Etikett: sveriges kommuner o landstingn folkomröstning

Vård för äldre o psykvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Satsningar på bättre vård för äldre

– Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå & Lycksele

– Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna/sjukstugorna

Fungerande psykvård i hela länet

– Korta väntetiderna till BUP genom översyn av arbetsorganisation och ökad valfrihet genom tex vårdval

– Förstärk hälsocentralernas möjligheter att fungera som första linjens psykvård genom att tillföra mer resurser till primärvården

– samla all psykvård i Umeå under samma tak

 

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Hälsoval o rekrytering av läkare på hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 3

Utforma hälsovalet så det passar hela länets förutsättningar

– Gör om hälsovalsmodellen så att det blir lättare att etablera små verksamheter.

Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna

– Stimulera rekrytering till hälsocentraler genom att erbjuda bättre löne- och arbetsvillkor.

– Inrätta rekryteringsfunktion som mer strukturerat kan arbeta med rekrytering av läkare till exempelvis små hälsocentraler runt om i länet

Delar du CENTERPARTIETS åsikt om en RÄTTVIS och LIKVÄRDIG sjukvård i hela Västerbotten.

RÖSTA DÅ JA PÅ SÖNDAG!

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier