Vård för äldre o psykvården

Satsningar på bättre vård för äldre

– Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna/sjukstugorna

Fungerande psykvård i hela länet

– Korta väntetiderna till BUP genom översyn av arbetsorganisation och ökad valfrihet genom tex vårdval

– Förstärk hälsocentralernas möjligheter att fungera som första linjens psykvård genom att tillföra mer resurser till primärvården

– samla all psykvård i Umeå under samma tak

 

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier