Att bifalla eller besvaras, det är frågan för S i Vännäs?

I går hade vi kommunfullmäktige och på dagordningen fanns bl.a. en återrapportering av två motioner som Centerpartiet lagt. Den ena handlade om Policy för kvalité och upphandling av mat och Spontanidrott – en mångsidig och flexibel näridrottsplats. Två motioner som båda förorsakade en hel del debatt i kommunfullmäktige.

För majoriteten (s) verkar det jobbigt att bifalla en motion från oppositionen även om man gillar motionens innehåll.

 Det märktes tydligt på fullmäktigemötet då vi skulle behandla motionen om Policy för kvalité och upphandling av mat. Kommunstyrelsen hade i sitt förslag till kommunfullmäktige beslutat

att personalens kompetens och status lyfts genom utbildning för kosttillverkning                                                                                                                att kommunen ansöker om att delta i projektet Fokus Matglädje 2013 om   projektet då finns kvar                                                                                                     att kommunen tar fram en koncernövergripande livsmedels- och kostpolicy där   det fastställs vad som ska gälla kvalité och upphandling av mat

Samtliga att-satser stämmer helt överens med motionens innehåll bortsett från ett årtal. Anledningen är ett önskemål från våra kostansvariga, som för övrigt har yttrat sig positivt om motionens innehåll.

Beslutet i kommunstyrelsen tolkade vi så att motionen var bifallen men döm om vår förvåning då majoriteten (s) i fullmäktige, genom Johan Söderling, föreslog avslag på motionen. Förslaget vållade givetvis debatt och frågan som jag ställde till majoriteten var ”Hur kan man vara för något men samtidigt vara emot”? Den frågan ställer sig säkert många fler,om och när, man läser fullmäktiges protokoll.

Efter detta inkonsekventa förslag och den efterföljande debatten blev beslutet att motionen var besvarad. Besvarad innebär att man inte är förpliktigad att genomföra motionens innehåll. På min direkta fråga till kommunfullmäktiges ordförande Lars Lilja (s) fick jag dock det lugnande beskedet att innehållet i kommunstyrelsens beslut kommer att fullföljas.

Betr. vår andra motion Spontanidrott – en mångsidig och flexibel näridrottsplats så var majoritetens (s) förslag att avslå motionen. Efter vårt yrkande på återremiss, med förslag på ändringar i motionens ursprungstext, kom några irriterade inlägg från majoriteten. Det beror förmodligen på att man inte gillar hur vi hanterade ärendet i fullmäktige men politik går ju ut på, att i det längsta, hitta vägar för att få igenom det man tror på. Fullmäktige beslutade att återremitera motionen för vidare utredning.

Ett beslut som känns bra då motionen innehåller förslag på att utreda förutsättningarna för en näridrottsplats för fysiska aktiviteter. Allt för att locka fler barn och ungdomar, som inte vill hålla på med tävlingsidrott, att bli aktiva.

 

 
 
 
Etiketter: , , , ,

2 kommentarer

  1. Karl-Gustav Sjöström

    Jag måste hålla med dig om att ”mitt” parti handlade märkligt även om jag helt saknar djupare kunskap i de båda frågorna. Vad som tillkommit mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige i matpolicyfrågan borde väl ha redovisats i fullmäktige. Det gjorde det kanske också. Jag var ju inte där och vet därför inte om så gjordes också.

  2. Ulf Eriksson

    Svar till Karl-Gustav Sjöström (2012-02-29 09:36)
    Någon redovisning skedde inte i fullmäktige om något tillkommit mellan kommunstyrelsen och fullmäktige utan det framfördes bara ett yrkande på avslag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier