Petter Nilsson(SD)

Hijab till vårdpersonal…!?

En morgon för en tid sedan så såg jag att man på regionens intranät lyfte att inköpsavdelningen nu valt att köpa in Hijab till vårdpersonal.

Vilket förstås är helt absurt.

Det ledde till att jag ville få svar från de styrande, varpå jag ställde en fråga (en interpellation).

Nu. Det kan dröja innan man får svar på en interpellation. Följande svar publicerades i fredags:

Nu. Jag har svårt att förstå varför man tycker att vårdpersonal ska bära hijab över huvud taget.
Hijab är alltså en faktisk patriarkal symbol, vilken syftar till att tvinga kvinnor att skyla sig undan mäns blickar – för att inte provocera män att sukta efter dem.
Också en symbol för den islamiska doktrinen att muslimska kvinnor, till skillnad från muslimska män, inte får gifta sig med icke-muslimer.

Det finns också de som har kraftfullt negativa associationer till slöjan, inte minst kvinnor som flytt från iran i samband med den islamistiska revolutionen.

Den separatism som följer av hijab, ska inte överföras till vården.

Även om man – felaktigen – gör bedömningen att det skulle vara ok, så måste man komma ihåg att Region Västerbotten går ett steg längre här. Man menar att skattemedel ska finansiera hijab åt en grupp anställda.
Skattemedel som skulle kunna användas till vårdpersonal över huvud.

Men S V och MP gör bedömningen att inköpsavdelningen gjort rätt, och agerat inom sin befogenhet.

Jag vet inte hur övriga partier ställer sig kring detta. Men min förhoppning är att fler partier – med oss – tar klar ställning mot detta.
Ett tips till de som anser sig lite moraliskt förmer, men som delar uppfattningen – men inte törs säga vad ni tycker på riktigt:
Det finns fler argument att dryfta. Kanske är det inte minst gångbart att problematisera kopplat till regionens synnerligen ansträngda ekonomiska läge.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

12 kommentarer

 1. Marko

  Kom ihåg att islamisering är en myt..
  Majoritet av dom som stödjer detta är får, hjärntvättade, sekt eller liknande helt utan förmåga eller intresse för eget tänkande, man för bara vidare dom åsikter ens närmsta auktoritet säger att man ska ha.
  Det självklara för den tänkande individen är såklart ett förbud mot hijab

 2. Jonsson

  Instämmer helt. Detta var ett felaktigt beslut av Religion Västerbotten.
  Hur ska det fungera i praktiken? Är inte huvudduken ett strikt personligt plagg som dessutom signalerar bärarens status med färgkod: ogift, gift, änka…
  Det blir en förmån om de delas ut exklusivt?

 3. Sylvia

  Bra att region Västerbottens ekonomiska slöseri belyses! Nu när värden åläggs sparbeting, är det anmärkningsvärt att regionen avsätter medel till slöjor! Undrar hur frågan hanteras i andra regioner?

 4. brorson

  Detta måste den enskilda kvinnan själv få bestämma. Men hijaben ska bytas varje gång övriga kläder ska bytas – om klädbyte år påkallat av smittskyddsskäl. Om smittskyddet kräver huvudbonad och hijab uppfyller kraven härför, och skyddskläder ska tillhandahållas var arbetsgivaren, ser jag inget hinder. Men i annat fall ska den betalas av bäraren själv. I annat fall ska regionen inköpa kippa åt manlig personal med judisk tro. Samt kristna kors i halskedjor. Och varför inte torshammare i halskedjor – högaktuellt nu, när riksdagen har beslutat att göra nyhedendomen till statsreligion. Förvirrade själar, som råkat hamna i fel kroppar. Man måste väl ändå skilja mellan rättigheter, som ska tillåtas och rättigheter som dessutom ska främjas genom skattesubventioner? Annars inställer sig frågan om biologiska män, som är juridiska kvinnor, också ska ha gratis hijab.

  Jag säger bestämt nej till förbud mot hijab i vården. Det är lika fel som att sila mygg och svälja kameler. Bekämpa i stället extrema islamister och sätt stopp för bilkaravaner med palestinska flaggor, som hindrar övrig trafik och hetsar mot judar. Ta ifrån dem körkort och bilar. Demonstrationsrätten ska utövas gående och åkande i fordon bara om man är rörelsehindrad.

 5. brorson

  När Broderskapsrörelsen (kristna socialdemokrater) ombildades till mångreligiösa Socialdemokrater för tro och solidaritet, sa förbundets första ordförande efter ombildningen Peter Weiderud (som senare sannolikt blev utvisad ur Egypten p.g.a. samröre med i Egypten terrorklassade Muslimska brödraskapet) att syftet var att ”binda upp svansen på muslimerna som vi har gjort med de kristna”. Jag minns så väl de orden som jag läste på en kristen webbplats. Typiskt för stöddiga S-politruker med rasistiska fördomar (att invandrare med muslimsk tro inte skulle vara läskunniga).

  Blev några muslimska svansar uppbundna? Inte alls, I stället blev de socialdemokratiska svansarna uppbundna av muslimer. Men inte av vilka muslimer som helst, utan av muslimer av den mer extrema sorten. Vi minns hur Magdalena lipade i riksdagen och frågade hur en M-politiker hur han kunde göra så illa mot en S-ledamot, som hon råkade kalla ”El Hamas”. Han har nu tvingats lämna S, men har det gjort någon nämnvärd skillnad? En annan rasistisk fördom om muslimer hos just sossar är att muslimer, som anser att deras religion är förenlig med vänsterländska värden som demokrati och mänskliga rättigheter, inte kan vara riktiga muslimer. Så skapas extremister.

  Jag läste för några år sedan att Sverige har den mest påkostade integrationen av invandrare, räknat per individ, i hela världen, Men det vi ser nu är den mest misslyckade integrationen i vår del av världen, om inte i hela världen. Ett katastrofalt misslyckande. Och det enda svaret, som politiker – från höger till vänster – har, är ännu mer av samma sort. Mer pengar bortkastade. Ingen vill erkänna att felet är politiken, själva idén att invandrare kan integreras med åtgärder ”ovanifrån”.

  Saken har ytterligare förvärrats genom öppna gränser för kriminella med snyfthistorier om att de är förföljda i hemlandet, när de i själva verket har flytt från rättmätiga straff för begångna brott. Även i hemska diktaturer finns vanlig kriminalitet – och naturligtvis lockas de av humana straff, om de ö.h.t. skulle ha oturen att åka fast för sina brott i Sverige. Dessutom öppna gränser för diverse lycksökare (ekonomiska migrater) som saknar asylskäl och inte har en tanke på att ingtreas och bli svenskar.

  Och det senare gäller också åtskilliga verkliga flyktingar, som har asylskäl. De har kommit för att få skydd (asyl) inte för att bli svenskar. Men det finns väl även sådana, som faktiskt vill integreras / assimileras? Jodå, men i sin egen takt, som de klarar av. Om man har sökt skydd undan förföljelse i hemlandet, torde önskedrömmen vara att en dag kunna återvända hem, inte att bli svenskar. Jag vill påstå att dessa genuina flyktingar i lika hög grad som en svenska ursprungsbefolkningen är offer för en sanslös befolkningspolitik. Svart eller vit duger inte. Alla ska blandas. Nu talas öppet om tvång.

  Tvång föder motstånd. Till felen med integrationspolitiken kommer det jag skrev om inledningsvis: De rasistiska fördomarna om andra folkslag hos vissa ledande politiker inom både S och andra partier, som själva kallar sig antirasister. Men med socialdemokratins förkärlek för stordriftsfördelar, även politiskt, att en enda organisation ska representera alla inom en viss grupp, har S konsekvent gynnat de värsta extremisterna inom den muslimska diasporan, och tryckt tillbaka de mer måttfulla och demokratiskt sinnade.

  Socialdemokratins behandling av de muslimska feminister, som faktiskt finns, är direkt skamlig. I min förra kommentar skrev jag att detta (hijab, eller inte) måste den enskilda kvinnan själv få bestämma.

 6. brorson

  Finns något bra alternativ till den förda integrationspolitiken? Ja:
  1) Lägg ner hela den offentliga integrationspolitiken och låt de migranter, som fått tillstånd att bosätta sig permanent i Sverige, integrera sig själva bäst de kan.
  2) Om arbetskraftinvandring verkligen behövs, ska den i första hand tillgodoses genom flyktinginvandringen. Ingen utlandsrekrytering ska tillåtas innan försök att rekrytera inom landet har gjorts.
  3) Återvandring ska vara huvudmålet för flyktingpolitiken. ”Bättre ut”, d.v.s. bättre möjligheter till återetablering i hemlandet (bl.a. genom utbildning och praktik i Sverige med prioritering av färdigheter som kan komma att behövs i hemlandet) ska ersätta integrationspolitiken.
  4) Blandning av olika folkgrupper ska inte främjas, utan motverkas, eftersom det försvårar återvandring, bl,a. därför att återvandrarbarn mister skolkamrater med annat ursprung. Om hela skolklasser kommer från samma land, kan de fortsätta hålla kontakt med varandra.
  5) Detta innebär inte att vi kan bortse från att vissa flyktingar aldrig kan återvandra eftersom situationen i hemlandet aldrig blir bättre, eller först efter mycket lång tid. Vi kan inte heller bortse från att vissa individer av särskilda orsaker kan få en så stark anknytning till Sverige, så att de inte bör nekas rätten till permanent bosättning i Sverige. Men detta ska vara undantagsfall, och inte som nu huvudsyftet med migrationspolitiken.

 7. majorn

  Det blir värre o värre snart kommer väl Region Västerbotten att bygga moskeer också samtidigt gnälls det över den usla ekonomin o med dom arvoden politikerna har tycker man dom ha nån form av framförhållning men icke.Dom vill ju gärna framhålla vilket otroligt ansvar dom har men går det åt helvete blir det plötsligt annat ljud i skällan.Det är inte mitt bord brukar det låta.

  • brorson

   Svenska moskéer borde inte ägas av utländska stater eller stiftelser som kontrolleras av utländska stater. De ska ägas av de muslimska församlingarna i Sverige eller av svenska staten och upplåtas mot avgift (hyrköp) till församlingarna. Det senare alternativet enbart om församlingarna i fråga inte har ekonomiska resurser för att omedelbart lösa ut de utländska ägarna. Församlingarna ifråga ska ha styrelser, som enbart består av svenska medborgare, som inte utgör säkerhetsrisker för Sverige. Moskéer ska varken ägas eller finansieras av regioner eller kommuner, med undantag för enklare gudstjänstlokaler för patienter. Mig veterligt finns inget i den muslimska tron som hindrar användning av gemensamma gudstjänstlokaler, som även används av kristna. Enligt islam tror ju kristna och muslimer på samma Gud.

   Mig veterligt har alla katolska kyrkor i Sverige svenska ägare. Detta är en följd av numera upphävd lagstiftning, som förbjöd utländskt ägande av kyrkor i Sverige. Dags att återinföra den lagen och gälla även moskéer och andra helgedomar.

 8. brorson

  Nog finns större frågor att diskutera än tjänste-hijab i regionen. För andra gången har har cancerprover förväxlats, med föjd att fel kvinna fått sitt bröst bortopererat. Nästa gång får väl fel man sin penis ampterad. Och kommer Ulf Kristersson att återfödas som en helig råtta i sitt nya liv, sedan han nu har gjort tron på själens pre-existens till statsreligion (d.v.s religiösa dogmer som styr lagstiftningen) i Sverige. Frågan är också om profeten Jonas (Gardell) som skrivt den nya bibeln ”Om Gud” är en reinkarnation av den Jona, som omnämns i Bibeln för att han blev uppäten av en valfisk men smakade så illa att odjuret efter tre dygn spydde upp honom på land, där jam begav sig till Nineve och predikade Guds straffdom över folket där. För att slutligen förbannade Gud för att Gud inte straffade syndarna i staden.

  I en hatartikel i Expressen i den bibliska Jonas stil anklagar den nutida Jonas kritikerna mot könsbyteslagen för att inte förstå hur illa de har gjort de mest utsatta, nämligen de som tror sig vara födda i fel kroppar. Utan att ens nämna de mest utsatta, de som inte är välkomna någonstans, nämligen de könsbytare, som ångrat sig. Av hbtqi-lobbyn ses de som förrädare, av sjukvården som exempel på grov misshandel av patienter som har självdiagnosticerat sig fel. Och av oss kritikerm som obehagliga bevis på att vi haft rätt. Därför får vi inte skrämmas till tystnad av den reinkarnerade (?) Jonas hatpredikningar.

  I sin hatartikel exempelfierar Jonas med ”aidshysterin”, som han skrivit om i boken ”Torka aldrig tårar utan handskar”, där han anklagar sjukhuspersonal som vårdat döende patienter, för att de skyddat sig själva mot den dödliga smittan. Inte ett ord av tacksamhet mot den sjukvårdspersonal, som bidrog till att inte ännu fler dog av aids. Det var många homosexuella män – och fler heterosexuella kvinnor än man kan tro, Gardells bok, som lade skulden på lidandt på dem som bekämpade epidemin – och kanske räddade livet även på Gardell och hans f.d. man – kom ut några år före covid. Och kan mycket väl ha inspirerat Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlsson och statsepidemiologen Anders Tegnell att bekämpa smittskyddet i stället för pandemn – med över 13.000 onödiga dödsfall som följd.

  Kristersson är ett ömkansvärt exempel på ryggradslös politiker, som minglar med och fjäskar för kändisar. Han sparkade Kinberg-Batra som M-ledare, som nu har avslöjats ha givit jobb med miljonlönder till kompisar, och har tagit hennes plats. Men är han bättre själv? Han har smitit från debatten om den galloperande kriminalitet, som använder falska identiteter och folkbokföringar och infiltrerar partier och myndigheter och har dessutom sålt ut Sveriges glesbygder som slagfält i kommande världskrig och har låtit sprida ut dimridåer om Sveriges ”unika” militära förmågor. Nu har han – genom att kräva kadaverdisciplin – inom sitt eget parti – kraftigt ökat risken för dyrbara felbehandlingar inom sjukvården – med obotliga skador för de lurade patienterna som följd. Förutom alla svårbehandlade skottskador

  Som jag tidigare skrivit är tron på avlidnas själar, som irrar omkring och letar efter nya kroppar och ibland råkar ta fel, religion och inte vetenskap, och därtill ett rejält steg bakåt jämfört med både kristendom och islam. Vetenskapens ståndpunkt är glasklar: att det vi kallar själen ”skapas” av den biologiska kroppen. Runt hälften av svenska folket tror på någon av kristendomen eller islam Och därtill kommer alla verkliga ateister, som enbart tor på vetenskapen, vilket gör att över 90 % av svenska folket inte tror på Kristerssons nyhedendom. Jag har också sett undersökningar, som tyder på att bara 6 % av väljarna stöder den nya lagen.

  Jag läste också om 25.000 heliga råttor, som bor i ett tempel i Indien, där de utfordras av de troende, som även själva äter matrester som råttorna har knaprat på. Råttorna tros vara barn till e

  • brorson

   Råttorna tros vara barn till en gudinna. Men de måste ju ha varit olydiga mot sin mor, gudinnan, när de inte har återfötts som gudar, utan straffats med att bli råttor i sina nya liv. Detta är den indiska reinkarnationstron, som fick ett starkt fäste i nyandliga rörelser i Sverige under slutet at 1900-talet, Återfödandet är inte begränsat till att bli nya människor. Beroende på sina gärningar i det pågående livet kan man återfödas både uppåt och neråt. Men slutmålet är Nirvano, den slutgiltiga döden, att för evigt få lämna denna Jämmerdalen. Det lär nog dröja för Ulf Kristersson.

   • Mique

    Herre Jesus, vad du pladdrar ”systerson”! Släpp det hela, eller måste vi läsa ditt fjolliga svammel även i våra nästa liv!? Sluta att vara Petter Nilssons ”målvakt” och skaffa dig ett ”liv”! Vad äter du för flingor/musli till frukost? Din kompis internettrollet ”Marko” käkar tydligen yxskaft och stolpskott till frukost, hans undermåliga kunskaper gällande det svenska språket och mycket bristfälliga allmänbildning, ställer verkligen till det för honom.

 9. Pingback: Regionens skattefinansierade personal-hijab! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.