Etikett: rättvis och fullgod sjukvård

IVPA vid akut sjukdom kan vara livsavgörande

Av , , Bli först att kommentera 13

Centerpartiets motion om att Vännäs kommun ska införa IVPA (i väntan på ambulans) behandlades på senaste kommunstyrelsen. Motionen fick inte stöd av majoriteten S, V och Mp som beslutade att motionen enbart ska anses besvarad.

Centerpartiet har motionerat om IVPA för att öka tryggheten och minska lidandet för våra medborgare om ambulansen dröjer vid Prio 1 larm  Här kan det handla om liv eller död. Med IVPA kan räddningstjänsten i Vännäs bidra med en snabb första insats som kan vara livsavgörande.

Landstinget har nu rekommenderat länets kommuner att införa IVPA och nu tvistas om vem som ska betala vad av kostnaden.

Centerpartiet förslag har ingen koppling till Landstingets rekommendation utan vår motion lämnades in i februari 2015. Vår uppfattning är att Vännäs kommen ska besluta om ett införande av IVPA då IVPA är en trygghetsfråga för boende både i tätort och på landsbygd.

Även om vi har en ambulans stationerad i Vännäs så kan väntetiderna bli långa när den är på akuta uppdrag i annan kommun.

 

 

 

Smärtvård o IVPA

Av , , Bli först att kommentera 1

Bättre smärtvård,närmare patienterna

– Tillsätt smärtläkare vid länets alla tre sjukhus

– Utveckla samarbetet mellan hälsocentralerna länsdelslasaretten och smärtrehab i Umeå.

IVPA (I väntan på ambulans) genomförs över hela länet

– Avtal tecknas med länets kommuner om IVPA.

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Vård för äldre o psykvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Satsningar på bättre vård för äldre

– Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna/sjukstugorna

Fungerande psykvård i hela länet

– Korta väntetiderna till BUP genom översyn av arbetsorganisation och ökad valfrihet genom tex vårdval

– Förstärk hälsocentralernas möjligheter att fungera som första linjens psykvård genom att tillföra mer resurser till primärvården

– samla all psykvård i Umeå under samma tak

 

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Hälsoval o rekrytering av läkare på hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 3

Utforma hälsovalet så det passar hela länets förutsättningar

– Gör om hälsovalsmodellen så att det blir lättare att etablera små verksamheter.

Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna

– Stimulera rekrytering till hälsocentraler genom att erbjuda bättre löne- och arbetsvillkor.

– Inrätta rekryteringsfunktion som mer strukturerat kan arbeta med rekrytering av läkare till exempelvis små hälsocentraler runt om i länet

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Lasaretten o hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 7

Trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå & Lycksele lasarett

– Stärk läkarsituationen genom fler ST-tjänster

– Inrätta platschef på Skellefteå lasarett

Öka resurserna till hälsocentralerna

– Hälsocentraler/sjukstugor ska finnas i alla 
länets kommuner

– Tillför ytterligare resurser till primärvården för att på sikt kunna spara på dyr och onödig sjukvård

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier