Äldrepeng stärker vårdtagarnas ställning

Vid helgens kommundagar presenterade vår partiledare Annie Lööf Centerpartiets förslag som ökar de äldres inflytande över äldreomsorgen.

Här kommer ett utdrag från hennes inledningsanförande.

”Så gott som alla inser att det finns problem inom äldreomsorgen. I Svenskt Kvalitetsindex framgår att medborgarna är mindre nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola. För Centerpartiet är det självklart att välfärden ska hålla samma kvalitet i livets alla skeenden. Äldre måste få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. På sikt vill vi därför att det utvecklas en äldrepeng i hela landet så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen.

Samtidigt krävs politiska åtgärder för att valfriheten verkligen ska leda till bättre standard och större trygghet. Vi behöver skärpa tillsynen, förbättra servicen vid val av omsorg och stärka de äldres rättigheter.”
 
Ett efterlängtat förslag efter alla skandaler som redovisats i äldreomsorgen. Med en äldrepeng tvingas vårdgivarna, offentliga som privata, att erbjuda en kvalitativ bra vård och omsorg. Om inte, har vårdtagaren möjlighet att välja annat boende som motsvarar snittkostnaden för befintligt boende i kommunen eller få ersättning för att inte vårdgivaren lever upp till krav och utlovad service. Till detta kommer möjligheten till ekonomisk ersättning till dem som väntat orimligt länge på plats i äldreboende
 
Möjligheten att välja vårdgivare har tidigare ifrågasatts pga att vårdtagaren skulle vara för dålig för att själv välja vårdgivare. Nu ger Centerpartiet kommunerna möjlighet att införa äldreguider som kan hjälpa och stärka de äldre i valet av utförare.
 
För att avslöja och undanröja missförhållanden och vanvård förslår också Centerpartiet ett utökat tillsynsansvar för Socialstyrelsen med krav på fler inspektioner samt meddelarskydd.
 
I offentlig verksamhet råder idag meddelarskydd och efterforskningsförbud. Det innebär att anställda, vid missförhållanden, har rätt att lämna uppgifter till massmedia och att arbetsgivarna inte har rätt att leta efter uppgiftslämnare.
 
Sammantaget tror jag att detta paket av åtgärder kommer att öka trycket och ger de äldre en starkare ställning mot samtliga vårdgivare vilket är bra.
 
 
Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier