöpartister för att ha knivar gömda under kläderna. Jag har instämt i Ågrens krav att MP ska ta avstånd från banderoller under kommunfullmäktige. Det handlar om demokratins spelregler.

  Men det är inte bara MP som ska följa spelreglerna, utan även MP:s motståndare. Förtal är ett brott, även om det riktas mot en politisk motståndare, i synnerhet om brottet anspelar på ras, religion eller etnicitet. Jan Hägglund må låtsas vara expert på demokrati, och han är det kanske också. Vem som helst kan läsa en lärobok i samhällskunskap. Men kommer trotskisternas drömda kommunistiska världsdiktatur, om den blir verklighet, att vara en demokrati?

  Jag bländas inte av Hägglunds vältaliga avståndstagande från den sovjetiska och den kinesiska kommunistdiktaturen. Det är lätt att ta avstånd från något som den egna rörelsen inte är delaktig i.. Och trotskismen har inte stått bakom någon reellt existerande kommunistisk diktatur sedan 1927, som var året när Trotskij rensades ut av Stalin, sedan han misslyckats med att renska ut Stalin ur Sovjetunionens ledarskikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.