Petter Nilsson(SD)

Sverigedemokraterna – det nya välfärdspartiet

Sverigedemokraterna vill som enda parti sänka högkostnadsskyddsbeloppet. Vi är av uppfattningen att det ur socialrättvise- och folkhälsoperspektiv finns det ett värde av att sörja för att människor har råd att leva, även om man är sjuk. Att man har möjlighet att söka vård så snart som möjligt, även om plånboken tryter. Detta är en av flera välfärdssatsningar som vi sörjt för, tillsammans med exempelvis säga nej till marknadshyror där socialdemokraterna valt att gå ifrån sin tidigare välfärdsinriktning. Man tar helt enkelt steg ifrån social rättvisa.

Regeringen fastställde prisbasbeloppet till 46 500 för år 2019, något SKL informerade om i en skrivelse till landstingen. Detta innebär att högkostnadsbeloppet för öppenvård, läkemedel, förbrukningsartiklar, tandvård, med mer skulle kunna höjas med 50 kr. Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier valde att höja högkostnadsskyddsbeloppet medan Sverigedemokraterna valde att budgetera för att behålla högkostnadsskyddsbeloppet på samma nivå som innan.

Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier valde att höja högkostnadsskyddsbeloppet vilket skulle generera en intäkt om 2,8 miljoner kronor – detta bör ses mot totala intäkterna i regionen om ungefär 8,3 miljarder kronor. Detta motsvarar 0,3 tusendelar av de totala intäkterna.

Vissa har det tämligen tufft idag. De som har låg pension eller låg inkomst och återkommande har behov av vård så väljer övriga partier att höja deras utgifter innan man når högkostnadsskyddsbeloppestaket med motsvarande 5%. För garantipensionärer med visst bostadsbidrag har man bara några hundralappar efter man betalt hyra och mat, 50 kr är häftigt kännbart.

Under budgetfullmäktige i november var vi enda partiet som ville sörja för att behålla nivån på högkostnadsbeloppet. Något övriga partier var för att höja.

Detta drabbar de som har det svårt i samhället oproportionerligt mycket, samtidigt som landstinget knappt berörs ekonomiskt.

Socialdemokraterna har förlorat sin trovärdighet i välfärdsfrågorna i Västerbotten.

En kommentar

  1. Susanne Darengren

    Som sjuk har man låg inkomst. Man ska ta sig till olika undersökningar och behandlingar. Idag i Norrbotten så får man på en sträcka på 20 mil t o r 22kr för resa med egen bil. Räcker väl med dagens bensinpris till drygt 2 mil, resten av vägen kan man promenera. Att sänka högkostnadsskyddet betyder mycket för de som är sjuka, behöver sina mediciner och göra sina besök hos läkare Det borde alla regioner slåss för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.