Otidsenlig taxesättning drabbar företag och föreningar i Vännäs

Vännäs kommuns taxesättning för tillsyn av verksamhet enligt miljöbalken är otidsenlig och orättvis. Vännäs kommun har haft och har fortfarande i huvudsak konstruerade schablonmässiga belopp dels som ersättning vid miljötillsyn och dels utformade som en årsavgift. Det har lett till att företag eller föreningar fått en faktura på årsavgiften utan motprestation från kommunen.

Drabbade uppfattar dagens debiteringsrutiner mera som en extra skatt än en ersättning för utförda tjänster. Centerpartiet har uppmärksammat detta i en motion ställd till Kommunfullmäktige i november 2009.

I privat verksamhet fastställs oftast debiteringar utifrån en kostnad per timme. Den täcker den faktiska arbetstiden samt administrations- och resekostnader. Centerpartiet tycker att den modellen också bör gälla i offentlig sektor och föreslår därför att en utredning genomförs i syfte att införa ett sådant debiteringssystem.

Motionen har inte beretts i avvaktan på resultatet av diskussionerna mellan Bjurholm, Vindeln och Vännäs om en gemensam Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Nu vet vi resultatet av dessa diskussioner. Det blir inget av det tänkta samarbetet och då skall motionen beredas och återrapporteras till Kommunfullmäktige med förslag till beslut.
 
Under beredningstiden och tills återrapportering till Kommunfullmäktige sker, förmodligen mot slutet av 2011, tycker vi att 2010 års taxor skall gälla. Motiveringen är att om den schablonmässiga taxesättningen är fel eller om en årsavgift tas ut utan att något besök görs så får företag och föreningar, med den höjning Kommunstyrelsen beslutade i måndags, betala ännu mera 2011 för någonting som man inte får eller som är fel i den schablonmässiga taxan.
 
Av den anledningen reserverade Centerpartiet oss i Plan- och Miljönämnden samt i Kommunstyrelsen till förmån för vårt förslag i motionen. Tyvärr delade inte övriga partier vår syn på orättvisan utan biföll höjningen av schablontaxorna.
 
Nu hoppas vi att fler partier, efter beredningen av vår motion, insett det felaktiga i taxesättningen och är beredda att ta till sig vårt förslag.
 
Centerpartiets förslag är också ett led i arbetet att skapa ett bättre företags- och föreningsklimat i kommunen.
 
Etiketter: , , , ,

En kommentar

  1. Katarina Hampusson

    Bra att du bloggade om det här. Jag tycker det är viktigt att den här typen av frågor kommer fram, jag tycker också det är förtjänstfullt att Centern reserverat sig. Det är inte bra att företagen får betala kommunen för en tjänst som aldrig utförs. Det blir som en ny beskattning på företagen och lite kontraproduktivt om avsikten finns att underlätta för företagarna.
    Hårddraget kan man jämföra det med t.ex. att alla som har barn får betala barnomsorgsavgift eller att alla äldre får betala en hemtjänstavgift.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier