Ingen ska tvingas bära slöja

Det är alltid fel att tvinga någon att bära slöja. Det är lika fel att tvinga någon att inte bära slöja. För oss som feministiskt parti är det fullständigt självklart att kvinnan har makten över sitt eget liv. Därför kommer vi i Miljöpartiet att motverka all form av förtryck som inskränker på kvinnans eget val – vare sig det är politiskt, religiöst eller kulturellt.

I Skurup bifölls Sverigedemokraternas motion om ett slöjförbud i skolan. Med anledning av beslutet har ett flertal demonstrationer ägt rum runt om i landet – såväl i Umeå. Dessa demonstrationer har varit partipolitiskt obundna.

Att två av Miljöpartiets förtroendevalda lokalt valt att engagera sig i dessa demonstrationer har nyttjats till fullo av våra meningsmotståndare för att på ett fördomsfullt sätt förvränga bilden av vart vårt parti står i frågan om hedersförtryck.

Låt oss därför vara tydliga: Vi i Miljöpartiet kan aldrig acceptera hedersvåld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck är en helt avgörande jämställdhetsfråga för oss.

Den som nu är ansvarig för att leda regeringens kamp mot hedersförtryck är jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp). Miljöpartiet har drivit på för strängare straff för hedersrelaterade brott, för etablering av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län, för satsningar på skyddade boenden och en stärkt eftervård för offren, samt på förebyggande insatser.

Debatten om slöja blir ofta polariserad och missar att slöjan har olika innebörd för olika människor. Men vad som är olyckligt i debatten är att man förenklat gör slöjan till en symbol för hedersförtryck – oavsett vem som bär den.

Hedersrelaterat förtryck handlar till stor del om en djupgående social kontroll och förbud mot att göra olika saker; det är ett förtryck som ofta är osynligt och som inte blir löst genom att förbjuda slöjan.

Det är alltid fel att tvinga någon att bära slöja. Det är lika fel att tvinga någon att inte bära slöja. För oss som feministiskt parti är det fullständigt självklart att kvinnan har makten över sitt eget liv.

I kölvattnet av den infekterade debatt som uppstått har våra kvinnliga förtroendevalda med muslimsk identitet än en gång utsatts för våldtäktshot, hängts ut på rasistiska sidor och fått utstå en storm av hatkommentarer.

Det är ironiskt att män som slår sig för bröstet i deras kamp mot det ”muslimska kvinnoförtrycket” samtidigt eldar på ett näthat mot muslimska kvinnor som självständigt och framgångsrikt tagit plats i det offentliga rummet.

Etiketter: , , , , , ,

11 kommentarer

 1. Kristoffer Grundström

  Bra skrivet, Nils! Problemet handlar om o-kunskap hos de som vill förbjuda.
  Bara för att de hör att vissa kvinnor tvingas bära huvudbonader så drar de precis som du skriver alla över samma kam.

  ”- Den där kvinnan är tvingad att ha den på sig. Det är för *PIP*!!!”

  innan de ens har tagit reda på om det verkligen ÄR så som de säger/skriver.

  Borde vi inte införa kepsförbud när vi likväl håller på att förbjuda det vi har på oss på huvudet?

  Om vi använder samma retorik om de som bär keps skulle det kunna låta så här:

  ”- De med keps kan ju vara en sådan där som bara tycker om att skejta och spreja en massa klotter på husväggar i stan. Det är fördj*****t!”

 2. Brorson

  Petter Nilsson, SD, har skrivit två inlägg, som trots att han varken nämner parti eller namn, kan anses kritiska mot MP. Måltavlan är regeringen och MP är ju en del av regeringen. Är Nilssons kritik mot MP sann eller falsk eller enbart saklig? Sanningshalten i politiska påståenden har varit uppe till diskussion otaliga gånger, men man har tvingat konstatera att det finns ingen opartiskt instans som kan avgöra frågan. Konsumentverket kan knappast anses vara en sådan instans, eftersom myndigheten ifråga lyder under finansmarknadsministern, som är en miljöpartist.

  Kravet på saklighet får därmed anses uppfyllt, om den som påstår något själv tror på det han säger /skriver (annars är det oseriöst) och påståendet rör en politiskt sakfråga. Det är inte en personangrepp. Nilsson anklagar inte någon enskild miljöpartist för att försvara våldtäktsmän. Ganska mycket av den politiska debatten handlar ju för övrigt om eventuella oönskade konsekvenser av poliska beslut. Och ur den synpunkten bör nog både MP:s och SD: olika förslag granskas. Leder hårdare straff verkligen till minskad brottslighet, vilket ju är avsikten, eller till att brottslingarna drivs allt längre in på den kriminella banan?

  Skillnaden i saklighet mellan Nilsson och Hägglund, AP, är som mellan natt och dag. Har Hägglund öht några åsikter om MP:s politik, exempelvis i klimatfrågan? Nej, det är bara personangrepp, som har trappats upp till ren förföljelse och försök till brott (olaga tvång att tillkännage religiös åskådning), mot enskilda miljöpartister. Hägglund hotar Mariam Salem med fortsatta trakasserier om hon inte uttalar sig precis som han kräver. Som ledamot av en offentlig myndighet (Umeå kommunfullmäktige) har Hägglund begått ett allvarligt brott mot den grundlag som han beskyller andra för att inte följa. ”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.” (RF 2 kap 2 §)

  Han har nämligen genom hot försökt tvinga Salem att avslöja om hon tror att det finns en gudomlig lag, som står över människors lagar. Man kan förstås invända att AP inte har en sådan maktställning, men Hägglund försöker uppenbarligen bygga sig en sådan ställning genom utnyttjande av s.k. nyttiga idioter i andra partier Anders Ågren, M, och Veronika Kerr, KD, som arrangörer av en ”föreläsning” av ”forskaren” Devin Rexvid. Jag kallar honom extremist av samma skrot och korn som de styrande mullorna i Iran – det land han kommer från .

  Han vill bl.a. ersätta religionsundervisningen med indoktrinering i ateism och religionskritik. Samma åsiktsförtryck – olika åsikter, som alla ska påtvingas hela folket i varje land. Vill KD förbjuda kristen tro? Som kristen tror jag naturligtvis att det finns en gudomlig lag, som står över människors lagar. Läs Bibeln, Apostlagärningarna och Romarbrevet. Men eftersom denna gudomliga lag har styrt lagstiftningen i vår del av världen, tänker inte vi infödda européer så mycket på det.

  Det finns en anledning att vara mot invandringen. Och det är att vi har släppt in extremister av båda sorter i en konflikt, vilka försöker ändra på våra svenska toleranta och tillåtande traditioner. – och inte minst vårt kristna idéarv, det som vi uppfattar som svenskhet. Att tvingas bli muslim eller ateist är ju lika illa. Att beröva små barn rätten att växa upp i sina föräldrars tro. Vad leder det till? En jordmån för religiösa extremisters eller vanliga kriminella gängs värvningar av mycket unga personer utan moralisk kompass.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Stort tack för dina inlägg och frågor. Jag har själv försökt fördjupa mig i detta med våldtäktsdomar och utvisningar. Först och främst, för mig är det självklart att nyanlända som begår grova brott – som våldtäkt – ska utvisas.
   Och det kan man med dagens lagstiftning. Men då måste det lyftas av åklagare under rättegången, och här har det tidigare varit så att i endast ett av fem sådana fall lyftes yrkandet på utvisning.

   Men jag ska ta och fördjupa mig i detta igen, sitter ändå nu och fördjupar mig för fullt i frågan om kriminalitet.

 3. Brorson

  Jag inledde denna diskussion med ett viss beröm till SD i Umeå för att leverera saklig kritik mot regeringen / miljöpartiet. Jag har därmed inte uttalat mig om sanningshalten i denna kritik. Men med detta som utgångspunkt tror jag att en saklig debatt mellan MP och SD är möjlig, varigenom konsekvenserna av respektive partis politik kan klarläggas – och partierna kanske t.o.m. kan lära en del av varandra.

  Jag konstaterar att SD inte stod som medarrangör till den extrema ateisten Devin Rexvids proganda mot alla religioner och religionsfriheten enligt svensk grundlag och Europakonventionen. Jag gissar att SD inte ens var inbjudna. Om SD var inbjudna, men tackade nej, så är det mycket hedrande – oavsett vilken åsikt partiet har i slöjfrågan.

  Man kan ju ha en åsikt, utan att – som Ågren och Kerr har gjort – legitimera en extremt våldsbejakande och antidemokratisk ideologi (trotskismen), som har som mål att infiltrera och ta över andra partier, samt att förvandla fredliga demonstrationer till våldsamma upplopp i syfte att provocera polisen att skjuta skarpt – för att lära ”proletariatet vilka som är deras verkliga fiender”. Jan Hägglund var till 2009 medlem i det Rättvisepartiet Socialisterna, som är den svenskasektionen av trotskistiska Fjärde Internationalen, som han på intet sätt har tagit avstånd från.

  På sin blogg upprepar Hägglund ”Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti.”, och försöker därigenom ge sken av att hans eget parti (Arbetarpartiet) skulle vara ett sådant parti. Men varken RS eller AP har några som helst rötter i svensk arbetarrörelse och ej heller i det gamla svenska kommunistpartiet, som är Vänsterpartiets ursprung. Fjärde Internationalen kom till Sverige under Vietnamkriget, då man infiltrerade och försökte ta över den svenska Vietnamrörelsen, vars mål man försökte ändra från solidaritet med det vietnamesiska folkets strävan efter nationellt självbestämmande till en kommunistisk världsrevolutionen som mål.

  När USA:s huvudmotiv för kriget i Vietnam far att hindra en befarad kommunistisk expansion arbetade Fjärde Internationalen för en utveckling av Vietnamkriget till ett världskrig. Med första världskriget och Sovjetunionens födelse ur det krigets kaos som förebild. Som internationalister är nationellt självbestämmande ingenting som trotskisterna vill ha. Allt detta står att läsa i trotskismens egna skrifter, som har översatts till svenska.

  Att många LO-medlemmar har bytt partisympatier från S till SD är ju uppenbart. Nu försöker AP locka till sig dessa LO-medlemmar genom att retoriskt lägga sig nära SD, speciellt i invandringsfrågan, men gör detta på ett överdrivet och klumpigt sätt, ren islamofobi och en religionsfientlighet som är lika mycket riktad mot oss kristna som mot muslimerna. De enda eventuella SD-sympatisörer som AP härigenom kan tänkas locka till sig är den lilla svans av rasister och gamla nazister som SD gör allt för att bli av med.

  Det är lätt att känna igen det rasistiska anslaget i Hägglunds hets mot muslimer. Det har ingenting att göra med kritik mot invandringspolitiken. Historiskt har trotskister aldrig dragit sig för att samarbeta med nazismen och fascismen – mot alliansen mellan Sovjetunionen och Västmakterna under andra världskriget och mot folkfronterna, som bestod av moskvatrogna kommunister, socialdemokrater och borgerliga demokrater. mot nazister och fascister i de tyskockuperade länderna.

 4. Brorson

  Från början var det bara en känsla. Men det ledde till att jag började kolla de invandrares bakgrund, som vill inskränka svenska fri- och rättigheter avseende religionsfriheten och fann att alla jag kollade var exil-iranier. De har börjat bestämma inte bara över andra invandrare utan även över den svenska ursprungsbefolkningen. Det är ju faktiskt vi som har tillåtit muslimska kvinnor att bära hijab, genom att inte införa förbud mot religiösa symboler eller förbud mot att offentligt visa sin religiösa tro eller etnicitet.

  Jag vågar också påstå att vi svenskar har en tradition av fredlig konfliktlösning, i stort såväl som i smått. Jan Hägglund, som företräder en oerhört osvensk ideologi, den revolutionära kommunismen, står utanför den traditionen, så ”svensk” han än må vara.

  ”Varför ska de inte få ha huckle”? Frågan ställd av en 80-årig svensk man, som vägrar använda utländska ord, när det finns svenska ord med samma betydelse. Hijab = huckle. När kommer dessa fanatiker att förbjuda svenska kvinnor att bära huckle till svensk folkdräkt? Olika huvudbonader för män och kvinnor, som är en gammal svensk tradition, kan väl också uppfattas som nedvärdering av det ena könet? Förbjud alla gamla traditioner, som har överlevt i andra delar av världen och kommit tillbaka till Sverige med invandringen!?

  ”De saknar totalt moral”. Oren är inrikesminister Mikael Dambergs i dagens tidning. Och de han syftar på är de unga rånarna. Han klagar på att föräldrarna inte har förmått uppfostra dem. I den mån de unga rånarna som rånar andra ungdomar har invandrarbakgrund, vilken nästan samtliga har, kan föräldrarnas oförmåga att uppfostra mycket väl bero på att de inte vågat av rädsla för att socialen ska ta barnen, om de ”har utsatts för religiös påverkan”, eller föräldrarna har använt samma uppfostringsmetoder som de själva har blivit uppfostrade med i hemlandet.

  Jag anklagar värdenihilister och moralförstörare som Jan Hägglund och Devin Rexvid ,och andra förbudsivrare, speciellt när det kommer till religion och moral. Jag minns debatterna om ”fri uppfostran” under 1950-talet, hur tidningarnas debattsidor var fyllda av inlägg i frågan, och kraven på en moralisk upprustning. Det fanns t.o.m. en organtisation som hette så. Jag minns debatterna för inte alls så länge sedan, om ”curlingföräldrar”, d.v.s ´. svenska föräldrar som inte vågade säga till sina barn, när de hade gjort något fel, av rädsla för att barnen skulle ta skada av tillrättavisningarna.

  Nu kräver extremisterna att invandrare med några få år i Sverige ska genomgå samma förändring i synen på barnuppfostran, som det tagit svenskarna över 60 år att genomgå – utan att ha slyckats särskilt bra ens efter den länga tiden. Dessa extremister varnar nu för att Sverige3 ska halka femtio or bakåt i utvecklingen, om inte hijab förbjuds. För mig som äldre svensk man är det en fullständig absurditet att småflickor som vill klä sig som sina mammor och äldre systrar skulle vara kuvade men farliga terrorister.

  Nils har i.o.f.s. rätt i att ingen ska tvingas bära hijab. Men föräldrar har ändå rätt att bestämma över sina barn. Det står i lagen, den lag som Hägglund tycker att vi ska följa bara när det passar honom. Föräldrabalken 6 kap 11 §. Hägglund vill frånta föräldrarna rätten att bestämma över sina barn, som inte ens ska få bestämma själva, eftersom 10- 11- och 12-åringar vill det som föräldrarna anser är rätt. Det har han skrivit på sin blogg. Hur känns det för Ågren, M. att ha stött en vänsterextremist med så långgående krav på barnsocialisering?

  1

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Tack Brorson – än en gång ytterst intressant läsning! Du har här flera väldigt tänkvärda ingångsvinklar, en bra analys – och så lär du mig nya saker så som det du skrev om ”huckle”-debatten, eller ungdomsuppfostran och rädslan för ”socialen”.

 5. Anki

  Slöja på små flickor, hur ser du på det. Hur avgörs om det är ett fritt val? Eller bestämmer föräldrarna? Koppla gärna ditt svar till Barnkonventionen.
  Är slöja ett plagg vilket som helst?

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Anki!

   Tack för dina frågor. Först och främst, om en ung flicka tvingas bära en slöja mot sin vilja så berör det mig djupt och går fullständigt emot alla mina värderingar. Men du lyfter en rad olika frågor som jag ska försöka besvara.

   Nåväl, en annan person – Brorson – har kommenterat min artikel här med en rad intressanta synpunkter. Bestämmer föräldrarna eller gäller barnkonventionen? Låt mig börja med Brorsons mening:

   ”Nils har i.o.f.s. rätt i att ingen ska tvingas bära hijab. Men föräldrar har ändå rätt att bestämma över sina barn. Det står i lagen, den lag som Hägglund tycker att vi ska följa bara när det passar honom. Föräldrabalken 6 kap 11 §. ”

   När det gäller barnkonventionen så står det följande:
   ”14. Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”
   Den ligger således helt i linje med vad jag skrivit – varken förbud eller tvång.

   ”30. I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör ett urfolk ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.”
   Ja, hur tolkar man då det här? Jag kan inte se det som annat än ett tydligt ställningstagande att flickor och pojkar inte ska förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp bl.a. bekänna sig till och utöva sin egen religion… Så med andra ord tolkar jag barnkonventionen som helt i linje med vad jag skrivit i texten – varken tvång eller förbud.

   Det finns ett problem till med förbudet. Man lyfter ofta upp Frankrike som exempel, men där är den offentliga skolan sekulär – dvs inga religiösa symboler tillåts. Det som ofta inte nämns här är att i Frankrike finns religiösa friskolor och där är det fullt tillåtet att bära religiösa symboler. Det för mig är ett mardrömsscenario för då kan ett förbud leda till att man förskjuter grupper – unga flickor och pojkar till religiösa friskolor, och därmed en farligt segregerad skolvärld. Här i Sverige har vi religiösa friskolor, och en majoritet av partierna vill behålla dessa – däribland M och Kd.

   Det finns främst ett viktigt vapen för att bryta risken för att unga flickor hamnar i ett liv i förtryck – av religiösa eller kulturella normer. Det är det långsiktiga förebyggande arbetet – där unga flickor från olika kulturer och bakgrunder bygger band och blir vänner som följs åt. Det finns flera framgångsrika projekt där man arbetat med föräldrar för att skapa liknande band mellan föräldrar med olika bakgrunder, religioner och kulturer – där olika frågor om jämställdhet, självbestämmande, religions- och yttrandefrihet m.m. diskuteras tillsammans. Även framgångsrika projekt riktat mot exempelvis unga muslimska kvinnor i risk för utanförskap och minskat självbestämmande – där man tillsammans diskuterar dessa frågor, gör roliga saker tillsammans och successivt vinner tillbaka allt mer av sitt egna självbestämmande.

   Avslutningsvis, det beror på vilken typ av slöja du pratar om. Det kan både vara ett modesplagg – exempelvis brudslöja, kulturell som exempelvis huvudduken i den norska folkdräkten, eller ett religiöst plagg – så som för katolska nunnor, kvinnor i en del ortodoxa församlingar, samt då inom islam.

 6. Brorson

  1. Nu agerar Jan Hägglund, som om han vore politisk kommissarie även över Elin Söderberg. Det här handlar verkligen inte om att gilla eller ogilla MP, utan om andra partier ska vara underställda kommunistpartiet, lyda kommunistpartiet och svara inför kommunistiska politiska kommissarier, som i DDR.

  2. Hägglund känner mycket väl till begränsningarna i åklagares åtalsrätt. Att Hägglund inte har åtalats av allmän åklagare för förtalsbrott mot Maria Salem beror inte på att han är oskyldig, utan på att den sociala skadan för Mariam fortfarande inte är tillräckligt stor för att brottsoffret i detta fall ska ha rätt till allmän åklagare. Orsaken till nämnda begränsning är att förtalsbrott är så vanliga, så att åklagarväsendet skulle bryta ihop om allmän åklagare skulle åtala varje gång ett förtalsbrott har begåtts. Paradoxalt nog har andra miljöpartisters stöd till Mariam räddat Hägglund från åtal. Tänk om hon i stället hade varit ensam, övergiven, utkastad ur partiet och kanske avskedad från sitt jobb. I så fall hade villkoren för allmänt åtal varit uppfyllda.

  3. Jan Hägglund är en farlig extremist, som försöker sätta svensk lag ur spel, Föräldrabalken 6 kap 11 §, som säger: ”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål” Det står inte att ett barn under 18 år, ska bestämma ensamt från en viss ålder. FN:s barnkonvention kan inte tolkas så att den skulle vara överställd nationell lag. Det är däremot Europakonventionen och alla dess tilläggsprotokoll. FN är inte någon världsregering.

  4. Att Sverige skulle vara en sekulär stat är bullshit. Det står ju t.o.m. i grundlagen (Successionsordningen) att statschefen ska bekänna den rena evangeliska läran, som den är faställd i den augsburgska bekännelsen och fastställd av Uppsala möte 1593. samt att en medlem av kungliga huset, som inte bekänner denna lära, förlorar arvsrätten till kronan för sig själv och alla sina efterkommande. En muslim eller ateist kan alltså inte bli statschef i Sverige, men båda har rätt att uppfostra sina barn i sin egen religiösa eller filosofiska övertygelse.

  Ordet sekulär är en avledning av ordet sekel, och är en benämning på en lång tidsrymd som inte är en evighet, alltså något med en lång med begränsad livslängd, såsom våra mänskliga lagar – till skillnad mot Guds lag. Med sekulär kristen menas en troende kristen, som inte är präst, munk eller nunna och således inte lyder under de speciella kyrkolagar som i vissa kyrkosystem gäller för sådana befattningshavare.

  Extrema ateister, som Jan Hägglund, har alltså stulit ett från början kristet-teologiskt begrepp och använder det som benämning på något slags gudomlig lag, som är överställd våra mänskliga lagar.

  5. Den totala motsättningen mellan svensk lag och sharia, som Hägglund målar upp, finns inte i verkligheten, Som exempel ger den svenska avtalslagen från 1912 utrymme för tillämpning av sharia i vissa rättshandlingar även i Sverige. Svenska domstolar ska alltså döma efter sharia i de fallen.

 7. Brorson

  Som du kanske har sett har MP:s tidigare distriktsordförande gått med i Moderaterna. Men inget av hennes båda avskeds-angrepp mot MP har hon publicerat på någon moderatblogg utan på trotskistbloggen. Vilket parti har hon gått med i, M eller AP? Kanske bägge… Hon avslöjar också att hon anklagades av MP:s partistyrelse för ”konfliktskapande beteende”. Kanske ett sant ord från MP-partistyrelsen?

  Trotskistsnacket om ”gamla” och ”nya” MP är förledande. MP grundades 1980 och är samma parti fortfarande. Västerbottens-distriktet av MP har alltid varit en del av rikspartiet MP, som aldrig har varit ett förbund av självständiga lokalpartier. Partistyrelsens hantering av konflikterna i Västerbottens-distriktet har fullt stöd partistadgarna. Trotskisternas taktik har tydligen varit att lösgöra Västerbottens-distriktet från rikspartiet MP.

  Som jag har skrivit tidigare handlar detta inte om att gilla eller ogilla MP, varför även MP:s värsta kritiker borde stödja MP i denna sak, förutsatt att kritikerna själva stöder demokrati och hederlighet. Det handlar i stället om att värna vår grundlagsfästa föreningsfrihet, d.v.s. rätten för personer med samma åsikter om exempelvis miljö, klimat och kärnkraft att sluta sig samman i en förening eller ett politiskt parti, som kämpar för dessa åsikter. De som tycker annorlunda har samma rätt.

  Föreningsfriheten kränks om medlemmar i något annat parti går in och bedriver fraktionsarbete i syfte att ta över hela eller delar av föreningen eller partiet. Det var ju uppenbarligen vad som skedde inom S, innan trotskisterna uteslöts ur S. Och troligen var på väg att ske inom MP:s Västerbottens-distrikt innan MP:s partistyrelse ingrep. Misstanken att deras ideella arbete för MP:s mål utnyttjades av utomstående krafter för andra syften, torde ha känts olustigt för många dåvarande MP-medlemmar – som nu enligt uppgift har återvänt till MP.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.