Petter Nilsson(SD)

Medborgarskapet måste vara värdefullt!

Sverigedemokraterna vill  begränsa vissa bidrag till svenska medborgare. Att stärka medborgarskapets värde är inte att sätta grupp mot grupp .

Ska man kunna satsa ordentligt på välfärden och dessutom begränsa pull-faktorerna till Sverige så behöver man också stärka medborgarskapets värde. Därtill behövs också ordentliga krav ställas för att bli medborgare.

Det är förstås inga konstigheter. Sverige kan inte finansiera välfärd för hela världens befolkning. Det faller på sin egna orimlighet.

3 kommentarer

 1. Brorson

  SD torde inte ha en chans att få igenom det här förslaget eftersom det inte stöds av något annan parti och dessutom inte är det bästa tänkbara förslaget. Åkesson har ju dessutom själv betecknat regeringens förslag som ett steg i rätt riktning. Och därmed torde Moderaternas förslag, som sannolikt kommer att bli det som genomförs efter ett ev. regeringsskifte, som ytterligare ett steg i rätt riktning. Jag tycker därför att SD borde stödja M-förslaget, men vässa detta ytterligare.

  Som exempel vill M förlänga tiden i Sverige innan man kan bli svensk medborgare från normalt 5 år till 7 år, medan SD föreslår 10 är, vilket är ett gammalt M-förslag. SD bör hålla fast vid att det ka vara minst 10 år (helst ännu längre) och dessutom skärpa de ytterligare kraven för medborgarskap.

  Jag håller däremot inte alls med om att medborgarskapet ska göras ekonomisk attraktivt jämfört med fortsatt vistelse här m ed permanent uppehållstillstånd. Till skillnad mot de andra partierna vill SD avskaffa PUT, vilket enligt min mening bara skulle ställa till oredan och fler ansökningar om svenskt medborgarskap. Alltdå även från personer som egentligen inte vill bli svenskar. Och kanske hellre vill åka hem, men inte nu. Jaf vill peka på flera nackdelar för Sverige som nation med medborgarskap jämfört med PUT:,

  1. Det räcker om en förälder är svensk medborgare, så ärver barn de förlålderns medborgarskap. Alltså även barn med två utlandsfödda föräldrar.

  2. Utlandssvenskar (även invandrare som har förvärvat svensk medborgarskap) har rösträtt i svenska riksdagsval. Och kan alltså efter återflytt till hemlandet rösta in Muslimska brödraskapet i Sveriges lagstiftande församling, riksdagen.

  3. Ett svenskt medborgarskap kan inte återkallas om personen har bosatt sig permanent i ett annat land .PUT ka återkallas efter en tids vistelse i utlandet. Men det behövs en konsekvent tillämpning av den regeln.

  4. En svensk medborgare kan inte utvisas p.g.a. brott. vilket är ett mycket starkt sköl för att behålla PUT som en lång prövotid innan man kan bli medborgare..

 2. Brorson

  Mitt svenska medborgarskap ökar inte ett enda dugg i värde, för att en massa ekonomiska migranter, som lyckats hålla sig kvar i Sverige under falsk flagg under ett antal år, ska bestämma över mig i kraft av ett svenskt medborgarskap. Hur kan SD ha hamnat så snett, så att man föreslår detta? Göra det svenska medborgarskapet till en ekonomiskt lönsam affär, för personer som kanske inte ens borde ha släppts in i landet….

  Jag kan förstå varför SD ville avskaffa de permanenta uppehållstillstånden före flyktingvågen 2015, när Migrationsverkets rättschef enväldigt hade bestämt att alla migranter, som påstod sig vara flyktingar från Syrien skulle ha permante uppehållstillstånd från och med första dagen. Men det var då.

  Det är i.o.f.s. riktigt att man minskar pullfaktorerna genom att begränsa de ekonomiska förmånerna för – och det har jag inget emot – men att sedan öka dem när ett svensk medborgarskap är inom räckhåll är inte klokt.

  Enligt min mening bör en invandrare som just har erhållit ett svensk medborgarskap inte ha ekonomiska förmåner, som han inte hade haft om han fortsatt att bo här med ett permanent uppehållstillstånd.

  Jag har därmed inte alls sagt att den, som just har fått ett permanent uppehållstillstånd, ska ha samma ekonomiska förmåner, som han kommer att ha flera år senare. Det ligger i sakens natur om man ska kvalificera sig för fler ekonomiska förmåner än de mest grundläggande, genom att bo här, arbeta här och betala skatt och socialförsäkringsavgifter här.

  En nyanländ invandrare ska inte ha samma ekonomiska förmåner som en svenskfödd person, som har ett så svårt handikapp så att han inte kan arbeta och försörja sig genom eget arbete. Sverige kan inte vara en socialbyrå för alla svårt sjuka och handikappade i hela världen. Den förmånen ska man ha som född med ett svenskt medborgarskap. För övrigt kommer färre att födas med svenskt medborgarskap, om vuxna får vänta längre på att bli svenska medborgare.

  Enligt min mening ska alla ,som beviljas asyl ,ha ett tillfälligt uppehållstillstånd under de första åren i Sverige. Övergång till PUT ska ske tidigast efter tre år och bara om det finns särskilda skäl, eljest efter sex år (två treårsperioder). Den som har misskött sig, men inte så grovt så att han bör utvisas, får vänta ännu längre.

  Rösträtt i svenska val ska vara förbehållet svenska medborgare.

 3. Brorson

  Jag hoppas att ni, som håller med mig i princip, inte känner er bundna att tycka lika som jag i alla detaljer. Jag representerar ju inte något parti. Först frågan Varför ska flyktingar (och andra utlänningar) få PUT efter ett antal år i Sverige. Fråga dem, som tycker att utlänningar ska få svenskt medborgarskap efter ett antal år i Sverige. Det handlar nämligen om samma personer. Att vissa personer har begått brott eller misskött sig på annat sätt, inte kommer att bli medborgare, är en annan sak. Det är en av fördelarna med PUT, att sådana individer upptäcks innan de ansöker om medborgarskap.

  Sedan att påpekande. Alla som har vistats i Sverige föreskrivet antal år för att få PUT, kommer ändå inte att få PUT. Kanske längre fram i tiden. Kanske aldrig. Vilka ytterligare krav som ska uppfyllas är en fråga som kan diskuteras. Många tycker att man ska lära sig svenska innan man kan få PUT. Jag tycker att skötsamhet är ännu viktigare. Man ska inte ens ha begått bagatellbrott under tiden med TUT. Och ej heller ha obetalda skulder. Vad tycker du? Du kan säkert finna fler omständigheter, som bör stå i vägen för PUT.

  Jag är särskilt kritisk mot idén att en nybliven svensk medborgare ska ha ekonomiska förmåner, som han inte hade haft om han fortsatt att vistas här med PUT. En person, som inte har andra skäl för att vilja bli svensk medborgare än de rent ekonomiska bör inte ens komma på tanken att ansöka om svenskt medborgarskap.

  Det blir också lättare för svenska myndigheter att säga nej till en ansökan, om ett avslag inte får några ekonomiska konsekvenser för sökanden. Det torde också bli lättare för ett parti, som vill ha en restriktiv invandringspolitik, att stå emot krav från andra partier om kortare tid innan man kan bli medborgare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.