Petter Nilsson(SD)

Resursstärkning till vård och vårdpersonal i SD:s budget!

Regionens tilläggsbudget hanterades i Regionfullmäktige idag.

Sverigedemokraterna föreslog i sin budget ytterligare medel till vårdpersonal (ca 20 mnkr), samt ytterligare medel till strukturellt belastade kliniker (20 mnkr) samt underströk behovet av att dessa satsningar behöver genomföras snarast!

En större diskussion förekom emellertid projektet kring uppskjuten vård där alliansen gick emot (trots att det bygger på ett beslut med principiellt samma grund från blå-grönstyrda Västra-götalandsregionen), och istället avsåg att lägga medel på en ”lokal kömiljard”.
Jag frågade under debatten ifall det var alliansens mening att klinikerna skulle få medel först efter ett halvår. Samt poängterade bekymret med att de strukturellt belastade klinikerna rimligtvis skulle få proportionerligt lite medel på grund av pandemin.

Alliansen svarade att medlen till HSN istället för föreslagen kömiljard bättre skulle fördelas av tjänstemän. Vidare saknade alliansen finansiering för ca 75% av sina satsningar, då man bland annat föreslagit en besparing om 60mnkr att fortsätta arbeta för en närvårdsreform, något som samtliga partier är överens om och också ingår i den sedan tidigare antagna majoritetsbudgeten.

Därtill undrade man huruvida SD var moderatfientliga, samtidigt som de valde att gå emot projektet som föreslogs i linje med blå-grönstyrda Västra-götalandsregionen). Svaret är ju relativt enkelt. Vår budget är den enda rimliga utifrån det stora behovet som finns både inom vård och vårdpersonal. Sen är moderater och övriga fria att föra dialog med oss.

Majoriteten valde emellertid att neka SD platser i referensgruppen inom projektet som avsåg hantera pandemin och uppskjuten vård, trots att SD lyft fler initiativ kring covid än samtliga övriga partier, och många initiativ som vi föreslagit genomförts efter vi skickat in dem (och de avslagits eller besvarats). Bland annat vi som först uppmärksammade pandemin i Region Västerbotten med ett initiativ i Regionstyrelsen.

På frågan huruvida varför Socialdemokraterna inte ville ge oss plats i referensgruppen, samt varför de inte vill lägga de välbehövliga medlen på personal samt satsningar på strukturellt belastade kliniker fick vi heller inget svar.

Ytterst anmärkningsvärd budgetdebatt – se den i efterhand här!.